/ ENLi Teated 256

21. september 2010
ENLi Teated nr 256

UUDISED

# Noortesõbralikemad ajakirjandustegijad on Postimees ja Alo Raun

16. septembril autasustati Tallinnas Õpetajate Majas toimunud Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) noortejuhtide meediakonverentsil “Kas ühiskonna valvekoer hammustab?” noortesõbralikuimat ajakirjanikku ning meediakanalit.

Erinevatest noortevaldkonna esindusorganisatsioonidest koosnev žürii otsustas tiitli anda Postimees Online vanemtoimetaja Alo Raunile ning Postimehele. Žürii tunnustas lisaks ka maakondlikku lehte Valgamaalane mitmekülgse noorteteemade kajastamise eest ja Raadio 2 noorteprojektide ja malevategevuse kajastamise eest.

Žürii tunnustas ka ajakirjanik Urmas Vainot, kes on panustanud noortevaldkonna arengusse erinevatel üritustel koolitajana või moderaatorina osaledes ning on hästi kursis noorsootööga. ENL kuulutas konkursi noortesõbralikemate ajakirjandustegijate leidmiseks välja rahvusvahelisel noortepäeval ja rahvusvahelise noorte aasta alguses 12. augustil Tartus.

Konverentsi korraldamist ja ajakirjandustegijate tunnustamist toetas Tallinna Spordi-ja Noorsooamet. 

Loe lisa: http://bit.ly/9jq9UP

 

# Noored teevad koos head ja toetavad suurperesid

2. oktoobril korraldab Tartu Noortevolikogu koostöös poliitiliste noortekogude ja mitmete apoliitiliste organisatsioonidega heategevuspäeva “Noored teevad head 2010”, mille raames toetatakse suurperesid algaval kooliaastal. Ürituse teiseseks eesmärgiks murda eelarvamusi poliitiliste ja mitte-poliitiliste noorteühenduste koostöövõimelisuse kohta.

Kohapeal on ka koolitarvete kogumisnurk, kuhu võib tuua mittetarvilikke koolitarbeid ja muudki vajalikku või kodus üleliigset. Toetajate ja abistajate vahel loositakse välja palju erinevaid auhindu.

Lisainfo: http://www.tnv.ee/nooredteevadhead

 

# Finantsinspektsioon avas noortele rahamaailma tutvustava veebilehe

Finantsinspektsioon avas aadressil kool.minuraha.ee noortele rahateemasid tutvustava veebilehe, mis on eelkõige mõeldud teejuhiks 13-20aastastele igapäevaste rahaasjade korraldamisel.

Veebileht on spetsiaalselt noorele tarbijale suunatud selgitatades rahateemasid noortele arusaadavas võtmes ning erinevate elusündmuste kaudu: olgu selleks siis raha kogumine mõne suurema ostu tegemiseks, põhiteadmised palgast ja maksudest, kui suvevaheajaks tööle minna või hoopis rahaasjade korraldamisest edasi õppima minnes jpm.

Veebis saab mängida ka erinevaid interaktiivseid mänge ning lugeda sellest, kuidas populaarsed Eesti noored näitlejad ja lauljad, näiteks Märt Avandi ja Ott Lepland, oma rahaasju ajavad. Veebileht on abiks rahateemade selgitamisel ka lapsevanematele ja õpetajatele.

 

# Üleskutse: tee koostööd alaealiste komisjonidega!

Mõjutusvahendite kohaldamise ning selle kaudu noore abistamise juures on oluline erinevate koostööpartnerite panus. Selleks kõigeks vajab aga alaealiste komisjon häid koostööpartnereid alaealise elukoha läheduses.

Mõjutusvahendite kogu spektrist on ennekõike üldkasulik töö ja noorteprogrammid need, mille kohaldamisel on noorsootöö asutustel ja noorteühendustel ning noorsootööd korraldavatele ühingutel võimalik alaealiste komisjonidega koostööd teha. Üldkasuliku töö pakkumisel võivad koostööpartneriteks olla erinevad mittetulundusühingud, osaühingud, sihtasutused ja munitsipaalasutused (näiteks: avatud noortekeskused, noorteühendused, laagrid, koolid jpt).

