/ ENLi Teated 248

1. juuni 2010
ENLi Teated nr 248

\"\"

UUDISED

# ENL valis üldkoosolekul uued juhatuse liikmed

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) valis 29. mail Tallinna Ülikoolis toimunud üldkoosolekul uued juhatuse liikmed.

Avalike suhete juhiks valiti Aleksandra Kamilova AEGEE-Tallinnast ja erakorraliselt seoses endise liikmevaldkonna juhi tagasiastumisega liikmevaldkonna juhiks Veroonika Mätlik Reformierakonna Noortekogust. Esimees Ott Heidmets (Eesti Noorsooprojekt) ja välissuhete juht Pille-Riin Raudsepp (Rahvaliidu Noored) valiti mullu kahe-aastase mandaadiga. Noortepoliitika juht ja finantsjuht jäid kandidaatide puudumise tõttu valimata.

Uue juhatuse mandaat algab 1. septembrist 2010.

 

# ENL tunnustas noortevaldkonna aasta tegijaid

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) valis 29. mail Tallinnas 8-aasta sünnipäevaüritusel Aasta Tegija ja Kõige Noorema. Aasta Tegija ja Kõige Noorem on aunimetused noortevaldkonnas silma paistnud inimestele või organisatsioonidele. 

Aasta Tegija tiitli sai Eesti Noorteühenduste Liidu endine juhatuse liige Aune Lillemets, kes on vabatahtlikuna panustanud ka peale ametisoleku lõppu regulaarselt nii liikmevaldkonna arandamisse, ENLi liikmete keskkonnateadlikkuse tõstmisesse kui ka organisatsiooni arengusse laiemalt. Kõige Noorema tiitli sai SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo koolitusprogramm \”Tulen turule!\” innovaatilise ja noortesõbraliku lähenemise eest noorte tööpuuduse vastu võitlemisel. 

 

# Noorteühendused võtsid vastu platvormi Riigikogu valimisteks

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) kinnitas 29. mail Tallinna Ülikoolis toimunud üldkoosolekul ühise platvormi 2011. aasta Riigikogu valimisteks.

Platvormi eesmärgiks on tagada noorte vajadustega senisest enam arvestamine poliitikate kujundamisel ning kõikide noori puudutavates eluvaldkondades tehtavate otsuste senisest suurem ja tõhusam omavaheline koordineeritus. 

Platvormis teeb ENL 16 ettepanekut noortevaldkonna olukorra parandamiseks. Näiteks kutsuvad noorteühendused üles sõlmitavas koalitsioonileppes kajastama eraldi alapeatükina valitsusliidu programmi noortepoliitika osas, muutma 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteks valimisiga 16. eluaastale, kehtestama kaasamise hea tava õigusaktina ning hakata iga seaduse eelnõu koostamisel analüüsima selle mõju noortele. Platvormis juhitakse tähelepanu lisaks ka noorte tervisele, tööpuudusele, karjääriõppe ja -nõustamise kättesaadavusele, vabatahtliku töö arendamisele, noortevaldkonna rahastamisele, noorte kaasamisele jne. 

Loe lisa siit: http://bit.ly/9urJSD

 

# Värske mai kuu Aken on ilmunud!

Mai Aken on ilmunud ja pakub põnevaid uusi teemasid! Fookuses on noorte tööpuudus ja noorsootöö võimalused tööpuudusega kaasnevae mõjude pehmendamiseks. Juttu on ka supervisioonist, regionaalsest noorsootööst, aga ka Bulgaaria, Slovakkia, Islandi ja Läti noorsootööst majandussurutise taustal. Edulugude sektsioonis saab lugeda Märjamaa punk-rock bändist. 

Veebiaken värske noorsootööinfoga: http://aken.enl.ee/period=40

 

# ENLi uudiskiri \”ENLi Teated\” läheb suveks puhkusele

Kes ei tööta, see ei söö, aga kes ei puhka, ei tee ka head tööd! 🙂 Suveks teeb väikese puhkuse ka ENLi uudiskiri ning hakkab regulaarselt teisipäeviti lugejateni jõudma taas alates augustist. Kui juhtub, et Eesti Noorteühenduste Liidul on eriti põnevaid teemasid, mida tingimata peaks ka suve jooksul kokkuvõtlikult kommunikeerima, siis võib juhtuda, et uudiskiri tuleb erandjuhul korraks puhkuselt tagasi.

