/ Pressiteade: IRL ja Keskerakond toetavad noortepoliitikat riikliku prioriteedina

Eesti Noorteühenduste Liit
10. veebruar 2010
PRESSITEADE

IRL ja Keskerakond toetavad noortepoliitikat riikliku prioriteedina

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) kohtus täna Riigikogu Eestimaa Keskerakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonidega.

ENL rääkis fraktsioonide esindajatega noortepoliitika arutelu tõstatamisest Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena, noorsootöö strateegia rakendumisest ning selle puudustest, ENLi ettepanekutest noorsootöö seaduse eelnõusse ning noortevolikogude seadustamisest.

Keskerakonna fraktsiooni liikme Evelyn Sepa sõnul peaks noortepoliitikat Riigikogus tõsiselt arutama, kuid enne täiskogu ette minemist võiks korraldada veel käesoleval poolaastal Riigikogu komisjonide ühisistungi avaliku arutelu formaadis Valges saalis. Sepp kinnitas, et Keskerakonna fraktsioon toetab noortevolikogude teket ning kohalike omavalitsuste kohustuste kindlaksmääramist noorte kaasamisel ning noorteprojektide rahastamisel. Samuti julgustas Sepp ENLi jätkama tööd ministeeriumiteülese noortepoliitika osaluskogu moodustamisel.

IRLi fraktsioon tunnustas ENLi väga asjakohaste ning konkreetsete ettepanekute eest noorsootöö seaduse eelnõusse. IRLi fraktsioon on erakonna esimehe Mart Laari sõnul valmis seisma selle eest, et noortepoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena 2010. aasta teises pooles Riigikogu suures saalis kindlasti toimuks. Nii IRLi fraktsioon kui ENL tõdesid, et noori puudutavate otsuste tegemisel ei analüüsita nende mõju noortele piisavalt.

ENL tegi eelmisel aastal noorsootöö seadusesse ka ettepaneku, mille kohaselt muutuks ministeeriumitele kohustuslikuks valdkondlike arengukavade koostamisel mõjude analüüsimine noorte seisukohast. Heaks eeskujuks on näiteks Rootsi, kus iga seaduseelnõu koostamise käigus analüüsitakse põhjalikult ka seaduse vastuvõtmisega kaasnevaid võimalikke mõjusid noortele.

ENL kohtus hiljuti ka teiste fraktsioonidega, kes kõik on avaldanud valmisolekut noortepoliitikat riikliku tähtsusega prioriteedina arutleda.

Eesti Noorteühenduste Liit on katusorganisatsioon, mis ühendab 50 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.??

Lisainfo:
Ott Heidmets?
Eesti Noorteühenduste Liit
juhatuse esimees
Telefon: +372 51 10 976
E-post: ott@enl.ee

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status