/ Pressiteade: Noorteühendused soovivad uue valitsuskomisjoni loomist

Eesti Noorteühenduste Liit
25. mai 2009
PRESSITEADE

Noorteühendused soovivad uue valitsuskomisjoni loomist

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) soovib luua Vabariigi Valitsuse juurde noortepoliitika komisjoni, mille eesmärgiks saaks Eesti noortepoliitika arengusuundade määratlemine, arvamuse avaldamine noortevaldkonna strateegiliste dokumentide kohta ning lõimitud noortepoliitika rakendamise monitoorimine.

ENL leiab, et  noortepoliitika on piisavalt oluline valdkond, et seda valitsuse tasemel arutada. Praegu Haridus- ja Teadusministeeriumi juures tegutseval Noortepoliitika nõukogul oleks ka edaspidi täita oma kindel roll, tegeledes spetsiifilisemate küsimustega, näiteks noorteühenduste aasta- ja projektitoetuste eraldamisega, kuid hetkel on noorteühenduste hinnangul puudu just koht, kus tehakse noortevaldkonda mõjutavaid poliitilisi otsuseid.

Eesti noortepoliitika on vastavalt riiklikule Noorsootöö strateegiale valdkondadeülene, mistõttu ei ole see ainult Haridus- ja Teadusministeeriumi mure. “Noorte kaasamine erinevate institutsioonide poolt on tänasel päeval veel mitmetel juhtudel vähene või suisa olematu. Tunnustust väärivad need ministeeriumid, riigiasutused ja omavalitsused, kes on noorte kaasamise seadnud üheks prioriteediks,” teatab noorteühenduste liit.

ENL leiab, et loodavasse valitsuskomisjoni peaksid lisaks noorte esindajatele, noortega tegelevatele spetsialistidele ning ametnikele kuuluma ka näiteks haridus- ja teadusminister ning sotsiaalminister.

ENLi hinnangul on noortevaldkond tänasel päeval nii ühiskonnas kui ka poliitilisel areenil alatähtsustatud. Valitsuse tasemel komisjoni loomine, kuhu kuuluksid ka ministrid, aitaks oluliselt kaasa noortevaldkonna positiivsele arengule.

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 52  Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Lisainfo:
Meelika Jürisaar
Eesti Noorteühenduste Liit
Avalike suhete spetsialist
Tel: 50 41 258
E-mail: meelika@enl.ee
www.enl.ee 

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status