 

\"\"

HUVITAVAT

# OSALE: Kaasahaarav osaluskohvik \”Otsustavad need, kes valitsevad!\” ootab noori 14. juunil Tallinnas Sokos Hotelis toimuvale osaluskohviku üritusele. Sõltumatu Poliitikauuringute Keskus Praxis, noorteorganisatsioon Party on Wheels (POW) ja Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) kutsuvad 14. juunil osalema Sokos Hotel Virus toimuval osaluskohviku üritusel \”Otsustavad need, kes valitsevad!\”. Osaluskohvik on kaasahaarav diskussioon noorte ja poliitikute vahel, pakkudes noortele võimalust tõstatada neile olulisi teemasid ning otsustajatele võimalust teada saada noorte arvamust ja seisukohti. Registreerimistöhtaeg on 10. juuni! Loe lisa ja registreeru: http://bit.ly/a2VUw4

# OSALE: ENLi Säästva noorteühenduse töögrupp ja Sorex kutsuvad rabamatkale! Matk toimub 5. juunil Raplamaal Lelle lähistel. Koos minnakse nautima kevadist loodust huvitava salaallika, kummaliste puude ning paljude kaunite laukasilmadega Imsi rabas. Just praegusel kevadisel ajal näitab end suveks turbasse peitev allikas kõige uhkemana. Retke kogupikkus umbkaudu 5 km. Kogunemine kell 7:40 Balti jaamas, kust rong Lellesse väljub 7:49. Tagasi Tallinnasse sõidetakse kell 16:17. Kaasa võtta veidi söögi- ja joogipoolist ning hea sääsetõrje, jalga kummikud! Huvilistel ja küsimuste korral võtta ühendust kuni 3. juunini Aleksander Tukk\’iga Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühingust \”Sorex\” e-maili teel sass@evm.ee või telefonitsi 55615623.

# OSALE: Kandideeri ENLi suvekooli \”Suhtlen täitsa vabalt!\” Seekord Jõulumäe Tervisespordikeskuses 8.-11. juulini toimuv üritus üllatab uues kuues ja teistmoodi kui varasematel aastatel, sest tänavu ühendame keset suve kuumimat kuud töö ja lõbu! ENLi 8. suvekooli raames toimuvad esmakordselt ka ENLi Suvepäevad. Suvekool \”Suhtlen täitsa vabalt!\” seab fookuse suhtlemisoskustele – põhjalikult saab koolitust nii meeskonnas suhtlemise kohta kui ka ajakirjanike ja meediaga suhtlemisest. Suvekooli regamine ja info koolituste kohta: http://bit.ly/9mZ4le

# OSALE: Koolitus \”Lööme laineid!\” 12. juunil Tartus. Kas oled mõelnud, mis on ikkagi projekti mõju, kuidas seda suurendada ning oma projekti tulemusi kõige paremini levitada? Mida mõeldakse programmis Euroopa Noored järeltegevuste all? Lisaks saad koolitusel järgi proovida projekti järeltegevuste planeerimise ja läbiviimise ning hulgi ja tasuta häid ideid, teiste nõuandeid ja praktilisi näited enda projekti edasi arendamiseks.Kandideerimistähtaeg 6. juunil! Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/2631

# OSALE: Koolitus \”Kultuuridevaheline õppimine – mis see on?\” 14.-16. juunil Nelijärve Puhkekeskuses. Koolitus on mõeldud noortejuhtidele ja Euroopa Noored projektijuhtidele vanuses 18-30. Koolitus toimub paraleelselt kahes keeles – eesti ja vene keeles. Koolituse sisu on mõtestada, mis on ja kuidas toimub kultuuridevaheline õppimine?; Näha võimalusi, kuidas toetada kultuuridevahelist õppimist ja luua selleks soodne keskkond teistele ehk projektis osalevatele noortele (nt programmi planeerimine, meetodid jne); Analüüsida, millised on kultuuridevahelise õppimise toetamiseks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud; Arutleda kuidas paremini planeerida kultuuridevahelist õppimist programmi Euroopa Noored projektide raames (nt kogemusest õppimine jne)…ja seda kõike läbi praktilise kultuuridevahelise õppimise kogemuse. Kandideerimistähtaeg 4. juuni! Lisainfo ja registreerimine: http://euroopa.noored.ee/ICL

