/ ENLi Teated 249

3. august 2010
ENLi Teated nr 249

\"\"

UUDISED

# Vasta küsitlusele – võida iPhone, iPod, purjetamisretk ja teisi auhindu!

Kas sooviksid tund aega adrenaliini täis katamaraanisõitu? Või hoopis seiklusparki minna? Või purjetama? Või uhiuut iPodi, iPhone\’i? Aga aasta jagu tasuta mobiilset internetti? Vasta noorte töö-elu puudutavale küsitlusele, aita parandada noorte tööhõivet ja võida auhindu: www.enl.ee/konsultatsioonid! Kui oled 15-30aastane noor, siis on see võimalus just sulle!

Küsimused seonduvad tööelu teemadega – alates karjäärialase info kättesaadavusest lõpetades tööelu ja eraelu ühildamisega. Küsimustik ei ole liiga pikk, nii et võta palun see aeg ja räägi meile oma kogemustest ja mõtetest, mida võiks riik ja Euroopa Liit teha selleks, et noortel töö leidmine, ettevõtlusega alustamine, toetuste või karjäärinõustamise saamine senisest lihtsam oleks. Vastused edastab ENL otse Euroopa Liidule, aga ka Eesti vastavatele asutustele. Ikka selleks, et midagi reaalselt ka muudetaks. 

# Jõustus Eesti-Kanada noortevahetusleping

Euroopa Alates 1. augustist jõustus Eesti-Kanada noortevahetusleping, mis annab Eesti ning Kanada 18-35-aastastele kodanikele võimaluse teise poole riigis lühiajaliselt, ehk kuni üks aasta, viibida ja töötada.

Näiteks saavad registreeritud õpilased ja immatrikuleeritud üliõpilased vastuvõtvas riigis läbida ette kokkulepitud praktika või õpingud. Samuti sätestab kokkulepe täpsemad tingimused Kandasse sisenemiseks, ehk saabuja peab vastama Kanada immigratsiooniõigusaktide nõuetele (tõendama piisava raha esialgsete kulude katmiseks, omamama tervisekindlustust).

Lisainfot vajalike lubade, nende taotlemise protsessi ja vastavate tasude kohta saab Kanada suursaatkonna Tallinna esindusest http://www.canada.ee/est.htm.

(Allikas: ERR online) 

# ENLi kontorisse lisandus neli teotahtelist töötajat

Vanasõna \”Häid lambaid mahub ühte lauta palju\” leidis taaskord kinnitust. ENLi kontorisse on suve jooksul tööle lisandunud 4 aktiivset töötajat, kellest kaks praktikandid.

Mailis Ostra ja Maia Eskla tegelevad noorte varivalimiste projekti juhtimisega. Mailis koordineerib, Maia abistab ja assisteerib. Mõlemad on olnud Tallinna Ülikoolis aktiivsed üliõpilasesindajad. Vabal ajal meeldib Mailisele sõpradega koos olla või lugeda ja maalida. Maiale meeldib looduses ringi seigelda ja ilusaid asju pildistada.

Suhtekorralduse praktikant Risto Veskioja õpib Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja kommunikatsiooni ning on ENLis vabatahtlikuna tegutsenud 2009. aasta sügisest alates. Risto sisustab oma vaba aega peamiselt sportimise, lugemise ja kultuurüritustega.

Poola kaunist tudengilinnast Wroclavist pärit Tomasz Bary?a tuli ENLi praktikale ERASMUS programmi abil ning huvitub võitluskunstidest, ajakirjandusest ja soovib ENLis arendada oma projektijuhtimisoskusi. Tomasz hakkab ENLis tegelema rahvusvaheliste projektidega, välissuhetega ning aitab igati nõu ja jõuga. 

PS: Mailis ja Maia ootavad endale abilisi, kes sooviks varivalimiste projektis kaasa lüüa ja organiseerimiskogemusi omandada. Huvilistel võtta ühendust Mailisega aadressil mailis@enl.ee.

Ristoga saab kontakti (risto@enl.ee) ja Tomasziga (tomasz@enl.ee).

# Avalda arvamust Euroopa Noored programmi tuleviku kohta 

Euroopa Liidu tasandil on käimas elav arutelu programmi \”Euroopa Noored\” (ingl. Youth in Action) tuleviku üle ja Eesti Noorteühenduste Liit soovib oma liikmete arvamust selle programmi kohta.

Eriti teretulnud on arvamused noorteühendustelt, kes on või on olnud kuidagi selle programmiga seotud. Arvamuse edastamisel võiks näiteks tähelepanu pöörata järgmistele aspektidele: noorte ja noorteühenduste vajadused, Euroopa Liidu valmisolek ja tahtmine nende vajadustega tegeleda, uue programmi loomine? (uue programmi visioon, struktuur, tegevusvalkond), programmi seotus poliitilise raamistikuga ning ka kõik muud ettepanekud.

