/ ENL kohtus sotsiaalminister Hanno Pevkuriga

Tänasel kohtumisel Eesti Noorteühenduste Liidu esindajatega kinnitas sotsiaalminister Pevkur, et noorteühendustega tuleb senisest rohkem koostööd teha. Aktiivsem teavitustöö noorte suhtlusvõrgustikes aitab tõsta noorte konkurentsivõimet tööturul.

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul on noorte soov leida ühiseid koostöökohti väga oluline. \”Kohtumisel arutasime Eesti jaoks täna väga vajalikke küsimusi nagu noorte tööpuudus ning noorte õigused. Leidsime ka mitmeid koostöökohti. Esmasena leppisime kokku, et edastame noorteühenduste suhtlusvõrgustike kaudu kiiret ning ajakohast informatsiooni riigi poolt noortele suunatud tööturumeetmetest, näiteks palgatoetusest,\” ütles minister. \”Mul on väga hea meel, et noored tahavad ühiskonnas olulistel teemadel kaasa rääkida ning ühiselt lahendusi otsida,\” lisas Pevkur.

Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimehe Ott Heidmetsa sõnul on noorte tööhõive väga oluline küsimus. \”Meie hinnangul on praeguses majandussituatsioonis eriti oluline, et noored töötud ei jääks tegevusetuks. Julgustame ettevõtjaid pakkuma noortele töötutele praktikavõimalusi ning noorteühendusi kaasama oma töösse senisest enam vabatahtlikke,\” ütles Heidmets.

Kolmapäeval, 27. jaanuaril kohtus sotsiaalminister Hanno Pevkur Eesti Noorteühenduste Liidu esindajatega. Kohtumisel kõneldi noorte tööpuuduse vähendamise võimalustest ning nõustamis- ja karjääriteenustest. Minister Pevkur tegi ülevaate laste õiguste tagamise strateegia elluviimisest. Samuti tutvustas ta sotsiaalministeeriumi tegevusi narkootikumide tarvitamise, alkoholi liigtarvitamise ja HIV/AIDSi ennetamisel noorte seas. Ühiselt arutati ka võimalikke koostöökohti. 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status