EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

/ KATUSORGANISATSIOON NOORTEÜHENDUSTELE

/ Eesti Skautide Ühing

Eesti Skautide Ühing on noortele mitteformaalset haridust pakkuv üleriigiline noorteorganisatsioon, mis on osa üle 40 miljoni liikmega skautide maailmaorganisatsioonist.

Meie eesmärgiks on luua Eestis elavatele noortele mitmekesine keskkond, mis annab julguse end proovile panna, leida üles oma tugevused ja sirguda aktiivseteks, hästi toimetulevateks ja erinevustesse sallivalt suhtuvateks kogukonna liikmeteks. Selle saavutamiseks teeme lisaks noortetööle oma parima, et arendada ka Eesti noortevaldkonda, tehes aktiivset koostööd Eesti riigiasutustega ja noorte valdkonnaga seotud vabakondlike katusorganisatsioonidega.

Programmi osana korraldame lisaks iganädalastele skaudiringidele igal aastal ligikaudu 20 üleriigilist üritust/koolitust. Eesti Skautide Ühingus on  lisaks eestlastele mitme teise rahvuse esindajaid ning meie liikmeskonda kuulub noori sõltumata nende rahvusest, soost, usust või ka erivajadustest. 

/ Sotsiaalmeedia