/ ENLi Teated 233

ENLi teated 233
16. veebruar 2010

1. UUDISED 

# Noored Kooli ootab kandideerimisavaldusi
# Eesti Roheline Liikumine avaldas internetis aktiivse kodaniku Osalusaabitsa
# Tänavune “Teeme ära” toimub üle-eestilise talgupäevana 1. mail 
# Riigikogu erakonnad toetavad noortepoliitikat riikliku prioriteedina 

 

# Noored Kooli ootab kandideerimisavaldusi

Miks on ülikoolide parimad õppurid, säravad tudengiaktivistid, hakkajad ettevõtjad, paljulubavad noored teadlased ja teised lennukad noored loobunud traditsioonilisest karjäärist ja tulnud kaheks aastaks Noored Kooli programmi?

Enne, kui edasi loed, vaata seda videot! 

Igal aastal valitakse Noored Kooli programmi 15-20 võimekat ja tegusat noort ning pakutakse neile ainulaadne väljakutse. Kaks aastat õpetavad programmis osalejad koolis, kus mõjutavad otseselt iga oma õpilase arengut ning läbivad samal ajal õpetamis- ja juhtimisoskuste koolituse.

Töö ei pea olema igav ja noor ei pea ootama aastaid, et saada reaalne juhtimiskogemus. Töö peaks olema midagi põnevat, väljakutsuvat, arendavat ja midagi, mis aitab maailma paremaks muuta.

Kahe aasta lõppedes on programmis osalejate järgmine samm nende endi teha – kes oskab edukalt kaasata klassitäit teismelisi, suudab väga paljut. Tuginedes aga otsesele koolikogemusele ning uuel tasemel oskustele ja teadmistele, saavad Noored Kooli vilistlased eri elualadelt panustada laiematesse muutustesse hariduses.

Kandideerimisavaldusi oodatakse 8. märtsini! Korraldajad julgustavad kandideerima!

Vaata edasi www.nooredkooli.ee!

 

# Eesti Roheline Liikumine avaldas internetis aktiivse kodaniku Osalusaabitsa

Eesti Roheline Liikumine (ERL) avaldas internetis aktiivsele kodanikule mõeldud abimehe – Osalusaabitsa. Selles antakse nõu juhtumiteks, kus näiteks pool parki läheb arenduse alla või kui naabrusesse plaanitakse uut prügilat. Kohvi ja küpsistega seminari asemel tehakse juhise esitluse internetis ja kolm päeva järjest – ettekanded on vaadatavad videopildis ning tekkinud küsimustele vastatakse telefoni teel.

Aadressil www.eko.org.ee/osalusaabits asuva Osalusaabitsa üks osa – osalusjuhend – räägib sellest, kuidas otsuste tegemisel kaasa rääkida, et hiljem poleks põhjust tagajärgede üle kurtmiseks. Lisaks juhendile on loodud andmebaas hetkel 70 juhtumiga üle Eesti, milles Eesti Roheline Liikumine on ettepanekute ja aeg-ajalt ka vastuväidetega sekkunud tehaste, kaevanduste, kinnisvaraarenduste jms loomisesse.

Julgustamaks kodanikke juhendit lugema ja kohalikus elus sõna sekka ütlema, sõnas 5-aastat keskkonnaametnikuna töötanud Osalusaabitsa üks autoreid Anu Kõnnusaar: “Ärge kartke ametiasutustega suhtlemist ning nende kohati tõrjuvat hoiakut. Küsige nende käest vajalikku nõu ja infot. Pidage meeles, et kuigi ametnikud teavad seadusi tõenäoliselt täpsemini kui teie, on palju asju, milles võite ise olla targem.” Teine Osalusaabitsa autoritest, jurist Liis Keerberg lisas: “Vahel tõlgendavad ametnikud seadust poliitilisest survest tingitud viisil. Ärge sellest heituge – ka lihtsa “talupoja-mõistuse” ning loogikaga on võimalik ennast kehtestada.”

Osalusaabits on kirjutatud ERL-i 7-aastase praktika põhjal kodanike abistamisel planeeringute, keskkonnamõju hindamiste ja keskkonnalubadega seonduva osas.

