/ Poliitikahuvilised noored vabatahtlikud endiselt oodatud! Esimene kohtumine 5. aprillil.

Poliitikauuringute Keskus Praxis, ENL ja noortegrupp “Party On Wheels” viivad läbi Vabaühenduste Fondi poolt rahastatavat projekti“Noored dialoogis poliitikutega”, mille eesmärgiks on noorte ja poliitikute vahelise dialoogi arendamine, noorte poliitikast huvitatuse ning poliitikute avaliku vastutavuse suurendamine.

Projekti käigus luuakse poliitiliselt erapooletu veebikeskkond, mis võimaldab eri viisil poliitikute tegevust vaadelda. Veebikeskkond pakub muuhulgas kronoloogilist ülevaadet sellest, missugused on nende seisukohad erinevate poliitikate osas, mida nad oma kõnedes rõhutavad jms. Noored saavad kandidaatidele küsimusi esitada ning veebikülastajad saavad neid näha koos poliitikute vastustega. Poliitikute vaatlus funktsioneerib kollektiivse mäluna ning jälgib, kuidas poliitikud oma strateegialubadusi ellu viivad ning mandaadijärgselt toimivad.

Vabatahtlikke poliitikahuvilisi noori vajame selleks, et:
– ühtse meeskonnana erinevate noorte osalusel välja töötada veebikeskkonna üksikasjad;
– koguda veebikeskkonda informatsiooni poliitikute tegevuse kohta (sh poliitikute profiilide koostamine);
– potentsiaalseid kasutajaid veebikeskkonna kasutamisvõimalustest teavitada ning veebis kajastuvat info ajakohasena hoida.

Projekti käigus toimub ka projektimeeskonna aruteluseminar, visioonikonverents ning noorte ja poliitikute vahetu dialoogi soodustamiseks korradatav osaluskohvik. Vabatahtlikel projektimeeskonna liikmetel on võimalus kõikidel üritustel ning nende ettevalmistamisel ise osaleda!

Kui tunned, et poliitikute tegevuse kohta info kogumine ning taolise Eestis ainulaadse veebikeskkonna loomine pakub Sulle huvi ning oleksid valmis sellesse panustama oma aega umbes 8 tunni jagu nädalas, siis võta KOHE ühendust ENLi noortepoliitika spetsialisti Martti Martinsoniga (tel 56151626, e-post: martti@enl.ee).

Projektimeeskonna esimene kohtumine leiab aset 5. aprillil 2010 Tallinnas.
Päevakava ja täpsema info leiad SIIT.
Kohtade arv on piiratud ja osalemiseks tuleb eelnevalt registreeruda!

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status