EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

/ KATUSEORGANISATSIOON NOORTEÜHENDUSTELE

/ Säästev noorteühendus

Kui tahame, et meie lastel ja nendegi järeltulijatel oleks siin planeedil võimalik nautida samasugust elu, nagu meil, peame astuma samme keskkonna säästmiseks. Selleks saame kõik ise väga palju ära teha. Planeet Maa vajab meie panust!

ENLi säästva noorteühenduse töögrupp on välja töötanud lihtsad juhised noorteühendustele selleks, et saaksite anda oma igapäevase panuse meie ühise keskkonna säästmiseks. ENL järgib neid põhimõtteid ka ise. Võta need kasutusesse nii oma organisatsioonis kui ka väljaspool seda ning mõtle, mida veel saaksid teha!

Säästva noorteühenduse töögrupi eesmärgiks on genereerida ideid ja vahetada kogemusi organisatsiooni jätkusuutlikkuse ning keskkonnasäästlikkuse tagamise teemadel. Liikmetele avatud töögrupi kokkukutsumisega soovib ENL jätkuvalt panustada noorteühenduste kestvasse arengusse. Töögruppi juhib Aune Lillemets (aune@enl.ee).

Suvekoolis 2008 jagasid ENLi liikmesorganisatsioonid kogemusi, mida nemad juba teevad, et olla keskkonnasõbralikud ning millised võiksid olla järgmised sammud veelgi ressursisäästlikuma tegutsemise suunas.

Kasulikud lingid roheliselt mõtlevatele inimestele:

Eesti Roheline Liikumine on andnud välja virtuaalse osalusaabitsa, mis aitab ümbritseva keskkonna kujundamisel kaasa rääkida. Väärt lugemine!