Osalusaabitsa koostamist ja pidevat planeeringute jälgimist üle Eesti on toetanud Vabaühenduste Fond, mis on Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismidest rahastatud toetusskeem. Osalusaabitsa väljaandmist on kaasrahastanud Ida-Euroopa riikide keskkonnaorganisatsioone liitev võrgustik CEE Bankwatch Network.

# Tänavune “Teeme ära” toimub üle-eestilise talgupäevana 1. mail

Erinevalt kahest eelmisest aastast ei ole tänavusel “Teeme ära” üht kindlat teemat nagu prügikoristus või mõttetalgud, sest Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja Urmo Kübara sõnul on eri paigus väga erinevaid asju, mida vaja teha ja milleks talgud sobivad. 

“On see siis millegi ehitamine või lammutamine, istutamine või maharaiumine, rajamine või kordategemine, millegi läbimõtlemine ja kokkuleppimine – peaasi, et see oleks piisava hulga inimeste ühisel jõul ühe päevaga tehtav ning et sellest tõuseks tulu mitte ainult konkreetse koha omanikule, vaid laiemalt,” selgitab Kübar.

EMSL kutsub inimesi üles mõtlema sellele, mida oleks kodukohas vaja ära teha, kui palju on tegevuse sooritamiseks inimesi vaja ning kas see töö nõuab mingeid erilisi oskuseid või omadusi (näiteks füüsilist jõudu või mingite tööriistade kasutamise oskust).

Veel teemasid, millele mõelda:

Ühtlasi peaks “Teeme ära” aktsioonis osalejad mõtlema, missuguseid tööriistu või muid abivahendeid vaja on, kas need peaksid endal olemas olema või paluda need osalejatel kaasa võtta. Mõelda tuleks ka sellele, et kui tekib prahti, siis kuidas toimub prügivedu jms. Mis on muud vajalikud ettevalmistused, mis tuleb enne ära teha? Mida sul omalt poolt talgulistele pakkuda on – näiteks suppi või siis oma kodupaika või ühendust tutvustav ringkäik vms?

Lühidalt: mida on vaja teha selleks, et 1. mail kõik laabuks ja sulle appi tulnud inimestel toimunust võimalikult hea mälestus jääks.

Talgute registreerimine algab www.teemeara.ee märtsist, seega praegu on paras aeg mõtlema hakata.

Korraldustoimkond otsib abilisi!

“Kõige rohkem on praegu tarvis vabatahtlikke appi registreerimistoimkonda, talgujuhtideks ning kontaktisikuks suurematesse linnadesse ja maakondadesse, aga erinevaid võimalusi vabatahtlikuna korraldamises kaasa lüüa on veel,” nimetab Kübar valdkondi, kus abi vaja on.

Vabatahtlikuna appi ruttamisest huvitatud saavad lähemalt lugeda vabatahtlikuks hakkamisest:http://www.teemeara.ee/kuidas-osaleda/hakka-vabatahtlikuks. 
Sooviavaldust saab täita siin! 

Tule 1. mail talgutele!

Kes oma talguid teha ei taha ning ka korraldustiimis kaasa löömiseks aega napib, saab kolmanda võimalusena ise 1. mail endale sobivad talgud välja vaadata ja teistele sel päeval appi minna. Talgutele registreerimine algab 1. Aprillist ning sellest alates saab endale meeldivaima valida ükskõik kas piirkonnast või konkreetsest tööst lähtudes.

Lähemat infot saab www.teemeara.ee. Talgupäeva korraldajateks on tänavu “Teeme ära: minu Eesti”, Kodukant, Muinsuskaitse Ümarlaud, Eestimaa Looduse Fond, RMK, Õnnepank ja Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit. Rahaliselt toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapita ja EMT.

 

# Riigikogu erakonnad toetavad noortepoliitikat riikliku prioriteedina

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) kohtus eelmisel nädalal Riigikogu Eestimaa Keskerakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonidega.

ENL rääkis fraktsioonide esindajatega noortepoliitika arutelu tõstatamisest Riigikogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena, noorsootöö strateegia rakendumisest ning selle puudustest, ENLi ettepanekutest noorsootöö seaduse eelnõusse ning noortevolikogude seadustamisest.

IRL ja Keskerakond toetasid ENLi seisukohti noortevaldkonna osas, toetust avaldasid hiljuti peetud kohtumistel ka teised erakonnad. 

