/ Tule Euroopa Noorteparlamendi Eesti Sessioonile!

20.- 23. märtsil toimub Tallinnas ja Viimsis juba 10. Euroopa Noorteparlamendi (ENP) Eesti Sessioon, mida korraldab MTÜ Tegusad Eesti Noored

Tegemist on Euroopa Parlamendi tööd simuleeriva neli päeva kestva üritusega, kuhu on kutsutud enam kui 120 osalejat nii Eestist kui ka välisriikidest. 10. Eesti Sessiooni patroon on Euroopa Komisjoni volinik ja asepresident hr Siim Kallas.

Töö sessioonil toimub komiteedes, kus arutletakse erinevate Euroopa Liitu puudutavate teemade üle. Sessiooni lõpptulemiks koostab iga komitee resolutsiooni. Komiteede tööd juhendavad professionaalsed ning kogenud rühmajuhid, kes on osalenud nii Eesti sisestel kui ka rahvusvahelistel ENP üritustel. Samuti nõustavad noori teemavaldkonnaga igapäevaselt kokku puutuvad eksperdid.

Ürituse formaat hõlmab rühmaehitust, mille käigus komiteeliikmed üksteist tundma õpivad ning mis loob hea pinna koostööks. Rühmaehitusele järgneb komiteetöö. Viimasel päeval on kavas peaassamblee, kus iga komitee tutvustab teistele oma resolutsiooni, leiab aset debatt ning ka resolutsioonide poolt- ja vastuhääletamine.

Käesolevale kutsele on lisatud ka komiteetöö teemad. Osalemiseks tuleb registreeruda aadressil http://www.ten.ee/national2010 ning tasuda osalemistasu 200 krooni. Osalustasu sisaldab toitlustust, ööbimist koolimajas ja sessiooni materjale.

Missiooni viiakse ellu kolme tegevussuuna kaudu: noorte omaalgatuslikud ettevõtmised, demokraatiakool ja Euroopa Noorteparlament Eestis. Euroopa Noorteparlament ehk ENP (European Youth Parliament, EYP) on üle-euroopaline noorteliikumine, millest võtavad osa ligi 30 Euroopa riigi noored. Rahvusvahelisele sessioonile valitakse igat riiki esindama üks delegatsioon, mille liikmed selgitatakse rahvuslikel sessioonidel.

Silmapaistvamatel ning edukamatel osalejatel avaneb võimalus sõita Eesti delegatsiooni koosseisus ENP 10-päevasele rahvusvahelistele sessioonidele, mis toimuvad Lviv\’is (Ukraina) oktoobris 2010 ja Ateenas (Kreeka) aprillis 2011 ning kust võtavad osa ligi 300 noort üle kogu Euroopa.

Tegusad Eesti Noored ehk TEN on üle-eestiline noortelt noortele mittetulundusühing, mille missioon on tõsta noorte ühiskonnateadlikkust ja omaalgatust nii riigi kui ka Euroopa tasandil.

Osalemisnõuded:

  • üritus on orienteeritud gümnaasiumiastmele
  • sessiooni töökeel on inglise keel
  • kasuks tulevad huvi Euroopa Liidu poliitika vastu ja väitlemiskogemus.
  • edukas delegaat on kogunud oma teema kohta eelnevalt taustainformatsiooni ning on sessiooni alguseks ette valmistunud.

Registreerumine 12. märtsini aadressil www.ten.ee/national2010
Osavõtutasu on 200 krooni delegaadi kohta, mis sisaldab toitlustust, ööbimist koolimajas ning sessiooni materjale. 

Palume osavõtutasu maksta hiljemalt 12. märtsiks MTÜ Tegusad Eesti Noored arveldusarvele nr 10220024027017 SEB Eesti Ühispangas. Selgitusse märkida \”10. Eesti sessiooni osavõtutasu,\” kooli nimi ja delegatsiooni liikmete, kelle eest makstakse, nimed.

Küsimuste korral pöörduda osalejate kontaktisiku Ursula Ilo poole telefonil (+372)55 698 298 või e-postiga ursula.ilo@ten.ee.

Sessiooni teemad: 

1.Committee on Foreign Affairs (AFET): Iran and its nuclear programme: how to find the correct balance between trade and international security in EU external affairs?

2. Committee on Culture and Education (CULT): In an EU of freedom of movement and continuing external immigration, is it possible to find a compromise between multi-culturalism and assimilation to realise a Europe united in diversity?

3. Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON): How should the EU Member States encourage competitive risk-taking and entrepreneurship in the current financial and economic crises?

4. Committee on Employment and Social Affairs (EMPL): What measures does the EU need to take to address the effects of ageing populations on the labour market and social welfare systems?

5. Committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI): Life after Copenhagen Climate Change Confrence: what should be the role of the EU in the fight against climate change?

6. Committee on Internal Market and Consumer Protection (IMCO): How should the EU cooperate with the private sector to promote new digital opportunities whilst avoiding new forms of exclusion?

7. Committee on Industry, Research and Energy (ITRE): How should the EU secure its external energy supply in the future and increase energy efficiency internally?

8. Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE ): With growing disparities in policies and attitudes toward homosexuality in a more diverse Europe:  Should same-sex couples be granted the right to marriage or should the rights granted by civil union pacts be expanded?

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status