EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

/ KATUSORGANISATSIOON NOORTEÜHENDUSTELE

/ Noored & Poliitika

ENL esindab noorteühenduste ja noorte arvamust suhetes erinevate partneritega ja hoolitseb selle eest, et see arvamus ka arvesse võetakse. Töötame selle nimel, et kaitsta noorte huve ja õigusi ning suurendada noorte osalust ühiskonnas.

Tutvu lähemalt ENLi noortepoliitikaga, noortepoliitika platvormi ja seniste seisukohtadega ning meie esindajatega erinevates komisjonides.

Küsimuste korral võta ühendust:
Karl Andreas Sprenk
Noortepoliitika nõunik
karl.sprenk@enl.ee
+372 569 063 49