Lisainformatsiooni siit! Pressiteate Rahvaliidu ja Roheliste fraktsiooniga kohtumisest leiab siit! 

 

2. HUVITAVAT

# OSALE: TÜ Säästva Arengu Klubi ja Sihtasutus Noored Kooli korraldavad 17. veebruaril kell 12:00-16:30 tudengite ja gümnasistide säästva arengu päeva. Ürituse raames saab kuulda sellest, kuidas rakendatakse säästva arengu põhimõtteid enesejuhtimises, koolikeskkonnas ja ehituses. Praktilises töötoas pannakse tööle oma loovus ja põnevatest ettekannetest saadud teadmised, et tulla välja konkreetsete ideedega säästva arengu põhimõtete rakendamiseks oma igapäevaelus. Ettekannete ja töötoa jooksul kohtutakse Ardo Reinsaluga HAL Koolitusest, Tarmo Elvistoga Säästva Renoveerimise Infokeskusest, Kirke Torpaniga Taani saatkonnast ning Pavel Alonoviga Noored Kooli programmist ja Tallinna Pae Gümnaasiumist. Info ja registreerimine: http://tinyurl.com/saastev-areng

# OSALE: Töötute arv Eestis kasvab! Nende seas on palju noori, kes otsivad võimalusi ennast teostada. Kutsume käesolevaga üles noorteühendusi, -seltse, -klubisid ja -ringe rakendama noori töötuid enda juures vabatahtlikuna! Praeguseks on leidnud enda juurde vabatahtliku Rapla Info- ja Nõustamiskeskus, Huvikeskus Kullo ja Mustamäe Noorte Loomingumaja. Kui tunnete, et Teie organisatsioonil on noortele midagi uut ja harivat pakkuda, andke endast kiirelt teada! Info ja registreerimine: epp.reedik@entk.ee (+372 735 0376). TAHE on ilma eelarveta programm, mille raames Haridus- ja Teadusministeerium, Töötukassa ning Eesti Noorsootöö Keskus aitavad kokku viia noorteorganisatsioone noorte töötutega.

# OSALE: 20. veebruaril algusega kell 12:00 kutsub Dream Foundation Eesti huvilisi osalema Tartu Ülikooli Majandusteaduskonnas toimuvale interaktiivsesse töötuppa “Ausalt ja avameelselt välismaal õppimisest”. Kuna kohtade arv on piiratud, on vajalik ka eelregistreerimine, mis toimub aadressil http://tinyurl.com/yzgdhh7! Töötoas räägivad juba välismaakogemust omavad noored ilma ilustamata kogu tõe piiritagusest elust ja haridusest. Praktilise suunitlusega töötoad on mõeldud kõigile, kes tahavad rohkem teada välismaal õppimise kohta ning keda huvitab tõelisus, mitte ebareaalne välismaa-illusiooni.

# OSALE: Programmi Euroopa Noored projektikliinik 25. veebruaril. Programmi Euroopa Noored doktorid Kaja Ainsalu, Nele Mets, Marit Kannelmäe-Geerts ja Anna Kuzina ootavad vastuvõtule kõiki neid, kes soovivad nõustamist Euroopa Noored alaprogrammides. Vastuvõtt toimub 25. veebruaril kell 10:00-17:00 SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroos. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/1611

# OSALE: GSI ITALIA koos partnerite: Athena Network of Collaborating Experts, Rääma Noorte Ühing Noorus, Avrasya Community, INEX SDA, Global Voluntary Development Association, Riruta Environmental Group, Le Droit à la Vie ja koostöös Euroopa Komisjoni EACEA-Education, Audiovisual and Culture Executive Agency’ga ning “Youth in action” programmi rahastamisel, organiseerib võistluse noortele filmitegijatele teemal “Aastatuhande arengueesmärgid”. Nii üksikisikud kui grupid võivad osa võtta võistlusest, mille eesmärgiks on välja valida parim lühifilm igas osalejariigis teemal “Aastatuhande arengueesmärgid”. Valida võib ühe kaheksast teemast, mis tundub autorile kõige aktuaalsem. Parimatest lühifilmidest tehakse projekti “Aastatuhande arengueesmärgid” lõppedes kataloog ja DVD, mille saavad kõik konkursil osalenud autorid. Autor, kelle lühifilm on parim, saab osa võtta nädalasest noortelaagrist Keenias käesoleva aasta juuli alguses. Kui tegu on kollektiivse tööga, osaleb noortelaagris ainult üks kollektiivi esindaja. Lühifilmid tuleb esitada hiljemalt 30. märtsiks 2010. Lisaifot leiab siit!

