/ Pressiteade: Johan Ekman: varivalimised aitavad poliitika normaalseks muuta

Eesti Noorteühenduste Liit
5. oktoober 2009
PRESSITEADE

Johan Ekman: varivalimised aitavad poliitika normaalseks muuta

Euroopa Noortefoorumi (YFJ) soomlasest juhatuse liige saatis Eesti kohalike omavalitsuste valimiste eel ja Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) ning Tartu Noortevolikogu (TNV) poolt korraldatava varivalimiste projekti raames avaliku pöördumise, milles kinnitas, et noorte osalust peaks tõstma poliitiliste parteide, avaliku sektori ja noorteorganisatsioonide omavahelise koostöö suurenemise abil.

Ekman selgitas pöördumises, et demokraatia evolutsioonilise protsessina areneb pidevalt, kuigi endiselt levib ka hoiakuid, justkui suudaks totalitaarne ühiskond tõhusamalt materiaalset jõukust kasvatada ja demokraatia oleks võimetu ühiskonnas muutusi tooma.

“Teatud inimgruppe, iseäranis naisi, on pikka aega teadlikult otsustusprotsessidest välja jäetud. Neil on tulnud palju pingutada, et muutuda oma õigustes võrdseks meestega. Inimese vanuski on alati vastakaid arvamusi tekitanud. Alles hiljuti peeti 18-aastast liiga nooreks, et hääletada. Nüüd julgen öelda, et paljudes riikides ei ole enam küsimus, kas anda sama õigus ka 16-aastasele, vaid pigem millal see võimalikuks tehakse,” seisab Euroopa Noortefoorumi juhatuse liikme avalduses.

Ekmani sõnul teevad noorteorganisatsioonid suurt tööd, et julgustada teisi noori rohkem ühiskonnaellu panustama.

“Nagu me teame, on haridus võtmelement demokraatlike väärtuste ja osaluse ühiskonda sulandamisel. Sellepärast on noorteorganisatsioonid eriti olulised kui mitteformaalse hariduse edasiviijad. Et luua osaluskultuuri, on hädavajalik jõuda üha suurema hulga noorteni. Valimised on hea võimalus tõsta huvi avalikkuses toimuvate sündmuste vastu. See on vahend, mis aitab noortel mõista olemasolevaid poliitilisi alternatiive. Veelgi enam – neid kriitiliselt hinnata või isegi uusi luua,” arvab Ekman.

Ekman väidab oma pöördumises, et Soome koolid olid 1970. aastatel liiga politiseerunud ning just varivalimistele sarnased projektid aitasid koolid poliitilises mõttes jälle normaalseks muuta. Pöördumises nimetas Europa Noortefoorumi liige Eesti Noorteühenduste Liitu üheks oma liikmeskonna aktiivseimaks ja edukaimaks liikmeks, tunnustades liitu aktiivse töö eest noorte osaluse arendamisel.

Noorte osaluse suurendamisele loodab Ekman ka kohalike omavalitsuste valimiste eel, märkides, et noorte kaasamise läbi võib juhtuda, et vanadele mallidele esitatakse väljakutse ning nende asemele leitakse uusi.

Soomes korraldatakse varivalimisi alates 1995. aastast alates ning projekti juhib Soome noorteühenduste katusorganisatsioon Allianssi. Projektil on sarnane formaat, see toimub koolides valimiste eel ning hõlmab Soome kõiki piirkondi.

Eestis viivad ENL ja TNV varivalimisi läbi Tallinnas ja Tartus 5.-8. oktoobrini Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, Tallinna Spordi-ja Noorsooameti, Tartu Linnavalitsuse ning Tiigrihüppe SA toel. Tallinnas toimub projekt Eesti Rahvusraamatukogus ja minibussides, Tartus koolides.

Euroopa Noortefoorum (YFJ) on 1996. aastal loodud esindusorganistsioon, kuhu kuulub ligi sadakond erinevat Euroopa riikide noorteühingute katusorganisatsiooni ja rahvusvahelist noorteühingudt. YFJ peamiseks eesmärgiks on mõjutada noorte huvidest lähtuvalt noortepoliitika kujundamist Euroopa Nõukogus, Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis ja Euroopa Liidus.

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status