/ ENLi teated 236

ENLi Teated 236
9. märts 2010

1. UUDISED
2. HUVITAVAT
3. ENLi ETTEVÕTMISED

1. UUDISED 

# G4S Noorteklubi ja Eesti Korvpalliliit kutsuvad vaheaega korvpalliga veetma

Eesti Korvpalliliit ja G4S Noorteklubi  korraldavad koolivaheaja perioodil sotsiaalkampaania, kutsudes noori spordi juurde – korvpalli vaatama ja sellega tegelema. Kampaania teavituse üheks osaks on enne koolivaheaega kaubanduskeskustesse kavandatud sopsuvõistlused, mis toimuvad Tallinnas Solarises, Tartus Lõunakeskuses, Rakveres Põhjakeskuses ja Pärnus Port Arturis 13.-14. märtsil kella 12:00-16:00.

Ostukeskustesse on ülespandud korvpalli konstruktsioonid ja kõik huvilised saavad oma viskeosavuse proovile panna. Hea viskekäega kooliõpilastele jagatakse auhindu, sopsuvõistluse parimad osavõtjad saavad  aga edasi finaalidesse, mis toimuvad koolivaheajal suurtes korvpallisaalides liigamängude vaheaegadel. 

Kaubanduskeskustes viivad üritust läbi G4S Noorteklubi liikmed ja G4S Korvpalli Meistriliigas mängivad korvpallurid.  

Koolivaheaeg kossuga kampaania raames võimaldab Korvpalliliit õpilastele koolivaheajal toimuvatele G4S Eesti Meistriliiga mängudele sissepääsu 5-kroonise piletiga!

 

# Kandideeri ENLi avalike suhete töögruppi!

Veel kaks päeva on võimalik kandideerida Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) avalike suhete töögruppi! Avalike suhete töögrupi eesmärk on arendada ENLi liikmetevahelist koostööd, tõsta teadlikkust, vahetada praktikaid ning parandada katusorganisatsiooni ja liikmetevahelist kommunikatsiooni. 

Tänavuaastane avalike suhete töögrupp pakub liikmetele ka kvaliteetseid koolitusvõimalusi, kohtumisi suhtekorralduspraktikutega, ajakirjanikega ning võimalust tasuta osaleda septembrisse planeeritaval meediakonverentsil. 

Kandideerimine kuni 11. märtsini! Loe lisa!

 

# Petitsioon.ee aitab kodanikke ja ühendusi allkirjade kogumisel

Oled juba ammu plaaninud asuda allkirju koguma, et muuta enda ümbritsevat elukeskkonda või lausa kogu maailma paremaks? Pole leidnud selleks sobivat ja usaldusväärset keskkonda või on IT- kulud liialt kõrged? Soovid koguda allkirju ID-kaardiga? 

Nendele küsimustele on olemas lahendus Petitsioon.ee. Petitsioon.ee on portaal, mis võimaldab koguda allkirjasid aktsioonide toetuseks, läbi viia arvamushääletusi või koguda ühiseid lubadusi. Aktsioone võivad algatada eraisikud, mittetulundusühingud, kohalikud omavalitsused.

Erinevaid aktsioone saab toetada, kinnitades seda ID-kaardiga või e-maili teel.

Algatada saab kolme tüüpi aktsioone:

  • Petitsiooni toetamine
  • Näiteks: Toetan kodude maamaksust vabastamist
  • Lubaduste kogumine
  • Näiteks: Tulen Meriväljale vetikaid koristama, kui minuga ühineb 20 inimest
  • Arvamushääletus (näiteks: Kas emapalga ülempiiri peaks langetama?) 

Petitsioon.ee portaal on loodud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel ning selle haldajaks on MTÜ Eesti Omanike Keskliit.

 

# ENL ootab liikmete arvamusi vägivalla vastu võitlemise arengukava osas

Justiitsministeerium esitas ENLile arvamuse avaldamiseks vägivalla vastu võitlemise arengukava 2010-2014 eelnõu. Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatava arengukava eesmärgiks on vähendada ja ennetada vägivalda selle erinevates vormides. 

Nimetatud arengukava raames on vaatluse all järgmised vägivallaliigid ja -situatsioonid: alaealistega seotud vägivald, perevägivald ning inimkaubandus. 