Lisaks tänuväärsele panusele noore arengu toetamiseks ja ühiskonna turvalisemaks muutmiseks on tööandjal võimalus üldkasuliku töö korraldamise eest saada ka rahalist toetust.

Lisainfo: www.entk.ee

 

# Esita oma kandidaat aasta vabatahtliku tiitlile!

Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus kutsub kõiki 15. septembrist 5. oktoobrini esitama Vabatahtlike Väravas www.vabatahtlikud.ee kandidaate 2010. aasta vabatahtliku tiitlile.

Käesoleval aastal soovitakse tunnustada mentoreid ja juhendajaid. Üleriigilise tunnustamisürituse motoks on “Märka vabatahtlikku!” ja selle raames ootab Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus infot kandidaatidest, kes on tegutsenud või tegutsevad vabatahtlikuna Eestis või Eesti vabatahtlikuna välisriigis.

Tänavusteks kandidaatideks oodatakse inimesi, kes on teistele mentoriks ja juhendajaks, innustades ja toetades muuhulgas ka teisi vabatahtlikke ning kes ei ole saanud rahalist tasu tegevuse eest, mille eest ta tunnustamisele esitatakse.

 

HUVITAVAT

 

# OSALE: Programmi Euroopa Noored projektikliinik 4. oktoobril Tallinnas. Programmidoktorid ootavad vastuvõtule, et nõustada projektiideid, lisaks on võimalik osaleda noortealgatuste infoseminaril, mis toimub kell 15:30-17:00 SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroos. SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo asub Tallinnas, Kadriorus, Koidula 13a, V korrusel. Lisainfo ja registreerumine: http://euroopa.noored.ee/node/2987

# OSALE: Euroopa Noored ideekonkurss – Parem maailm, see on Sinu teha! Tahad teha midagi uut ja põnevat? Tahad maailma parandada? Võta kampa vähemalt kolm sõpra ning pange üheskoos ideed lendama. Parimate ideede omanikud saavad personaalset konsultatsiooni, õpetust ja toetust oma ideest noortealgatusprojekti kirjutamisel. Ideekonkurss on avatud kõigile noortegruppidele, kuhu kuulub vähemalt 4 noort, vanuses 15-30. Tähtaeg: 27. september. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/3424

# OSALE: STEP-IN Euroopa Vabatahtliku Teenistuse infopäev 28. oktoober. Euroopa Noored Eesti büroo kutsub osalema Euroopa vabatahtliku teenistuse sissejuhataval ühepäevasele infopäev-koolituseleorganisatsioonidele. Koolitusele on oodatud organisatsioonide esindajad (võib osaleda ka rohkem kui üks inimene organisatsiooni kohta), kes on huvitatud Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) projektivõimalustest (programmi Euroopa Noored alaprogramm 2). Koolitusel tutvustame Euroopa vabatahtliku teenistuse väärtuseid ja põhimõtteid ning käsitleme mitmeid huvitavaid ja kasulikke teemasid, mida EVT Teie organisatsioonile pakkuda võib: nt vabatahtliku kui inimressursi kasutamine, rahvusvahelise koostöö arendamine ja välismaise “uue tuule” toomine oma organisatsiooni, vabatahtlik tegevus kui organisatsiooni arendamise viis jpm. Samuti arutame EVT projekti tegemise praktilisi külgi. Registreerumise tähtaeg: 15. oktoober k. a. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/3455

# OSALE: Koolitus “Karjäärinõustamine noorsootöös” 27.-29. oktoobril algusega kell 11:00 Otepääl Karupesa hotellis. Koolituse eesmärgiks tõsta karjäärinõustamisega vähe kokkupuutunud noorsootöötajate teadlikkust ja arendada oskusi, mis aitavad toetada noore mina-pildi kujunemist ja karjääriplaanide tegemist. Koolitusel on teretulnud noorsootöötajad, kes soovivad palju järeleproovitud huvitavaid tegevusi ise praktiliselt läbi teha ja leida ühiselt vastuseid küsimusele: kuidas aidata noorel inimesel õppida tundma oma väärtusi ja võimalusi, toetada teda otsuste tegemisel ning püüdlemisel eesmärgi realiseerimise poole! Kandideerimise tähtaeg enne 10. oktoobrit 2010! Koolitus, toitlustus ja majutus Karupesa hotellis on tasuta! Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/3399

