/ Pressiteade: Noorteühendused omavalitsustele: ärge jätke noortevaldkonda toetuseta!

Eesti Noorteühenduste Liit
PRESSITEADE
23. veebruar 2009 

Noorteühendused omavalitsustele: ärge jätke noortevaldkonda toetuseta!
 
Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) kutsub kohalikke omavalitsusi eelarvetes säilitama rahalisi vahendeid noorsootöö toetamiseks. Eelmisel reedel võttis Riigikogu vastu 2009. aasta negatiivse lisaeelarve, millega koos võeti vastu ka olulisi seadusandlikke muudatusi.

Noorsootöö seaduse muudatuse kohaselt ei lasu omavalitsustel enam kohustust toetada noorteühinguid ja noorteprjojekte. Taolise sammuga loodetakse säästa umbes 21 miljonit krooni.

ENL teadvustab täielikult praeguse majandusolukorra tõsidust, aga kärped peavad läbima erinevaid valdkondi solidaarselt. Noorsootöö rahastamine on üle Eesti erinevates omavalitsustes väga erinev. Paljud noorsootöötajad töötavad veel praegugi miinimumpalga eest.

Noorteühenduste liit kutsub omavalitsusi üles mitte liiga kergekäeliselt kustutama oma eelarvetes noorsootöö korraldamiseks mõeldud ridu. “Ka raskel majanduslikul ajal tasub tänane investeering noortesse end tulevikus mitmekordselt ära,”  kinnitab ENL.

ENL avaldab nördimust, et paralleelselt riigi negatiivse lisaeelarve koostamisega muudeti ka paljusid teisi seadusi ilma huvigruppe informeerimata ning nendega konsulteerimata. “Ka kiirete otsuste tegemisel ei tohiks hüljata demokraatlikule riigile omast kaasamiskultuuri,”  rõhutab ENL.

ENL loodab, et taoline juhtum ei muutu reegliks, vaid jääb ajalukku pigem ebameeldiva erandina.

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 49 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Teate edastas:
Meelika Jürisaar
Eesti Noorteühenduste Liit
Avalike suhete spetsialist
Tel: 50 41 258
E-mail: meelika@enl.ee

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status