Selleks, et ENLi poole kujundatav seisukoht oleks võimalikult laiapõhjaline, ootame liikmesorganisatsioonide arvamusi ja ettepanekuid nimetatud arengukava eelnõu osas hiljemalt pühapäevaks, 14. märtsiks e-posti aadressile martti@enl.ee. Arengukava eelnõu ning arengukava lisad on saadaval ENLi kodulehel.

 

2. HUVITAVAT

# OSALE: Euroopa Noored kevadkoolitus “WTF: W(hat´s)t(he)F(uture)?! – Muuda elu!” toimub 27.-28. märtsini Tartus. Eesti ja vene keeles toimuvale koolitusele oodatakse vähemalt 18aastaseid noori, kes ei ole varem projekte teinud ega koolitustel osalenud. Koolitusel osalejad saavad parema teadmise, kes nad on ning lennukad mõtted edaspidiseks tegutsemiseks. Registreerumistähtaeg 12. märts. Lisainfo

# OSALE: Skaudid korraldavad 17. märtsil kell 18:00 Tallinna Pühavaimus järjekordse Rändurite klubi. Seekordsel klubi kohtumisel vaadatakse dokumentaalfilmi “Süütu”. Filmi vaatamisele järgneb ühine mõtisklus ja arutelu, kus osaleb ka filmi üks autoreid, Kullar Viimne. Filmi vaatamine toimub Jaan Tõnissoni Instituudi “Vaata ja muuda” projekti raames. Üritusele kutsuvad korraldajad kaasa võtma ränduriealisi (18+) ja veidi söögipoolist, mida ühisele lauale panna. Kuna kohtade arv on piiratud, tuleb Rändurite klubi sündmusel osaleda soovijatel eelnevalt registreeruda! Lisainfo ja üritusele registreerimine: Laura Õigus, ?e-mail: lauraoigus@gmail.com

# OSALE: Venekeelne koolitus “Aktiivselt õppimine: Kuidas õppida ja õpetada noorsootöös?” toimub25.-27. märtsil ja 16. aprillil Jänedal. Koolitusel saate teada, kuidas õppida läbi mängu, kogemise ja arutelu ja näete võimalust õpitu praktiliseks rakendamiseks. Koolitus toimub vene keeles. Kandideerimistähtaeg 15. märts. Lisainfo

# OSALE: Oskusliku abistaja arenguprogramm toimub 26.-27. märtsil Tõstamaal ja 9. aprillil. Programmi läbinud noorsootöötajad mõistavad paremini noorte psühholoogiat ja raskusi ning endi võimalusi abistajana tegutseda. Kandideerimistähtaeg 17. märts. Lisainfo 

# RAHASTAMINE: Programmi Euroopa Noored eeltähtaeg 10. märtsil. Järgmise taotlustähtaja prioriteediks on noorte tööhõive. Kaasake oma projektidesse töötuid noori või aidake noortel projektides osaledes omandada tööturul vajalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi. Kui soovite oma projektile individuaalset nõustamist, saatke täidetud projektitaotlus 10. märtsiks vastava alaprogrammi konsultandile.Taotlustähtaeg on 1. aprillil! Lisainfo

# RAHASTAMINE: Avanenud on 4. tarkade otsuste fondi taotlusvoor. Toetust saab taotleda järgmisteks tegevusteks: a) Arendustegevused strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmiseks (Poliitikate kujundamise ja elluviimise võimekus, poliitikate kujundamise ja elluviimisega seotud organisatsioonide strateegilise planeerimise ja juhtimise võimekus ning organisatsioonide koostöö parandamine). b) Laiapõhjaliste uuringute läbiviimiseks prioriteetsetes valdkondades (Strateegiliste dokumentide ja oluliste otsuste teadmis- ja tõenduspõhisuse suurendamine ning riigi poliitika kujundamiseks vajalike valdkondlike uuringute ja analüüside läbiviimine). Projekte rahastatakse kuni 90% ulatuses Euroopa Sotsiaalfondist. Eeltaotluste esitamise tähtpäev on 15. märts 2010. Lisainfo