# OSALE: Koostööseminar \”Noored ja sotsiaalne ettevõtlus: vabatahtlik tegevus ning ettevõtlusse siirdumine\” 10.-11. juunil 2010 Rakveres Wesenberghi hotellis (Tallinna tn 25). Seminaril arutletakse ja planeeritakse ühiselt tegevusi noortevaldkonna poliitikakujundajate-ametnikega, teadlastega, noorsootöötajatega, kolmanda sektori organisatsioonide ning ka noorte esindajatega. Üheskoos töötatakse ka noortevalkonna koostööplatvormi edasise tegevuskavaga, vaadatakse üheskoos üle koostööplatvormi programmdokument ning arutatakse, kuidas koostööplatvormi ideed kõige tulemuslikumalt ellu rakendada. Arutelu aluseks olev programmdokument on leitav http://www.eni.ee/?s=36. Osalejatele on korraldatud transport Tallinn-Rakvere-Tallinn, toitlustus ja majutus (2-kohalistes tubades). Täpsem programm ja info saadetakse kõigile registreerunutele. Seminaril osalemiseks palume ennast eelnevalt elektrooniliselt registreerida hiljemalt 6. juuniks järgneval lingil: www.eformular.com/urmoreitav/rakvere.htmlLisainfo seminari kohtahttp://bit.ly/a0BQPD

# OSALE: Saksa keele kursus \”German language and youth service\”. Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab välja konkursi ühe osaleja leidmiseks rahvusvahelisele saksa keele kursusele \”German language and youth services\”, mis toimub 28. august – 25. september 2010 Saksamaal Kasselis. Kandideerimine kestab kuni 18. juunini 2010. Lisainfo: http://bit.ly/djUe6w

# RAHASTAMINE: Avatud Eesti Fondi Noortefond ootab projektiideid 15-29aastastelt ja pakub parimatele toetust. Taotlemiseks ei pea olema ühegi organisatsiooni liige, projekte saab esitada üksikisikuna või vaba sõpruskonnana. Noortefondi eesmärk on toetada julgeid ja omanäolisi algatusi, mis julgustavad noori jaasa rääkima nende jaoks olulistel teemadel. Oodatakse projekte, mis toetavad avatud ühiskonda, väärtustavad kodanikuaktiivsust ja sallivust ning on sisult ja vormilt uuenduslikud. Toetussummad peaksid üldjuhul jääma vahemikku 2000 kuni 20 000 krooni. Avatud Eesti Fond tegi nüüdsest ka taotlejate elu mugavamaks! Noortefondile saab nüüd taotlusi esitada eesti keeles ning otsuseid teeb rahvusvahelise komisjoni asemel Eesti ekspertkogu. See tähendab, et vastused saabuvad juba kuu-pooleteise jooksul. Kogu info taotlusvõimaluste kohta leiab Noortefondi kodulehelt: http://www.oef.org.ee/noortefond

# RAHASTAMINE: Programm Euroopa Noored toetas noorteprojekte 7,9 miljoni krooniga: Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogrammist sai teises taotlusvoorus toetust 34 Eesti noorteprojekti. Programm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte mitteformaalset õppimist. Projektitaotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused ja noortegrupid. Programmil on kokku 5 taotlustähtaega: 1. veebruar, 1. aprill, 1. juuni, 1. september ja 1. november. 1. septembriks on eriti oodatud projektid, mis käsitlevad noorte tööhõivet läbi vabatahtliku tegevuse. Toetusi vahendab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/3205

# TÖÖPAKKUMINE: Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna SA võtab tööle juhataja. Kandideerimiseks tuleb tuua dokumendid (avaldus, motivatsioonikiri ja nägemus arenguperspektiividest ning CV koos palgasooviga)
hiljemalt 7. juuni kell 16:30 TÜ üliõpilasesindusse, Ülikooli 18b, Tartu. Dokumente võib saata ka digitaalselt allkirjastatuna aadressil: info@tyye.ee. Lisainfo tööülesannetest ja ootustest kandidaadile: http://www.tyye.ee/SA_juhataja