Laekunud arvamuste põhjal edastame ENLi seisukoha Euroopa Noortefoorumile. Arvamused tuleb edastada hiljemalt 8. augustiks aadressile martti@enl.ee

\"\"

HUVITAVAT

# OSALE: Debatiseeria \”Eesti-Multikultuurne riik?\” 20. augustil kell 14:00 Lastekaitse Liidu piirkondlikus keskuses \”Märka last!\” Sillamäel ja 27. augustil kell 14:00 Lastekaitse Liidu koolituskeskuses (Tallinn). Väitlusseeria eesmärgiks on anda noortele võimalus ühiselt vahetada ideid ja leida uusi vaatenurki, mis aitavad leida innovaatilisi lahendusi ühiskonnas valitsevatele probleemidele. Seega, kui sul on originaalseid mõtteid või arvamusi antud teema kohta, siis võta kindlasti osa. Väitlusseerial on tagatud toitlustamine. Debatil osalemiseks tuleb registreeruda: info@peacechild-estonia.org (edastades oma nime ja kontaktinfo). Lisainfo: www.peacechild-estonia.org ja telefonidel 53417810; 55602993.

# OSALE: Noortepäev 12. augustil Tartu kesklinnas. Eesti Noorteühenduste Liit korraldab ka sellel aastal rahvusvahelist noortepäeva, seekord teemaks \”Leia oma tee!\”. Noortepäeval esinevad andekad artistid, kohal on põnevad töötoad, toimuvad erinevad võistlused ning jagatakse noorteinfot. Kohal on ka suur hulk ENLi liikmesorganisatsioone noorteühenduste telgisPäeva jooksul toimub põnevaid arutelusid, debatte ja simulatsioone. Tänavu teeme noortepäeval koostööd armastusfilmide festivali Tartuffiga, mille raames linastub ka noortepäevale pühendatud film \”Haridus\”. Tegemist erakordse rahvusvahelise noortepäevaga, sest alates 12. augustist 2010 kuulutab Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) välja noorte aasta \”Our year, our voice\” (Meie aasta, meie hääl). Noortepäeva üritused on kõigile osalejatele tasuta! Lisainfo: www.noortepaev.com

# OSALENoorte isamaalise omaloomingu konkurss. Eesti Noorsootöö Keskus kuulutas koostöös Eesti Kodu-uurimise Seltsiga välja isamaalise luule, proosa ja laulu konkursi, kuhu oodatakse omaloomingut teemadel Eestimaa, isamaa, kodu, kodumaa ja armastus. Konkursist saavad osa võtta kõik 7-26aastased noored. Isamaalise omaloomingu konkurss kestab kuni 10. septembrini. Tulemused avalikustatakse 21. septembril. Lisainfo: Tarmo Kruusimäe, tel. 735 0395, tarmo.kruusimae@entk.ee ja http://www.entk.ee/?id=165&keel=ee&uudis=259

# OSALE: Kandideeri Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) noortepoliitika ja välissuhete juhtgruppi!Osaledes ENLi noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi töös on sul võimalik kursis olla oma valdkonna arenguga Eestis ja välismaal, jälgida aktiivselt Euroopa Noortefoorumi ja teiste sidusorganisatsioonide tegevust ning aidata kaasa ENLi arengule. Ühtlasi on see suurepärane võimalus panustada noortepoliitika platvormi arendamisse. Kuna järgmine juhtgrupi koosolek toimub juba 9. augustil, siis oleks see suurepärane võimalus end asjadega kiiresti kurssi viia. Huvi korral palun võtke ühendust ENLi välissuhete juhi Pille-Riin Raudsepaga (pille-riin@enl.ee, 55592504). PS: juhtgruppi saavad kandideerida ENLi liikmesorganisatsioonide esindajad! Lisainfo: http://www.enl.ee/et/valis/juhtgrupp

# OSALE: Registreeru soodushinnaga Teeviidale 2010! Seitsmeteistkümnendat korda toimuva noorte infomessi \”Teeviit\” eesmärk on pakkuda võimalikult palju informatsiooni õppimisvõimaluste, koolituse, täiend- ja ümberõppe võimaluste, karjääriplaneerimise, vaba aja veetmise, metoodiliste materjalide, tööhõive ja kõige muu kohta, mis puudutab tulevase elu planeerimist. Teeviit 2010 toimub 2.- 4. detsembril Tallinnas, Eesti Näituste messikeskuses. Osavõtumaksu ja üüritariifi soodushind kehtib kuni 24. septembrini. Lisainfo: Toni Käsper, toni.kasper@entk.ee, tel: 52 44 018 ja http://www.entk.ee .

