/ Pressiteade: Noorte katusorganisatsioonid allkirjastasid koostöömemorandumi

Eesti Noorteühenduste Liit;                   
Eesti Üliõpilaskondade Liit;
Eesti Õpilasesinduste Liit
12. august 2009
PRESSITEADE

Noorte katusorganisatsioonid allkirjastasid koostöömemorandumi

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL), Eesti Üliõpilakondade Liit (EÜL) ja Eesti Õpilasesinduste Liit (EÕEL) allkirjastasid täna Tallinnas tähistataval rahvusvahelisel noortepäeval koostöömemorandumi. Memorandumi eesmärgiks on tugevdada noortevaldkonnas tegutsevate katusorganisatsioonide koostööd avaliku poliitika kujundamisel, edendada osalusdemokraatiat ja noorte osalust ning suurendada eestkosteorganisatsioonide suutlikkust Eestis.
 
Liidud võtavad edaspidi ühisüritusi ja avaldusi tehes kasutusele lühendi E3. Koostöömemorandum näeb ette regulaarseid kohtumisi, aga ka ühiste noori puudutavate seisukohtade sõnastamist ning kommunikeerimist. Näiteks kujundab E3 ühised seisukohad põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade, riigieksamite süsteemi, noorte sotsiaalsete garantiide, kõrghariduse kvaliteedi, hariduse kättesaadavuse, noorte karjääriteenuste, noorte osaluse (sh võimaliku valimisea langetamise), noorsootöö rahastamise ja vabatahtliku tegevuse osas.

E3 koostöömemorandum näeb ette ka ühist toetust noorte osaluskogude (noortevolikogud ja noortekogud) seadustamise osas ning ministeeriumiteülese noortepoliitika valdkonna osaluskogu loomist, kuhu kuuluksid ka ministrid.

\”Liidud deklareerivad, et demokraatia ja haridus on meie ühiskonna alustalad. Edukas on vaid selline ühiskond, kus sotsiaalsetes protsessides saavad osaleda kõik rühmad ja vanusegrupid,\” seisab memorandumis. 

Olulise koostööpunktina on kirjas ka noorte valimisaktiivsuse suurendamine, noortevaldkonna uuringute läbiviimine ning esindajate määramine komisjonidesse ja nõukogudesse.

ENL, EÜL ja EÕEL ühendavad kokku 50 noorteühendust, 23 kõrgkooli üliõpilaskonda ning 189 kutse- ja üldhariduskooli õpilasesindust. ENL, EÜL ja EÜEL on Eesti suurimad noori ühendavad katusorganisatsioonid.

Lisainfo:
Eesti Noorteühenduste Liit
Olger Tali
Juhatuse esimees
tel: 55 545 155
e-mail: olger@enl.ee
 
Eesti Üliõpilaskondade Liit
Joonas Pärenson
Juhatuse esimees
tel: 5552 5756
e-mail: joonas.parenson@eyl.ee 
 
Eesti Õpilasesinduste Liit
Sille Lukk
Juhatuse esimees
tel: +372 55 15 338
e-post: sille@escu.ee

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status