EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

/ KATUSORGANISATSIOON NOORTEÜHENDUSTELE

/ Projektifondi kolleegium

Noorte osaluse fondi kolleegiumisse kuuluvad:

Kolleegiumi esimees: Heiki Viisimaa

Eesti Noorteühenduste Liit – Kerlyn Jüriväli
Sihtasutus Noorteagentuur – Anastassia Kiseleva
Eesti Noorsootöö Keskus – Liisi Noode
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus – Kerli Kõiv
Eesti Noorsootöötajate Kogu – Kadi Bruus
Eesti Õpilasesinduste Liit – Grete Vaarmets
Osaluskogu noor – Karl Edward Uibo

/ VAATA KA