EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

/ KATUSORGANISATSIOON NOORTEÜHENDUSTELE

/ Meeskond

Juhatus

ROGER TIBAR

juhatuse esimees

osaluskogude koordinaator

roger@enl.ee
+372 5306 6939

MIKK TARROS

juhatuse aseesimees

“Struktuurne dialoog” projektijuht

mikk@enl.ee
+372 5569 7391

 

 

 

 

 

 

EGERT MITT

juhatuse aseesimees

egert@enl.ee
+372 5624 6789

Töötajad

KARIN-LIIS TAMBAUM
turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
karinliis@enl.ee
+372 661 6487

Karin-Liis hoolitseb selle eest, et kõik ENLi tegevused ja projektid oleks kajastatud ning ENL nähtav sotsiaalmeedias. 

 

KARL ANDREAS SPRENK
noortepoliitika nõunik
karl.sprenk@enl.ee
+372 569 063 49

Karl jälgib noortevaldkonna õigusloomet, analüüsib seda lähtuvalt ENLi seisukohtadest ja mõjust liikmesorganisatsioonidele ning tutvustab noortepoliitilisi seisukohti.

KRISTIINA OMUK
tegevjuht
kristiina@enl.ee
+372 5807 2296

Kristiina toetab juhatust üldjuhtimise küsimustes, aitab tagab organisatsiooni jätkusuutlikkuse ning sujuva ja korrektse töökorralduse. 

HEIKI VIISIMAA
osaluskogude koordinaator
heiki@enl.ee
+372 5835 5559

Heiki hoolitseb selle eest, et osaluskogudel oleks kõik hästi ning noored võiksid neis läbi erinevate osalusvõimaluste areneda.

HELIIS NEMSITSVERIDZE
välissuhete juht
heliis@enl.ee

Heliis suhtleb ENLi rahvusvaheliste võrgustike ja partneritega ning hoiab ENLi juhatust kursis rahvusvaheliste võrgustike info, koostöösoovide ja –võimalustega.

KERLYN JÜRIVÄLI
raamatupidaja
kerlyn@enl.ee
+372 661 6487

Kerlyn teab täpselt, kuhu ja mille eest liigub viimne kui sent ENLi kontol. 

Vabatahtlikud

Eesti Noorteühenduste Liidus on hetkel 15 vabatahtlikku. Nende hulgas on noortepoliitiliste teemade eestvedajad, välissuhete eest vastutavad vabatahtlikud, hooajakoolide korraldusmeeskond ning ENLi esindajad nõukogudes, ümarlaudades ja komisjonides.

ENLi vabatahtlike meeskond

Korraldusmeeskond suhtleb ENLi hooajakoolide koolitajatega, valmistab ette vaba aja programmi, tegeleb üldise korralduse, info levitamise ja sponsorite leidmisega. 

Sisukorraldus: Kaisa Saluste, Keidi Kaitsa
Meelelahutus: Ketrin Kastehein, Ele Laks
Meedia: Ave-Liis Kivest, Madis Teuli
Sponsorlus: Annemari Koller, Triinu Kopelmäe, Jarmo Noorsalu

Nõukogu

ENLi nõukogu on 5-9 liikmeline üldkoosoleku poolt valitav organ, mille eesmärgiks on enne üldkoosolekule esitamist juhatuse koostatud majandusaasta aruande, tegevuskava, eelarve ja arengukava heakskiitmine ning ENLi organite nõustamine vastavalt oma kompetentsile.

 

Herman Kelomees
nõukogu liige
+372 56 900 516
herman@enl.ee

 

Liisa Lillemets
nõukogu liige
liisa.lillemets@gmail.com

 

Maarja Pild
nõukogu liige
pild.maarja@gmail.com

 

Jari Pärgma
nõukogu liige
jari.pargma@gmail.com

 

Tõnis Teinemaa
nõukogu liige
+372 56 949 299
tonis.teinemaa@gmail.com

 

Laura Õigus
nõukogu liige
+372 53 822 478
laura@enl.ee

 

Sten Laansoo
nõukogu liige
+372 59 004 508
sten.laansoo@gmail.com

Revisjonikomisjon

ENLi revisjonikomisjon on 2-3 liikmeline üldkoosoleku poolt valitav organ, mille eesmärgiks on ENLi ja selle struktuuriüksuste tegevusaruande ning finantsaruande kontrollimine.

Sirle Rosenfeldt
sirlerosenfeldt@gmail.com

Rainer Urmas Maine
rainerurmasmaine@gmail.com