EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

/ KATUSORGANISATSIOON NOORTEÜHENDUSTELE

/ Projektifondi kolleegium

Noorte osaluse fondi kolleegiumisse kuuluvad:

Kolleegiumi esimees: Heiki Viisimaa

Kolleegiumi sekretär ja protokollija: Kerlyn Jüriväli

 

Eesti Noorteühenduste Liit – Ivo Visak

Sihtasutus Noorteagentuur – Anastassia Kiseleva

Eesti Noorsootöö Keskus – Liisi Noode

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus – Kerli Kõiv

Eesti Noorsootöötajate Kogu – Kadi Bruus

Eesti Õpilasesinduste Liit – Erik Mikkus

Osaluskogu noor – Omari Loid

Osaluskogu noor – Sirli Pippar