# OSALE: Osale Euroopa vabatahtliku teenistuse lugude konkursil! Seoses Euroopa vabatahtlik teenistuse 10. juubeliga Eestis otsib SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo EVS vabatahtlike kogemusi, et need raamatusse koguda. Kui oled endine EVS vabatahtlik, on see konkurss just Sulle! Tähtaeg 1. märts. Lisainfot siit!

# OSALE: Eesti Noorsoo Instituudil on hea meel kutsuda koolitusseminarile “Mis on teadmine? Kus paiknevad noortevaldkonna teadmised?” 25.-26. veebruar Tallinnas Unicef Eesti büroos (Auna tn 6) algusega kell 11:00. Teadmiste teemat tulevad arutavad koos osalejatega Anu Toots Tallinna Ülikoolist, Andres Arrak Mainori Kõrgkoolist, Veronika Kalmus ja Enn Kasak Tartu Ülikoolist, Andrei Korobeinik veebiportaal rate.ee-st, Eva Truuverk Kodanikualgatusest Teeme Ära Minu Eesti ja Ilona- Evelyn Rannala Tallinna Spordi- ja Noorsooametist. Lisaks koolitavad osalejaid ka noorteuurijad Marti Taru Eesti Noorsoo Instituudist ja Andu Rämmer Tartu Ülikoolist. Koolitusseminari modereerib Lianne Ristikivi Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutusest Meie Inimesed. Lisainfot siit!

# OSALE: Mitteformaalne hommikusöök 4. märtsil Tartus. Avasta mitteformaalse õppimise retsept ja napsa inspiratsiooni õppimiseks. Hommikusöök annab ideid, kuidas teha õppimine enda ja ka teiste noorte jaoks põnevaks ja spontaanseks. Köögielu tõmbab käima loovustreener Harald Lepisk. Lisainfot siit!

# RAHASTAMINE: Programmi Euroopa Noored eeltähtaeg 10. märtsil. Järgmise taotlustähtaja prioriteediks on noorte tööhõive. Kui soovite oma projektile individuaalset nõustamist, saatke täidetud projektitaotlus 10. märtsiks vastava alaprogrammi konsultandile. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/?q=node/2994

# RAHASTAMINE: Avanenud on 4. Tarkade otsuste fondi taotlusvoor. Toetust saab taotleda järgmisteks tegevusteks: a) Arendustegevused strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmiseks (Poliitikate kujundamise ja elluviimise võimekus, poliitikate kujundamise ja elluviimisega seotud organisatsioonide strateegilise planeerimise ja juhtimise võimekus ning organisatsioonide koostöö parandamine). b) Laiapõhjaliste uuringute läbiviimiseks prioriteetsetes valdkondades (Strateegiliste dokumentide ja oluliste otsuste teadmis- ja tõenduspõhisuse suurendamine ning riigi poliitika kujundamiseks vajalike valdkondlike uuringute ja analüüside läbiviimine). Projekte rahastatakse kuni 90% ulatuses Euroopa Sotsiaalfondist. Eeltaotluste esitamise tähtpäev on 15. märts 2010. Lisainfo: http://www.avalikteenistus.ee/?id=12718

# RAHASTAMINE: Avatud Eesti Fondi Noortefond ootab projektiideid 15-29aastastelt ja pakub parimatele toetust. Taotlemiseks ei pea olema ühegi organisatsiooni liige, projekte saab esitada ka üksikisiku või vaba sõpruskonnana. Noortefondi eesmärk on toetada julgeid ja omanäolisi algatusi, mis julgustavad noori kaasa rääkima nende jaoks olulistel teemadel. Oodatakse projekte, mis toetavad avatud ühiskonda, väärtustavad kodanikuaktiivsust ja sallivust ning on sisult ja vormilt uuenduslikud. Toetussummad peaksid üldjuhul jääma vahemikku 2 000 kuni 20 000 krooni. Kogu info taotlusvõimaluste kohta leiate Noortefondi kodulehelt www.oef.org.ee/noortefond

