EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

/ KATUSORGANISATSIOON NOORTEÜHENDUSTELE

/ Vote@16 seminar

(Eestikeelne kutse leitav allpool)

Estonian National Youth Council (EE) and Children’s Voice Association (FI) are pleased to invite you to the international Vote@16 seminar, which is arranged on the occasion of Estonian and Finnish 100-year celebration.

The seminar is dedicated to the deepening of youth democratic values in Europe and exchanging experiences related to lowering the voting age to 16. The seminar will raise intergenerational justice, democracy sustainability and citizenship education issues. We will have as speakers prominent international youth representatives, politicians, educators and other professionals interested in advancing the youth democratic values.

The seminar will take place in Tallinn, Estonia, on May 30, 2018 from 9.30am to 17.00 pm in the Conference Hall of the Parliament of Estonia(address Lossi Plats 1a).

Please note that due to the Estonian parliament security requirements you will need an ID document for registration.

The preliminary schedule is the following:
09.30-10.10 Registration and coffee
10.10-10.15 Opening words from organizers
10.15-10.30 Keynote speech 
10.30-12.00 Session 1: “Potential impact of lowering the voting age and further engagement of youth into democratic processes. Investigating the Estonian example”
What are the lessons learned from lowering the voting age to 16 in municipal elections and what are the possibilities for advancing further youth societal participation in the country?
12.00-12.30 “Critical view: what were the learning outcomes from first experience?” 
12.30-13.00 Coffee break
13.00-14.30 Session 2: “How can we cooperate to advance lowering the voting age to 16 and youth participation in Europe?”
What are the lessons learned and how can we cooperate to advance lowering the voting age to 16 and youth participation in Europe?
14.30-15.15 Lunch break
15.15-16.45 Session 3: “How can we cooperate to advance intergenerational justice and youth participation in Europe?”
How to raise more active citizen and ensure sustainability of democracy?
16.45-17.00 Closing words by organizers

Please register for the seminar by filling registration form HERE latest by 1.5.2018.

Seminar schedule updates, list of panelists and relevant practical instructions are available here at latest two weeks before seminar.

We recommend for attendees from Finland to book in time on 30.5.2018 Tallink (www.tallinksilja.com) ”Day tickets” – these are cheaper than ”Roundtrips” on the same day – with the boat leaving from Helsinki at 7:30 in the morning and going back from Tallinn at 19:30. Please use the following Tallink discount code, which has been specially created for our seminar: 128603.

Vote@16 seminar Tallinn 30.5.2018 travel recommendation

We hope to see you in Tallinn!

 

Eesti Noorteühenduste Liidul ning Children’s Voice Associationil (Soome) on rõõm kutsuda teid osalema rahvusvahelisel Vote@16 seminaril,mis on pühendatud nii Eesti kui Soome 100.sünnipäeva tähistamisele.

Seminaril arutletakse noorte demokraatlike väärtuste ning Euroopaga seotud teadmiste süvendamise võimaluste üle. Samuti püütakse läbi ettekannete ning paneeldiskussioonide analüüsida valimisea langetamisega kaasnevat potentsiaalset mõju ning väljakutseid seoses õigusliku raamistiku ja kodanikuhariduse õpetamisega. Panellistideks on noorteühingute esindajad, otsustajad ning valdkonda uurivad ja kujundavad eksperdid nii Eestist, Soomest kui Euroopa tasandilt.

Seminar leiab aset 30. mail 2018 vahemikus 9.30 kuni 17.00 Tallinnas, Riigikogu konverentsisaalis (aadressil Lossi Plats 1a).

Seminari töökeel on inglise keel.

NB! Riigikogusse sisenemiseks on vajalik ID-kaardi olemasolu.

Seminari esialgne ajakava on alljärgnev:
09.30-10.10 Registreerimine ning tervituskohv
10.10-10.15 Seminari avamine korraldajate poolt
10.15-10.30 Seminari teema sissejuhatus
10.30-12.00 1. sessioon: “Valimisea langetamise potentsiaalne mõju ning noorte edasine kaasamine demokraatlikesse protsessidesse. Eesti kogemuse avamine”
Milliseid õppetunde jagas valimisea langetamise protsess nii ekspertide kui otsustajate vaatest ning millised on edasised võimalused noorte osaluse soodustamiseks?
12.00-12.30 “Kriitiline vaade: millised olid väärtuslikud õppetunnid esimeste valimiste kontekstis?” 
12.30-13.00 Kohvipaus
13.00-14.30 2. session: “Kuidas levitada häid praktikaid ning julgustada valimisea langetamise ellu kutsumist Euroopa tasandil?”
Millised on teiste Euroopa riikide kogemused, kus valimisea langetamist katsetatud või ellu kutsutud on? Millised on head noorte osalust soosivad praktikad neis riikides?
14.30-15.15 Lõuna
15.15-16.45 3. session: “Põlvkondadevaheline solidaarsus ning kodanikuhariduse olulisus. Kuidas on võimalik suurendada noorte kaasatust ühiskonda ning (k)anda edasi demokraatlikke väärtuseid?”
Kuidas soosida uute kodanike arengut ning milline roll on selle juures haridusel?
16.45-17.00 Seminari järeldused ning lõpusõnad korraldajatelt

Seminaril osalemiseks palume teil registreerida end SIIN hiljemalt 1.maiks 2018.

Seminari täpsem ajakava koos esinejate ning korraldusliku infoga lisandub siia lehele hiljemalt kaks nädalat enne seminari toimumist.

Kohtumiseni seminaril!