/ Pressiteade: Noorteühenduste liit ja pensionärideühenduste liit alustasid koostööd

Eesti Noorteühenduste Liit;
Eesti Pensionäride Ühenduste Liit
28. aprill 2009
PRESSITEADE

Noorteühenduste liit ja pensionärideühenduste liit alustasid koostööd

29. aprillil tähistatakse rahvusvahelist põlvkondadevahelist solidaarsuse päeva, mille raames alustasid Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) ja Eesti Pensionäride Ühenduste Liit (EPÜL) koostööd. Esindusorganisatsioonid soovivad koostööalgatusega olla eeskujuks ning murda väärarvamust justkui ei oleks noortel ja eakatel ühiseid väärtusi ning huve.

“Nii noored kui ka eakad on ühiskonna ressurss ja neisse peaks vastavalt suhtuma. Mõlemad vanusegrupid on Eestis aga tihtipeale otsustusprotsessidest eemale jäetud. Kahe vastandlikuna näiva eagrupi ühine mure on, et meid puudutavaid seadusi ja otsuseid võetakse liiga tihti vastu ilma sisulise kaasamiseta,” selgitab Eesti Noorteühenduste Liidu avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar.

“Raskel ajal, kus toetusi pidevalt kärbitakse, kannatavad just eelkõige sotsiaalsed valdkonnad, aga need otsused mõjutavad otseselt üldist heaolu, iivet,  rahva arenguvõimet ja pensionäride toimetulekut. Meie ühenduste ühishuvi on, et otsuseid tehes ei kärbitaks jätkusuutlikkust,” lisas Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu aseesimees Arvo Einre.

ENL ja EPÜL julgustavad ka teisi sotsiaalseid gruppe tegema enam koostööd ja suhtuma teineteisesse avatult. Katusorganisatsioonid on ühisel arvamusel, et kodanikuühiskond, demokraatia ja heaolu on kõikide ühikonnagruppide ühine huvi ning inimene on väärtuslik ressurss igas eas.

“Pensionäride ühenduste liit näeb, et side noorte ja vanemaealiste vahel üha väheneb. Üksteise tegemistest jäädakse aina enam kõrvale. Meie peame noorte arengut väga oluliseks, sest neid kaasamata ei kasva vastutustundlikke tulevasi otsustajaid, kes ühiskonda edasi arendaks,” kinnitab Einre.

“Katusorganisatsioonid pole varasemalt koostööd teinud ning tehtud samm on mõlemale ajalooline sündmus, millest loodame suurt sisulist kasu,” on Jürisaar optimistlik.

Eestis on Statistikaameti andmetel ligi 350 000 pensionäri ning noori on 2008. aasta seisu kohaselt ligi 345 000. Katusorganisatsioonid leppisid kokku teha võimalusel koostööd edasiste ühisavalduste, seminaride, konverentside ja ürituste raames, mis panustavad Eesti ja Euroopa kodanikuühiskonna arengusse ning põlvkondadevahelisse koostöösse. 

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 53  Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Eesti Pensionäride Ühenduste Liit (EPÜL) on katusorganisatsioon, millel on 39  haruorganisatsiooni kõikides Eesti maakondades ja suuremates linnades. EPÜLi peamisteks eesmärkideks on oma liikmete ja toetajaskonna ühendamine eakate inimeste sotsiaalse turvalisuse tagamiseks, nende õiguste kaitseks ning seltsitegevuse ja abivajavate vanurite hoolekande edendamiseks. 

Lisainfo:
Meelika Jürisaar
Eesti Noorteühenduste Liit
Avalike suhete spetsialist
Tel: +372 50 41 258
E-mail: meelika@enl.ee

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status