/ Euroopa Liidu programm Euroopa Noored toetab varivalimiste elluviimist

SA Archimedes
Euroopa Noored Eesti büroo
PRESSITEADE

Euroopa Liidu programm Euroopa Noored toetab varivalimiste elluviimist
15.09.2009
Tallinn

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo toetab Eesti Noorteühenduste Liidu varivalimiste projekti elluviimist enne kohalike omavalitsuste valimisi.

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo juhataja Reet Kosti sõnul on varivalimiste näol tegemist noortele uusi osalusvõimalusi loova ettevõtmisega, mille sarnast Eestis varem ellu viidud ei ole. „Rahastasime projekti, sest see toetab ühest küljest noorte teadlikkust kohalike omavalitsuste valimistest ja aktiivset osalemist vastutusevõtmises riigis toimuva eest. Teisalt saab avalikkus selgemini teadvustada ka valimisõiguseta noorte eelistusi antud küsimuses,\” selgitab Kost.

„Tulevikukujundajatena võiks noorte arvamus meile kõigile korda minna ja arvestatud saada. Varivalimiste korraldamine on täiesti loomulik samm, mis loob senistele noorte osalusvormidele nagu õpilasesindused koolides ja kohalikud ning maakondlikud noorte osaluskogud, väärika lisavõimaluse ning arendab noortes varakult harjumust ning soovi demokraatlikes otustusprotsessides osaleda. Kas see pole just see, mille järgi oleme ühiskonnas suurt puudust tundnud ja rahulolematust väljendanud?\” küsib Kost.

„Eesti Noorteühenduste Liit, 50 liikmesorganisatsiooniga noorte eestkosteühendus, on olnud büroole pikaajaline partner noortevaldkonna arendamisel ning meil pole põhjust arvata, et nad selle projekti elluviimisega toime ei tuleks\”, lisab Kost.

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo toetas projekti Euroopa Liidu programmi Euroopa Noored noorte demokraatiaprojektide alaprogrammi raames. Demokraatiaprojektide alaprogrammi kaudu toetatakse noortele uute võimaluste loomist nende aktiivseks osaluseks oma elu puudutavates otsustes kohalikul tasandil ja laiemalt.

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte mitteformaalset õppimist. Toetusi vahendab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.

Lisainfo:

Reet Kost
Euroopa Noored Eesti büroo juhataja
SA Archimedes
5021335
reet@noored.ee

Teate edastas:

Marit Valge
Avalike suhete ja teavitustegevuste koordinaator
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
56645598
marit.valge@noored.ee
http://euroopa.noored.ee

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status