/ ENLi juhatusse kandideerimist pikendati 9. maini

Juhatuse valimised toimuvad ENLi üldkoosolekul 29. mail 2010 Tallinnas. Seoses kandidaatide puudumisega kõigile vabanevatele positsioonidele pikendatakse dokumentide esitamise tähtaega 9. maini 2010 (k.a).

Valitakse noortepoliitika juht, avalike suhete juht ja finantsjuht. Tuginedes eelmisel kevadel liikmevaldkonna juhi kohale kandideerinud Marina Vilopi tagasiastumisavaldusele on erandkorras avatud valimised ka liikmevaldkonna juhi kohale.

Kandideerida saavad ainult ENLi liikmesorganisatsioonide liikmed. Kandidaadid esitavad hiljemalt 9. mail aadressil anni@enl.ee  järgmised dokumendid:

 • Allkirjaga kinnitatud ülesseadmisavaldus;
 • Curriculum Vitae;
 • Kirjalikud vastused ametisoleva juhatuse poolt juhatuse kandidaatidele esitatud küsimustele:
  – Miks soovid kandideerida ENLi juhatusse?
  – Mis valdkondi peaks ENLis arendama ja kuidas?
  – Millises noorteorganisatsioonis oled tegev? Kirjelda oma peamisi tegevusvaldkondi ja saavutusi oma praeguses organisatsioonis.
  – Millised on sinu kohustused koduorganisatsioonis valitava juhatuse ametiajal?
  – Kuidas oled siiamaani seotud olnud ENLiga? Kirjelda oma senist panust ENLi tegevusse. 
 • Kandidaadi ülesseadva ENLi liikmesorganisatsiooni juhatuse nõusolek kandidaadi kandidatuuri esitamise kohta (otsuse originaali võib saata ka skaneeritult või faksiga ENLi kontorisse (630 6578); postiga saatmisel hiljemalt 9. mai postitempliga. Otsuse võib saata ka digiallkirjastatult.).

Soovituslikud dokumendid:

 • Motivatsioonikirjeldus, milles kandidaat annab ülevaate, missuguseid ENLi arengusuundi ta soovib näha ja mida ta ise soovib ENLi jaoks ära teha. Motivatsioonikirjelduse soovitatav ülempikkus on kaks A4 lehekülge;
 • Soovituskiri.

CV ja vastused küsimustele avaldatakse ENLi veebilehel, et liikmed saaksid nendega enne üldkoosolekut tutvuda. Kandidaatidel on üldkoosolekul osalemine kohustuslik, et esitada motivatsioonikõne (kuni 5 minutit) ning vastata liikmesorganisatsioonide esindajate küsimustele.

Kui juhatuse positsioonide osas otseseid eelistusi ei ole ning kogemus/teadmised võimaldavad, võib kandideerida ka mitmele positsioonile üheaegselt, märkides avalduses oma eelistused.

ENLi juhatuse valimiste kord ja materjalid

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status