# VABATAHTLIK TÖÖ: Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) kuulutab välja avaliku konkursi leidmaks vabatahtlikke noortekonsultatsioonide läbiviijaid. ENL viib koostöös partneritega läbi üleriigilisi noortekonsultatsioone, mille eesmärgiks on Eesti noorte arvamuse ja hoiakute teadasaamine ning edastamine Euroopa Liidu poliitikate kujundamiseks. Konsultatsioonid viiakse läbi kõikides ELi liikmesriikides ühisel teemal. Konsultatsioonid toimuvad Eestis kahes osas – esimene konsultatsiooniperiood toimub suvel 2010 noorte osalsukogude suurkogunemise raames (augustis) ning paralleelselt online- konsultatsioonina veebis.Kandideerimistähtaeg on 7. juuni! Lisainfo ootuste ja ENLi poolt pakutava kohta: http://bit.ly/ck6xof

# TÖÖPAKKUMINE: Eesti Noorsootöö Keskus võtab asenduskohale peaeksperdi, kelle töö eesmärgiks on noorsootöö arendamine, noorte- ja tööhõivepoliitika lõimituse suurendamine, mitteformaalse õppe väärtustamine, vabatahtliku tegevuse arendamine, töökasvatuse valdkonna koordineerimine. Kandidaadil tuleb saata avaldus palgasooviga, motivatsioonikiri ja elulookirjeldus hiljemalt 3. juuniks 2010. a märgusõnaga \”peaekspert\” e-posti aadressil: entk@entk.ee või postiaadressil: Eesti Noorsootöö Keskus, Uuslinna 10, Tallinn 11415. Lisainfo: http://bit.ly/cT9hAj

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

 

Käesoleval nädalal:
1. juuni – Struktureeritud dialoogi töögrupi kohtumine ENLi kontoris (osalesid Euroopa Noored Eesti büroo esindajad, Eesti Noorsoo Instituud esindaja, Eesti Noorsootöö Keskuse esindaja. ENLi esindajatena osalesid esimees Ott Heidmets, noortepoliitika spetsialist Martti Martinson ja avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar.
1. juuni – UNICEFis toimunud noortevaldkonna organisatsioonide koostöökohtumisel osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson. 
2. juuni – Rahvusvahelisel konverentsil \”EESTI 2050: Noorte Tulevik Vananevas Ühiskonnas\” Eesti Rahvusraamatukogus osaleb ENLi avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar. 
2. juuni – Noorsootöötaja kutsekomisjoni töös osaleb kutsekomisjoni liikmena ENLi tegevjuht Anni Kuller. 
2. juuni – Jõgeva Linnavalitsuse noorsootöötaja ja abilinnapeaga kohtub ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
4.-6. juuni – ENLi uue ja vana juhatuse ning meeskonna üleminekuüritus Saaremaal.   

Eelmisel nädalal:
24. mai – Kohtumisel Anija Vallavalitsuse esindajatega ENLi mentorprogrammi raames osales ENLi noorte osaluskogude koordinaator Kristo Notton.
24. mai – ENLi kontoris toimuval programmi Euroopa Noored vahehindamise intervjuul osalesid tegevjuht Anni Kuller ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
25. mai – Kohtumisel Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga osalesid ENLi tegevjuht Anni Kuller ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
25. mai – Liikmekohtumisel Eesti Psühholoogia Üliõpilaste Ühendusega (Tartus) osalesid ENLi finantsjuht Ulrika Hurt ja välissuhete juht Pille-Riin Raudsepp.
25. mai – Liikmekohtumisel Eesti Väitlusseltsiga osalesid ENLi finantsjuht Ulrika Hurt ja välissuhete juht Pille-Riin Raudsepp.
26. mai – ENLi vilistlaskogu 1. kohtumine ENLi kontoris (Tallinn Estonia pst 5a) kell 17:00.
26. mai – Ühiskonnateaduste teabepäeva korraldamise koosolekul Eesti Rahvusraamatukogus osales ENLi avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar.
26. mai – Noorsootöötaja kutsekomisjoni töös osales kutsekomisjoni liikmena ENLi tegevjuht Anni Kuller.
27. mai – Koos Laste- ja Noortesõbraliku Tallinna komisjoniga külastas Haapsalu linna (UNICEFi Laste- ja Noortesõbraliku linna tiitlikandja) ENLi tegevjuht Anni Kuller.
29. mai – ENLi 16. üldkoosolek Tallinna Ülikoolis algusega kell 10:00.
29. mai – ENLi 8. sünnipäeva tähistamine ja Aasta Tegija ning Kõige Noorema auhindade üleandmine Tallinnas klubis Korter algusega kell 20:00.  

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status