/ Pressiteade: Noorteühenduste liit poliitikutele: europarlamendi nimekirjadesse lisage ka noori!

Eesti Noorteühenduste Liit
4. veebruar 2009
PRESSITEADE

Noorteühenduste liit poliitikutele: europarlamendi nimekirjadesse lisage ka noori!

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) esitas poliitikategijatele ja erakondadele ametliku pöördumise, milles kutsub erakondi Euroopa Parlamendi valimisnimekirjadesse lisama ka võimekaid noori.

“Põhiseaduse lepingu ja Lissaboni lepingu ettevalmistamine kinnitab, et Euroopa Liit mõjutab igapäevaelu üha rohkem. ENL julgustab noori Euroopa-teemalises debatis osalema ja arvamust avaldama ning aktiivselt kandideerima, et noored saaksid mõjutada olulisi otsuseid. Vananeva Euroopa taustal peavad noored üha enam pingutama, et nende häält ühiskonnas kuulda oleks, vastasel korral tehakse otsused nendest sõltumata,” seisab ENLi pöördumises poliitikategijatele.

Praeguse europarlamendi saadiku keskmine vanus on Vabariigi Valimiskomisjoni andmetel umbes 50 aastat. ENLi seisukoht pöördumises on, et poliitiliselt aktiivne noor aitab tõsta noorte huvi valimiste vastu ning suudab sihtgrupi huvisid paremini mõista.

“Kõik, kuni 30-aastased noored, kes on saanud kogemuse noorteorganisatsioonide ja üliõpilasesinduste juhtimisest, on ENLi hinnangul piisavalt võimekad panustama nii noorte- ja hariduspoliitika kui ka teiste laiemate küsimuste lahendamisesse,” kinnitab Eesti Noorteühenduste Liit.

“Mitmed noored on kodanikeühenduste ja noortepoliitikaga tegelemise tõttu omandanud oskused osaleda sisulises debatis. See paneb nad võrdsetele alustele teiste kandideerijatega, kellel varasem kogemus Euroopa Parlamendi saadikuna puudub,” väidavad noorteühenduste esindajad.

ENL soovib, et erakonnad julgeksid Euroopa Parlamendi valimistel esitada noori kandidaatideks ja kutsub ka avalikkust valimistel noori toetama.

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 48 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Teate edastas:
Meelika Jürisaar
Eesti Noorteühenduste Liit
Avalike suhete spetsialist
Tel: 50 41 258
E-mail: meelika@enl.ee

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status