/ Pressiteade: ENL: Noorte sõna- ja arvamusvabaduse piiramine on põhiõigustega vastuolus

Eesti Noorteühenduste Liit
13. märts 2009
PRESSITEADE

ENL: Noorte sõna- ja arvamusvabaduse piiramine on põhiõigustega vastuolus

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) taunib Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis õppiva Sergei Metlevi koolipoolset noomimist seoses avaldusega, milles Õpilasesinduste Assamblee kritiseeris Venemaa suursaadiku Nikolai Uspenski seisukohti Eesti keelesüsteemi osas.

Sõnavabadus on üks inimese põhivabadusi, mis kajastub ka Inimõiguste ülddeklaratsioonis ja Eesti Vabariigi põhiseaduses. Põhiseaduse § 45 kohaselt on igaühel õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil.

ENLi arvates ei ole Metlev rikkunud ühtegi head tava ega kahjustanud avaldusega kellegi mainet, tervist või muid põhiõigusi. Ühtlasi ei ole Metlev riigi või kohaliku omavalitsuse teenistuja, kellel oleks ametist tulenevaid piiranguid.  ENL ei pea Metlevi noomimist ega õpilasomavalitsuse esimehe kohalt eemaldamist õiglaseks. 

Kõigil noortel on õigus avaldada arvamust ühiskonna, Euroopa ja ka oma kooli kohta. Ükski inimene ei pea arvamuse avaldamiseks eelnevalt koolilt ega riigilt luba küsima. Ühtlasi ei pea noorteühenduste liit õigeks, et sõna- ja arvamusvabadust piiratakse, tuues ettekäändeks inimese vanust. Ühelgi kooliõpilasel ei ole vähem õigust oma arvamusele kui näiteks mõnel juhtival ametnikul.

“ENLi arvates ei kajastu Õpilasesinduste Assamblee avalduses kuidagi soovi esindada kooli ametlikku seisukohta, mistõttu kooli sekkumine on ebaõiglane ja demokraatliku ühiskonna väärtustega vastuolus,” kinnitab noorteühenduste liit. 

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 51 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Teate edastas:
Meelika Jürisaar
Eesti Noorteühenduste Liit
Avalike suhete spetsialist
Tel: 50 41 258
E-mail: meelika@enl.ee

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status