/ Pressiteade: Noorteühendused võtsid vastu ühise noortepoliitika platvormi

Eesti Noorteühenduste Liit 
16. mai 2009
PRESSITEADE

Noorteühendused võtsid vastu ühise noortepoliitika platvormi

16. mail toimunud Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) üldkoosolekul Tallinnas valiti katusorganisatsioonile uus juhatus. ENLi esimeheks valiti Ott Heidmets noorteühendusest Eesti Noorsooprojekt, avalike suhete juhiks valiti Kairi Püss AEGEE-Tallinnast, välissuhete juhiks Pille-Riin Raudsepp Rahvaliidu Noortest, liikmevaldkonna juhiks sai Marina Vilop AIESEC Eestist, finantsjuhi ametikohal jätkab Ulrika Hurt Eesti Noorsooprojektist ning noortepoliitika juhiks sai Liina Männiste ELSA Estonia’st.

Esmakordselt ENLi ajaloos kestab esimehe, liikmevaldkonna ja välissuhete juhi ametiaeg kaks aastat endise ühe aasta asemel. Teised juhatuse liikmed jätkavad üheaastase mandaadiga. Uue juhatuse mandaat algab 1. septembrist 2009.

Üldkoosolekul võeti organisatsiooni ajaloos esmakordselt vastu ka laiapõhjaline noortepoliitika platvorm, mis määratleb ENLi liikmesorganisatsioonide seisukohad noori ja noorteühendusi puudutavatel teemadel.

Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna juhataja Anne Kivimäe ütles oma pöördumises kohalolijatele, et noortepoliitika platvormi näol on tegemist katusorganisatsiooni jaoks hüppelise arenguga.

“Eestis ei ole varem kolmandas sektoris sarnast katset tehtud ja on hämmastav, et seejuures kaasati edukalt väga eripalgelisi organisatsioone ning suudeti leppida kokku ühistes põhimõtetes,” kinnitas Kivimäe.

Ühtlasi rõhutas Kivimäe, et noortepoliitika platvormi näol on tegemist kogu Eesti noortepoliitika arengu jaoks vajaliku dokumendiga.

“Noortepoliitika platvorm on ülimalt oluline selleks, et Eesti ühiskonnas hakataks noori praegusest rohkem väärtustama ning noorte arvamused ja vajadused oleksid selgemini välja toodud. Platvorm kindlasti areneb veel ning me jätkame sellega aktiivset tööd,” lisab värskelt valitud juhatuse esimees Ott Heidmets.

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 52  Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Noortepoliitika platvormiga saab tutvuda siin.

Lisainfo:
Meelika Jürisaar
GSM: +372 50 41 258
E-mail: meelika@enl.ee

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status