/ Pressiteade: 433 Europarlamendi liiget soovivad näha noortesõbralikumat Euroopat

Eesti Noorteühenduste Liit;
Euroopa Noortefoorum
2. september 2008
PRESSITEADE

433 Europarlamendi liiget soovivad näha noortesõbralikumat Euroopat  

Euroopa Parlament tähtsustab noortepoliitika teemat ning hakkab käesoleval nädalal Brüsselis toimuval istungil kasutama Euroopa Noortefoorumi liikmete poolt loodud deklaratsiooni. 

“Noored kogu Euroopast ootavad poliitikategijatelt konkreetsemaid tegusid, mis vastaksid noorte vajadustele eri valdkondades nagu näiteks tööturg, haridus, diskrimineerimise vastased aktsioonid ja tervis. On vaja siirast dialoogi erinevate osapoolte vahel ning kooskõlastatud meetmeid ning programmi,” selgitas Euroopa Noortefoorumi president Bettina Schwarzmayr.

“Deklaratsiooni kasutuselevõtt on tähtis esmane samm, et edendada noortepoliitikat. Me usume, et Euroopa Parlament võtab järgmist seadusandlikku struktuuri koostades teema arvesse,” lisas ta.

433 Europarlamendi liiget on deklaratsioonile alla kirjutanud, kutsudes Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu liikmesriike arvestama noori puudutavate poliitikate kujundamisel noorte arvamuse ja huvidega.  Deklaratsioonile on alla kirjutanud ka kõik Eesti esindajad Euroopa Parlamendis.

“Eesti saadikute tugi kampaaniale on mitte ainult tänuväärne vaid ka tõend suureneva huvi kohta noortepoliitika valdkonnas. Eesti Noorteühenduste Liit tegeleb üha rohkem oluliste teemadega mitte ainult Eesti-siseselt, vaid ka Euroopa Liidu tasandil” kommenteeris Eesti Noorteühenduste Liidu välissuhete juht Jaan Urb.

Deklaratsioon kutsub ühtlasi ka Euroopa Komisjoni üles arendama noortepoliitikat, mis on juba heaks kiidetud näiteks Ministrite Nõukogu poolt, kuid ei ole veel saanud konkreetseks dokumendiks. Deklaratsioon rõhutab vajadust seada fookus noortele ka Lissaboni lepingu reformimisel. 

Selleks, et kirjalikku deklaratsiooni oleks võimalik rakendada, peavad pooled 785 Euroopa Parlamendi liikmetest dokumendi allkirjastama kolme kuu jooksul. Kampaaniale panid aluse viis saadikut ja Euroopa Noortefoorum koos liikmesorganisatsioonidega.

Euroopa Noortefoorum kutsub mitmed teemast huvitatud Europarlamendi liikmed kokku 4. septembril kell 9.00 (Brüsseli aja järgi), mille eesmärgiks on astuda edasisi samme Euroopa Liidu noortesõbralikumaks muutmisel.

Taustainformatsioon ning deklaratsiooni toetavate Europarlamendi liikmete nimekiri on leitav kampaania veebilehelt: http://www.youthforum.org/declaration.html.

Euroopa Noortefoorum on 1996. aastal loodud esindusorganisatsioon, kuhu kuuluvad 96 erinevat Euroopa riikide noorteühingute katusorganisatsiooni ja rahvusvahelist noorteühingut. Peamiseks eesmärgiks on mõjutada noorte huvidest lähtuvalt noortepoliitika kujundamist Euroopa Nõukogus, Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis ja Euroopa Liidus.

Eesti Noorteühenduste Liit on 2002. aastal loodud katusorganisatsioon, mis ühendab 53 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, soodustada liikmesorganisatsioonide omavahelist koostööd ja noorte aktiivset osalust ühiskonnas. Alates 2007. aastast on ENL Euroopa Noortefoorumi hääleõiguslik liige.


Lisainfo:

Jaan Urb                                                               Angela Corbalan
ENLi välissuhete juht                                               Avalikud suhted
E-mail: jaan@enl.ee                                                 E-mail: press@youthforum.org
Tel: 55 652383                                                      Tel: +32 485 57 47 68

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status