# RAHASTAMINE: Avatud Eesti Fondi Noortefond ootab projektiideid 15-29aastastelt ja pakub parimatele toetust. Taotlemiseks ei pea olema ühegi organisatsiooni liige, projekte saab esitada üksikisikuna või vaba sõpruskonnana. Noortefondi eesmärk on toetada julgeid ja omanäolisi algatusi, mis julgustavad noori jaasa rääkima nende jaoks olulistel teemadel. Oodatakse projekte, mis toetavad avatud ühiskonda, väärtustavad kodanikuaktiivsust ja sallivust ning on sisult ja vormilt uuenduslikud. Toetussummad peaksid üldjuhul jääma vahemikku 2000 kuni 20 000 krooni. Avatud Eesti Fond tegi nüüdsest ka taotlejate elu mugavamaks! Noortefondile saab nüüd taotlusi esitada eesti keeles ning otsuseid teeb rahvusvahelise komisjoni asemel Eesti ekspertkogu. See tähendab, et vastused saabuvad juba kuu-pooleteise jooksul. Kogu info taotlusvõimaluste kohta leiab Noortefondi kodulehelt.

# RAHASTAMINE: Avatud Eesti Fond aitab majandusraskustes olevaid vabaühendusi. Oodatud on kahte liiki taotlused: 1) Sotsiaalse suunitlusega projektid, mis toetavad ühiskonnagruppe, keda majanduskriis on kõige teravamalt puudutanud ning aitavad vastavatel ühendustel kohaneda muutunud oludega. Eelistatud on projektid keerulise sotsiaal-majandusliku olukorraga piirkondadest. 2) Uuenduslikud algatused, mis edendavad avatud ühiskonna põhiväärtusi, vastandudes majanduskriisis võimenduvatele avatud ühiskonna seisukohalt negatiivsetele ühiskondlikele ilmingutele (näiteks populismi ja demagoogia levik, demokraatia kitsendamise katsed, sallimatus). Täpsema info ja taotlusvormid leiab kriisifondi kodulehelt.

# VABATAHTLIK TÖÖ: ENL otsib oma meeskonda vabatahtlikku projektijuhti, kelle ülesandeks on noorsootöö rahastamise hea tava väljatöötamine koostöös ENLi partneritega (noortevaldkonna katusorganisatsioonid, riik, kohalikud omavalitsused). Ülesanded hõlmavad endas partnerite ja ekspertidega koosolekute ja kohtumiste korraldamist/läbiviimist ning konsultatsioonide tulemusel valmima hea tava lõppversiooni vormistamist. Kandideerimiseks saata enda lühike enesetutvustus ja motivatsioonikiri hiljemalt 12. märtsiks 2010 aadressile martti@enl.ee. Samalt e-postiaadressilt ka lisainfo kandideerimise kohta. Loe lähemalt!

# TÖÖPAKKUMINE: Eesti Instituut kutsub tööle kultuurialaste veebiprojektide arendaja. Lisaks otsib Eesti Instituut täiskohaga asendustöötajat veebitoimetaja ametikohale. Kandideerijail tuleb oma CV edastada k.a 14. märtsiks e-posti aadressile kultuur.info@einst.ee. Lisainfot tööpakkumiste kohta saab Ruudu Raudsepalt ja Kristel Karu-Kletterilt telefoni teel: 6314 355. Vaata ka www.einst.ee!

 

3. ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:

8. märts – Väike Maarja Vallavolikogu Hariduskomisjonis käis noorte volikogude tööd ja asutamist tutvustamas ENLi tegevjuht Anni Kuller.
9. märts – Riigikogus toimunud Eesti Kodanikuühiskonna Arengu Kontseptsiooni kuulamisel osalesid ENLi juhatuse esimees Ott Heidmets ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
10. märts – ENLi juhatuse koosolek ENLi kontoris (Estonia pst 5a, V korrus). ENLi liikmesorganisatsioonide esindajatel on võimalus teha juhatuse koosoleku päevakavasse ettepanekuid ja lisada teemasid. Selleks tuleb teemad saata sama päeva lõunaks ENLi tegevjuht Anni Kullerile e-maili aadressil anni@enl.ee
11. märts – Tallinna Noorsootöö Foorumil osalevad ENLi tegevjuht Anni Kuller ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
11. märts – ENLi poliitiliste noorteühenduste koja kohtumine.

Eelmisel nädalal:

5. märts – Eesti Skautide Ühingus toimunud ENLi üleriigiliste noorteühenduste koja kohtumisel osales ENLi juhatuse esimees Ott Heidmets.  

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status