/ Noortekogud: Tänaste noorte homne elukohavalik sõltub valdade ja linnade noortepoliitikast

Eesti Noorteühenduste Liit
7. august 2009
PRESSITEADE

Noortekogud: Tänaste noorte homne elukohavalik sõltub valdade ja linnade noortepoliitikast

Noored soovivad noortevolikogude seadustamist ning õiguste ja toimimise aluste määratlemist seaduse tasandil. Möödunud nädalavahetusel Pärnumaal toimunud maakondlike ja kohaliku tasandi noorte osaluskogude ühises suvekoolis toodi esile, et mitmed omavalitsused on olnud mittesoosivalt meelestatud noortevolikogude tekke osas, kuna seaduses ei ole taoliste osaluskogude kohta sõnagi.

Eestis on täna moodustatud maakondlikud noortekogud peaagu igasse maakonda. Mitmekümne valla- ja linnavolikogu juures tegutsevate sarnaste ülesannetega noortekogude eesmärgiks on noorte huvide esindamine maakonna tasandil tehtavate otsuste juures. Ometi eksisteerib omavalitsusi, kus noortevolikogu loomise protsessiga on küll alustatud, kuid pole jõutud lõpuni. Noorte hinnangul on noortevolikogude arengu takistavateks teguriteks noorte vähene teadlikkus, aga kohati ka huvipuudus kodukoha käekäigu ja osalemise vastu ühiskondlikus elus.  Noorte sõnul on takistuseks ka mitmete omavalitsusjuhtide ja ametnike vähene teadlikkus, toetus ja huvi noorte kaasamise vastu.

\”Seadus täna noortevolikogude moodustamist ei keela ning edumeelsemad omavalitsused on leidnud võimaluse noortevolikogu õigusliku staatuse reguleerimiseks. Taolise institutsiooni seaduslik reguleerimine annaks kindluse nii omavalitsustele kui ka noortele, samuti oleks see kinnituseks ka riigi toetusest noorte osalemisele ühiskondlikus elus,\” kommenteerib Eesti Noorteühenduste Liidu maakondlike noortekogude ja kohalike osaluskogude projektijuht Kristo Notton.

\”Noorte osaluskogud leiavad, et omavalitsustes, kus on loodud noortevolikogu, on kohaliku elu juhtimine oluliselt läbipaistvam, noorte side oma kodukohaga suurem ning seega väiksem tõenäosus, et noored lahkuvad alaliselt oma koduvallast või -linnast. Mida rohkem on noored kaasatud kohaliku elu planeerimisse, seda suuremat vastutust tuntakse oma kodukoha tuleviku ja käekäigu eest,\” lisab Notton.

Noorte sõnul on omavalitsustel ka kümne ja kahekümne aasta pärast tarvis paikkonda hästi tundvaid omavalitsusjuhte, maksumaksjaid, õpetajaid ja ametnikke. Noortevolikogude olemasolu ning noorte kaasamise teadvustamine prioriteedina omavalitsusjuhtide poolt on vahend tagamaks omavalitsuse jätkusuutlikkust.

Maakondlik noortekogu on maavalitsuse juures tegutsev ülemaakondlik noorteühendus, mis tegeleb ülemaakondliku noorsootööga. Kohaliku tasandi noortevolikogu teeb koostööd linna- või vallavalitsusega ning annab nõu noortega seotud küsimustes.

Lisainfo:
Meelika Jürisaar
Eesti Noorteühenduste Liit
Avalike suhete spetsialist
Tel: 50 41 258
E-mail: meelika@enl.ee 

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status