/ Pressiteade: Eesti Noorteühenduste Liit valiti Euroopa noortevaldkonda nõustama

Eesti Noorteühenduste Liit
31. märts 2009
PRESSITEADE

Eesti Noorteühenduste Liit valiti Euroopa noortevaldkonda nõustama

Eelmisel nädalal valiti Euroopa Nõukogu juures asuva noortevaldkonna nõustava kogu (Advisory Council on Youth) otsusega liikmed Programmikomiteesse (Programming Commite). Valituks osutus ka Eesti Noorteühenduste Liit (ENL), keda esindab komitees ja nõukogus ENLi välissuhete juht Jaan Urb.

Eesti noortel uus võimalus Euroopa otsustusprotsessides osaleda

“Eesti noorteühendustele, ja noortele üldse, on see osalusvõimalus ja ühtlasi ka suur tunnustus. ENLi usaldatakse otsuste tegemiste juurde ja tänu sellele on võimalik viia Eesti noorte jaoks olulised teemad ka rahvusvahelisele tasandile,” selgitab ENLi välissuhete juht Jaan Urb.

Euroopa Noortefoorumi jaoks, kuhu kuulub ka ENL, on oluline noorte õiguste konventsiooni loomine ehk õigustel põhineva noortepoliitika juurutamine. “Praegusel hetkel on olukord Euroopa Liidu tasandil enam-vähem rahuldav, samas kui mujal Euroopas on tase väga erinev,” kommenteerib Urb.

“Kindlasti on vaja ühtsemaid standardeid, mis käsitlevad inimõigusi, tööelu, sotsiaalset kaasatust ja teisi Euroopa väärtusi. Laste õiguste konventsioon on meil juba olemas, aga sarnast alusdokumenti on vaja ka noortevaldkonnas,” kinnitab Urb.
 
Noortevaldkonna nõustav kogu koosneb 30 organisatsioonist, mille esindajad kinnitab Euroopa Nõukogu struktuurüksus Ministrite Komitee. Noortevaldkonna nõustav kogu valib omakorda endi seast esindajad Programmikomiteesse.

Programmikomiteesse kuuluvad 8 riigisektori ja 8 mittetulundusliku noorteühenduse esindajat üle Euroopa. Komitee otsustab Euroopa Noortekeskusi puudutavate programmide üle, jälgib Euroopa Noortefondi tööd ja noortepoliitika rakendamist Euroopa Nõukogusse kuuluvates riikides.

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 52  Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Teate edastas:
Meelika Jürisaar
Eesti Noorteühenduste Liit
Avalike suhete spetsialist
Tel: 50 41 258
E-mail: meelika@enl.ee

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status