EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

/ KATUSORGANISATSIOON NOORTEÜHENDUSTELE

/ Noorte osaluse arendamise toetus

2018. aastal pakub Eesti Noorteühenduste Liit uue toetusmeetmena igale Eesti omavalitsusele 750€ noorte osaluse arendamiseks. Toetussumma eesmärgiks on toetada noorte osalust ja kaasamist otsustusprotsessidesse üle Eesti.

ENLi toetussumma eest võivad omavalitsused algata uusi noorte osalusvorme, näiteks noortevolikogusid, noorteaktiive, regulaarseid noorte kokkusaamisi otsustajatega või e-osaluse lahendusi. Tegevuste planeerimisel on omavalitsustele nõuga toeks ENLi esindajad, kes oskavad soovitada konkreetse omavalitsuse jaoks toimivaid lahendusi. Juhul kui omavalitsuses juba tegutseb noortevolikogu, tuleb ka neid rahakasutamise planeerimisse kaasata.

Kõigile omvalitsustele saadetakse toetuse kohta täpne info aprillis. Toetussummat on võimalik kasutada kuni detsembrini.