/ Pressiteade: Eesti Noorteühenduste Liit soovib luua fondi Valgevene noorte toetamiseks

Eesti Noorteühenduste Liit
13. mai 2009
PRESSITEADE

Eesti Noorteühenduste Liit soovib luua fondi Valgevene noorte toetamiseks 

Põhja-ja Baltimaade noorte katusorganisatsioonid soovivad luua fondi Valgevene noorteühenduste toetuseks.

NBCM
 
(North-Baltic Contact Meeting) ehk Põhja- ja Baltimaade regiooni koostööplatvorm, kuhu kuulub ka Eesti Noorteühenduste Liit (ENL), esitas Euroopa Noortefoorumile resolutsiooni, milles katusorganisatsioonid tegid ettepaneku luua Valgevene noorteühenduste toetamiseks abifond.  

8.-10. mail toimunud Euroopa Noortefoorumi liikmete kohtumisel esitas NBCM resolutsiooni, mis tegi ettepaneku luua Valgevene noorteühenduste toetamiseks abifond. NBCMi kuuluvad lisaks Eesti Noorteühenduste Liidule veel ka Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Islandi ja Gröönimaa noorteühenduste katusorganisatsioonid.  

“Euroopas räägitakse palju demokraatia toetamisest, aga meie poolt vastu võetud resolutsiooni mõte on pakkuda konkreetseid abivahendeid. Iga Euroopa Noortefoorumi liikmesühendus võiks leida teatud rahalised vahendid, et luua fond, mis panustab Valgevene noorteorganisatsioonide demokraatia arengusse,” selgitab ENLi välissuhete juht Jaan Urb resolutsiooni mõtet.  

Resolutsioonis toovad NBCMi noorteorganisatsioonide katused välja, et Valgevenes ei saa need noorteühendused legaalselt eksisteerida, kes on riigiga opositsioonilistel seisukohtadel.  Neil ühendustel ei ole võimalik ka riigilt toetusrahasid taotleda. NBCMi liikmed peavad fondi loomist oluliseks, et aidata Valgevene demokraatlikel noorteühendustel ellu jääda ja areneda.
Lisaks võttis Euroopa Noortefoorum vastu ka NBCMi poolt pakutud teise resolutsiooni, mis keskendub noorsoo valdkonna olukorrale praeguses kriisisituatsioonis ning tähtsustab ühiskonnamudeli jätkusuutlikkuse tagamiseks tööd noortega.

Resolutsioonidega saab tutvuda siin

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 52  Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.  

Euroopa Noortefoorum on 1996. aastal loodud
esindusorganisatsioon, kuhu kuuluvad ligi sada erinevat Euroopa riikide noorteühingute katusorganisatsiooni ja rahvusvahelist noorteühingut. Peamiseks eesmärgiks on mõjutada noorte huvidest lähtuvalt noortepoliitika kujundamist Euroopa Nõukogus, Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis ja Euroopa Liidus.

Lisainfo:
Meelika Jürisaar
Eesti Noorteühenduste Liit
Avalike suhete spetsialist
Tel: 50 41 258
E-mail: meelika@enl.ee 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status