/ Noorteühendused võtsid vastu platvormi Riigikogu valimisteks

Eesti Noorteühenduste Liit
31. mai 2010
PRESSITEADE

Noorteühendused võtsid vastu platvormi Riigikogu valimisteks

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) kinnitas 29. mail Tallinna Ülikoolis toimunud üldkoosolekul ühise platvormi 2011. aasta Riigikogu valimisteks. Platvormi eesmärgiks on tagada noorte vajadustega senisest enam arvestamine poliitikate kujundamisel ning kõikide noori puudutavates eluvaldkondades tehtavate otsuste senisest suurem ja tõhusam omavaheline koordineeritus.

Platvormis teeb ENL 16 ettepanekut noortevaldkonna olukorra parandamiseks. Näiteks kutsuvad noorteühendused üles sõlmitavas koalitsioonileppes kajastama eraldi alapeatükina valitsusliidu programmi noortepoliitika osas, muutma 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteks valimisiga 16. eluaastale, kehtestama kaasamise hea tava õigusaktina ning hakata iga seaduse eelnõu koostamisel analüüsima selle mõju noortele. 

Platvormis juhitakse tähelepanu lisaks ka noorte tervisele, tööpuudusele, karjääriõppe ja -nõustamise kättesaadavusele, vabatahtliku töö arendamisele, noortevaldkonna rahastamisele, noorte kaasamisele jne.

„Valimiste-eelne ühine platvorm võetakse ENLis vastu esimest korda, kuid mujal Euroopas on taoline samm enne valimisi noorteorganisatsiooonide poolt üsna tavaline. Ka paljud meie poolt tehtud ettepanekud on eeskuju saanud erinevatest Euroopa riikidest. Näiteks Rootsis analüüsitakse kõikide seaduste mõju noortele juba mõnda aega ja Austrias on valimiseaks 16 eluaastat kõikidel valimistel,” kommenteeris ENLi juhatuse esimees Ott Heidmets.

„Meie ainus eesmärk on ühiselt ja efektiivselt lahendada Eesti ühiskonna ees seisvaid ja noori puudutavaid probleeme, sest tänaste noorte probleemid on otseselt seotud kogu rahvastiku arenguga ja mõjutavad Eesti elu-olu pikas perspektiivis,” lisas Heidmets.

ENL edastab platvormi kõikidele Eestis registreeritud erakondadele, ametisolevale Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele. Liit on valmis kõikide erakondadega ka kohtuma, et tutvustada põhjalikumalt platvormis sisalduvaid ettepanekuid ning debateerida tehtud ettepanekute vajalikkuse üle.

Eesti Noorteühenduste Liit on katusorganisatsioon, mis ühendab 49 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

ENLi Riigikogu valimiste-eelse platvormi tervikteksti leiab siit.

Lisainfo:
Ott Heidmets
Eesti Noorteühenduste Liit
Juhatuse esimees
Tel: 5110976
E-mail: ott@enl.ee

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status