# RAHASTAMINE: Avatud Ühiskonna Instituudi Noortefond võtab vastu taotlusi. Noortefond on loodud selleks, et pakkuda innustust ja toetust noortele inimestele, kes tahavad edendada avatud ühiskonna põhimõtteid ja suudavad ärgitada oma eakaaslasi üheskoos tegutsema. Noortefond julgustab 15-29 aastaseid noori haarama initsiatiivi sotsiaalse sidususe, kultuurilise mitmekesisuse ja kodanikuaktiivsuse väärtuste edendamisel. Selleks pakub fond väiketoetusi ja abi noorte algatusel käima lükatud edumeelsetele ettevõtmistele. Eriti hinnatud on projektid, mis on uuenduslikud nii sisult, kui vormilt. Lisainfo: Kadri Ollino, tel: 631 3791, e-post kadri@oef.org_ee ja kodulehelt.

# RAHASTAMINE: Programmi Euroopa Noored eeltähtaeg on 10. augustil. Programmi Euroopa Noored järgmine taotlustähtaeg on 1. septembril. Seekord on prioriteediks noorte tööhõive läbi vabatahtliku tegevuse. Büroo ootab eriti projekte, mis käsitlevad, kuidas vabatahtlikuna tegutsemine aitab noortel omandada tööturul vajalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi. Kui soovite oma projektile individuaalset nõustamist, saatke täidetud projektitaotlus 10. augustiks e-postiga vastava alaprogrammi konsultandile: http://euroopa.noored.ee/kontaktLisainfo: http://euroopa.noored.ee

# RAHASTAMINE: Algab Euroopa Sotsiaalfondi teine taotlusvoor \”Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed\”. Taotlusvoor on avatud 6. augustist kuni 7. septembrini. Toetust võib taotleda juriidiline isik, FIE, kohalik omavalitsus, valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus, välja arvatud asutus, mis on prioriteetse suuna raames saanud toetust programmi elluviimiseks. Vooru maht on 15 550 000 krooni. Toetust antakse projektile abikõlblike kogukuludega vähemalt 100 000 krooni ning ühele projektile maksimaalselt kuni 3 000 000 krooni. Taotlusvooru tutvustamiseks toimuvad 10. augustil Tallinnas ja 12. augustil Tartus infopäevad.Täpsem teave ja registreerimine Innove kodulehel www.innove.ee/struktuuritoetused/infopaev. Info taotlemise kohta ja taotlusdokumendid on leitav: www.innove.ee/struktuuritoetused/taotlusvoor

# PAKKUMINE PARTNERILT: Eesti Jalgpalli Liit pakub noortele soodushinnaga jalgpallikoondise mängude pileteid! Algas piletite üksikmüük Eesti jalgpallikoondise Euroopa meistrivõistluste valiksarja kohtumistele Fääri saarte (11. augustil kell 20:00) ja neljakordse maailmameistri Itaaliaga (3. septembril kell 21:30). Kohtumised peetakse A. Le Coq Arenal. Eesti-Fääri saared EM-valikmängu pääsmed maksavad küljetribüünile 150 ja otsatribüünile 125 krooni, sooduspiletid vastavalt istekohale 100 ja 75 krooni. Eesti-Itaalia matši pääse maksab küljetribüünile 300 ja otsatribüünile 250 krooni, soodushinnad on vastavalt 200 ja 175 krooni. Sooduspileteid saavad osta 1988. aastal (k.a) ja hiljem sündinud isikut tõendava dokumendi alusel. Mängule tulles tuleb isikut tõendav dokument kaasa võtta. Pileteid saab soetada otse internetist või Piletilevi müügipunktidest ja Statoilidest üle Eesti. 

# TÖÖPAKKUMINE: SA Noored Kooli otsib venekeelse kogukonna koordinaatorit. Kandideerimiseks saada CV ja motivatsioonikiri (vastus küsimusele: miks soovin tegutseda Noored Kooli venekeelse kogukonna koordinaatorina?) aadressile: kaire@nooredkooli.ee 15. augustiks 2010. Lisainfo: tel. 566 42846,www.nooredkooli.ee ja www.tagasikooli.ee . Tööülesanded ja ootused kandidaadile: http://www.entk.ee/?id=165&keel=ee&uudis=264

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

 

Käesoleval nädalal:
30. juuli-6. august – Kloogarannal toimub maakondlike noortekogude rahvusvaheline seminar \”4 Stations of Youth Participation\”.
2. august – Tartu Linnavalitsuse ruumides toimunud noortepäeva koosolekul osalesid noortepäeva projektijuht Liina Siniveer, ENLi avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar ja valitud avalike suhete valdkonna juht Aleksandra Kamilova.
5. august – ENLi juhatuse koosolek. ENLi liikmesorganisatsioonidel on võimalus teha juhatuse päevakorda ettepanekuid ja täiendusi. Selleks tuleb need esitada hiljemalt sama päeva lõunaks ENLi tegevjuht Anni Kullerile e-maili teel (anni@enl.ee). 

Eelmisel nädalal:
30. juuli-6. august – Kloogarannal algas maakondlike noortekogude rahvusvaheline seminar \”4 Stations of Youth Participation\”.

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status