/ Pressiteade: Noorteühendused: Vabariigi Valitsus peaks kinnitama Kaasamise Hea Tava

Noorteühenduste ühisavaldus
12.11.2008

Oktoobri alguses noorteühenduste poolt tehtud pöördumisele keskkonnaühenduste puuduliku kaasamise osas saabus vastus ainult Sotsiaaldemokraatlikult Erakonnalt.

On kahetsusväärne, et kolmest valitsuserakonnast vastas pöördumisele ainult üks erakond. Erakonnad peaksid olema eeskujuks riigi valitsemisel nii oma kodanikele kui ka vabatahtlikele ühendustele.

Usume, et aktiivne kodanikuühiskond on demokraatia aluseks ning kaasamine selle loomulik osa. Kodanikuühendused saavad oma teadmistega aidata riiki paremate otsuste langetamisel, kuid täna näeme, et riik pöörab ühendustele üha rohkem selja.

Puudulikule kaasamisele on juhtinud tähelepanu nii kodanikeühendusi koondav Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit kui ka ametiühingute katuseorganisatsioonid. Pöördumisele allakirjutanud ühendused leiavad, et erakonnad ning avalik sektor alatähtsustavad kaasamise olulisust riigi valitsemisel.

Noorteorganisatsioonid ootavad, et Vabariigi Valitsus näitaks oma head tahet kodanikeühenduste kaasamisel ning kinnitaks Kaasamise Hea Tava oma korraldusega. Lisaks peaksid Vabariigi Valitsus ja erakonnad võtma kaasamise teema päevakorda ning kohtuma regulaarselt sotsiaalpartneritega. Ühiskonna laiapõhjalise konsensuse saavutamiseks on see ülioluline.

Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Eesti Üliõpilaskondade Liit tegid 13. oktoobril pöördumise seoses Vabariigi Valitsuses heaks kiidetud eelnõuga, millega plaaniti ühendada keskkonnateenistused, riiklik looduskaitsekeskus ja kiirguskeskus keskkonna- ja looduskaitseametiks. Pöördumisele allakirjutanute arvates kaasati Eesti suuremaid keskkonnaühendusi eelnõu ettevalmistamisel puudulikult ning neile esitati protsessi käigus valeinfot.

Eesti Noorteühenduste Liit;
Eesti Õpilasesinduste Liit;
Eesti Üliõpilaskondade Liit

Lisainfo:
Joonas Pärenson
Eesti Üliõpilaskondade Liit
Juhatuse esimees
Joonas.Parenson@eyl.ee
Tel: 5552 5756
www.eyl.ee

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status