# TÖÖPAKKUMINE: ENL otsib oma meeskonda vabatahtlikku projektijuhti, kelle ülesandeks on noorsootöö rahastamise hea tava väljatöötamine koostöös ENLi partneritega (noortevaldkonna katusorganisatsioonid, riik, kohalikud omavalitsused). Ülesanded hõlmavad endas partnerite ja ekspertidega koosolekute ja kohtumiste korraldamist/läbiviimist ning konsultatsioonide tulemusel valmiva hea tava lõppversiooni vormistamist. Kandideerimiseks saata enda lühike enesetutvustus ja motivatsioonikiri hiljemalt 26. veebruariks 2010 aadressile martti@enl.ee. Samalt e-postiaadressilt ka lisainfo kandideerimise kohta. Loe lisa!

# TÖÖPAKKUMINE: Eesti Õpilasesinduste Liit otsib oma tegevbüroosse liikmete valdkonna nõunikku, kes suudaks tagada EÕEL liikmete valdkonna arengu ja kindlustaks selle kaudu liikmete võimekuse kooli õpilasesinduses ja EÕEL tegevustes. Tegemist on pidevalt areneva ja uueneva organisatsiooniga, mistõttu on võimalus õppida läbi tegemise ning rakendada uusi meetodeid ning lahendusi. Kandideerimise tähtaeg: 21. veebruar 2010. Lisainfo EÕELi kodulehelt!

 

3. ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal: 

16. veebruar – E3 kohtumisel Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liidu vahel osales ENLi juhatuse esimees Ott Heidmets.
17. veebruar – ENLi juhatuse koosolek ENLi kontoris. ENLi liikmesorganisatsioonidel on õigus ja võimalus teha päevakorda täiendusi ja lisada punkte. Selleks tuleb teemad saata sama päeva lõunaks ENLi tegevjuht Anni Kullerile e-maili teel anni@enl.ee. 
17. veebruar – ENLi esindaja osaleb Haridus- ja Teadusministeeriumis toimuval noorteühingute registri alusdokumentide läbivaatamise komisjoni koosolekul.
19. veebruar – Eesti Noorsootöö Keskuse poolt korraldataval noorsootöötajate tunnustamise ja kutse väärtustamise arutelu koosolekul Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses osaleb ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
 
Eelmisel nädalal:

8. veebruar – ENLi kontoris toimus poliitiliste noorteorganisatsioonide koja koosolek.
9. veebruar – Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu poolt korraldataval kodanikuühiskonna aasta tegijate tänuüritusel Riigikogu valges saalis osalesid ENLi avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
9. veebruar – Noortekogude visiit Viljandimaale. Osalesid Eesti Noorsootöö Keskuse esindajad, ENLi maakondlike noortekogude ja kohaliku tasandi osaluskogude projketijuht Kristo Notton, ENLi aseesimees ja noortepoliitka juht Liina Männiste ja ENLi tegevjuht Anni Kuller.
10. veebruar – ENL kohtus Riigikogu Eesti Keskerakonna fraktsiooniga. Osalesid ENLi juhatuse esimees Ott Heidmets, juhatuse aseesimees Liina Männiste ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
10. veebruar – ENL kohtus Riigikogu Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooniga. Osalesid ENLi juhatuse esimees Ott Heidmets, juhatuse aseesimees Liina Männiste ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
10. veebruar – ENL kohtus Eesti Koostöö Koguga. Osalesid juhatuse esimees Ott Heidmets ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
10. veebruar – UNICEF Eesti pilootprojekti “Süsteemne alus kogukonnapõhiseks varajasele märkamisele ja sekkumisele suunatud tegevuseks: ühistegevuse mudeli väljatöötamine ja katsetamine” ekspertrühma koosolekul osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
10. veebruar – ENLi juhatuse koosolek algusega kell 17:30.
11. veebruar – Projekti “Noored dialoogis poliitikutega” nõupidamisel Poliitikauuringute Keskuses Praxis osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
11. veebruar – Euroopa Komisjoni kohtumisel “Youth Health Initiative: State of Play and Way Forward” Brüsselis osales ENLi avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar.

 

Ilusat vastlapäeva kõigile!

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status