EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

/ KATUSORGANISATSIOON NOORTEÜHENDUSTELE

/ Noortevolikogude loomine

Käesoleval aastal paneb ENL senisest rohkem rõhku osalusvõimaluste kasvatamiseks kohalikul tasandil. Noortevolikogude loomise toetamiseks on ENLi tegevuskavas neli tegevust.

  1. Tuleviku arhitektid” töötubade läbiviimine kohalikes omavalitsustes
  2. Baaskoolituste läbiviimine kohalikes omavalitsustes
  3. Kohalike omavalitsuste külastused
  4. Noorte osaluse rahaline toetamine

“Tuleviku arhitektid” töötoad

“Tuleviku arhitektid” töötoad on suunatud kohalikele omavalitsustele, kus ei ole võimalusi noorte osaluseks. Töötuba on esimene samm, kuidas noortele osalusvõimalusi tutvustatakse.

Kohalikus omavalitsuses viiakse läbi töötuba, mille käigus tutvustatakse noortele demokraatia ja kohaliku omavalitsuse mõjutamise tööriistu ning lõppkokkuvõttes lahendatakse üks kohalik noortele oluline probleem. Töötoas jaotatakse noored meeskondadesse ja iga meeskond kaardistab oma elukoha probleemid, valib neist lahendamiseks olulisema ja töötab välja probleemilahenduse(d). Probleemi lahendamisel kaasavad noored ka kaaskodanikke – just kaaskodanike toetus aitab valida meeskonna, kelle lahendused koheselt ellu viimist vajavad.

Lisainfo:
Roger Tibar
roger@enl.ee
+372 5306 6939

Baaskoolitused

Baaskoolituste näol on tegemist järgmise sammuga, mis järgneb sellele, kui töötuba on läbi viidud ning noortel osaluse maitse suus ning tahe edasi tegutseda.

Noorte osaluse tutvustamine, osalussimulatsiooni läbimängimine, noortevolikogu loomise meelespea (valimiste korraldamine, põhimääruse paikapanemine, toetuse saamine, demokraatia ja esindatuse põhimõtted jne) arutlemine ja teha- mitte teha esiletoomine, näpunäidete jagamine, koosolekute korraldamine ja meeskonna juhtimine, jätkusuutlikkuse tähtsus ja “veeuputuse” vältimine, ENLi pakutavate teenuste tutvustamine (nt projektifond).

Lisainfo:
Heiki Viisimaa                
heiki@enl.ee 
+372 5835 5559

Kohalike omavalitsuste külastused

Kohalike omavalitsuste külastamise eesmärgiks on kohtuda noorte, KOV juhtide ja noorsootöötajatega ning kohtumise käigus analüüsida KOV noorsootöö ja noorte osaluse olukorda ja arenguvõimalusi.

Tähtis on tekitada kõikidele osapooltele platvorm probleemide ja positiivsete külgede aruteluks ning arenguvõimaluste kaardistamiseks. Seda eriti läheneva KOV valimiste ja reformi raames, mil noortevolikogude seas on palju segadust seoses tulevikuga.

Lisainfo:
Roger Tibar
roger@enl.ee
+372 5306 6939

Noorte osaluse rahaline toetamine

Selleks, et loodavad Noortevolikogud ei peaks muretsema olukorra üle, mil pole olemas iga-aastast rahastust kodanikuhariduslike sündmuste korraldamiseks ja muude tegevuste läbi viimiseks, on ENLis olemas Noorte Osaluse Fond, mille täpsem info ja kriteeriumid taotlemiseks on nähtavad SIIN.

Lisainfo:
Heiki Viisimaa                
heiki@enl.ee 
+372 5835 5559