EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

/ KATUSEORGANISATSIOON NOORTEÜHENDUSTELE

/ Töörühm

Eestis moodustati ENLi eestvedamisel ja koordineerimisel 2010. aasta veebruaris “Struktuurne dialoogi” rakendamise siseriiklik töögrupp, kuhu kuuluvad Eesti Noorteühenduste Liidu, Haridus- ja TeadusministeeriumiEesti Noorsootöö KeskuseEesti Avatud Noortekeskuste ÜhenduseSihtasutus Archimedes Noorteagentuuri Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste LiiduIntegratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed ja MTÜ Urban Style’i esindajad.

Töörühm kohtub vähemalt korra poole aasta jooksul (ühe konsultatsiooniperioodi käigus), et analüüsida “Struktuurne dialoogi” protsessi edukust ning sellest lähtuvalt tulevikuvõimalusi, arutada käimasoleva konsultatsiooniperioodi oodatava sisendi üle, leida võimalusi konsultatsioonide tulemuste rakendamiseks Eestis ja teiste “Struktuurne dialoogiga” seonduvate küsimuste arutamiseks.

Hetkel on töörühma koosseis selline:

Kristjan Tedremaa (Eesti Noorteühenduste Liit)
Helerin Rauna (Eesti Noorteühenduste Liit)
Ardo Rohtla (Haridus- ja Teadusministeerium)
Eveli Jõesaar (Eesti Noorsootöö Keskus)
Evelin Koppel (Sihtasutus Archimedes Noorteagentuur)
Triin Ulla (Sihtasutus Archimedes Noorteagentuur)
Kristi Kruus (Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus)
Aljona Galazan (Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit)
Toivo Sikk (Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed)
Peeter Taim (MTÜ Urban Style)