# OSALE: Õpilaste lühifilmide konkurss “Mina ja pension”. Finantsinspektsioon koostöös Pensionikeskusega kuulutab välja pikaajalise planeerimise olulisust ja pensionisüsteemi selgitavate lühifilmide konkursi “Mina ja pension”. Osaleda saavad kõik 15-19 aastased noored. Selleks tehke kuni kolme minuti pikkune lühifilm, mis selgitaks eakaaslastele pikaajalise planeerimise olulisust, tutvustaks Eesti pensionisüsteemi ja õpetaks kohustuslikke pensionifonde võrdlema. Kõige sisukamad klipid lähevad üles äsja valminud noortele rahaasju selgitavasse tarbijaveebi kool.minuraha.ee. Parimaid töid ootavad auhinnad! Tööde esitamise tähtaeg on 3. oktoober. Lisainfo: www.minuraha.ee

# OSALE: Rahvusvaheline koolitus yoU-Turn! 21.-28. oktoobril. Koolitusel jagatakse inspiratsiooni, motivatsiooni, diskussiooni ja oskusteavet julgetele ja teotahtelistele inimestele, kel südames tung endale ja teistelegi kaaskodanikele midagi tõeliselt head teha. Ja teha nii, et oleks hästi tehtud! Jagajateks vahvad tegusad inimesed Eestist, Belgiast, Kreekast, Portugalist ja Rumeeniast. Taotlustähtaeg on 19. september. Lisainfo: Facebook: yoU-Turn

# OSALE: MTÜ Peace Child Eesti Rahvusvaheline projekt “E-Volution”. MTÜ Peace Child Estonia otsib noort inimest vanuses 14-23, kes on aktiivne, huvitatud enda ümber toimuvast, oskab inglise keelt heal tasemel ning on huvitatud arvutimängudest, rahvusvahelisse projekti E-Volution. Valituks osutunud noor inimene kuuluks endasarnastest noortest kokku pandud rahvusvahelisse meeskonda ja osaleks erinevates Euroopa riikides toimuvates kohtumistes, mille raames toimuvad töötoad ja e-noorsootöövahendi väljatöötamine. Projekti esimenetöökohtumine toimub 16.-17. oktooberil Hollandis. Projekti eesmärgiks on luua põhjalik e-noorsootöövahend, mis käsitleks tulevikuväljakutseid, mis seisavad ees noortel eurooplastel; ning treenida noori mõistma kuidas oma sõnumit efektiivselt edastada, et inspireerida ühtset tegevust. Lisainfo: info@peacechild-estonia.org

# OSALE: Noorte terviseprojektide konkurss TEIP. Kui oled 12-19aastane noor, siis pane kirja, mis on Sinu arvates just see tervist arendav idee, mis aitaks muuta sinu ja su kaaslaste koolipäevad ja kodukoha paremaks paigaks. Oodatud on erinevad ideed igast terviseala valdkonnast – teemadele ei ole seatud mingisuguseid piiranguid. Idee peab olema teostatav ehk et noor peab olema võimeline selle hiljem kas ise või koos oma kaaslastega ellu viima. Žürii valib laekunud projektide hulgast kuus kõige paremat – kolm põhikooliõpilastelt ja kolm gümnaasiumiõpilastelt ning Tervise Arengu Instituut toetab iga võitnud projekti elluviimist 10 000 krooniga. Lisaks saavad kõik võitjad auhinnaks ekstreemseiklus omal valikul kas metsas, jõel või kaljul ning väärtuslikud ergutusauhinnad. Projektide esitamise tähtaeg on 25. oktoober 2010. Lisainfo ja taotlusvorm: http://www.terviseinfo.ee

# OSALE: Noorte äriplaanide konkurss “Ajujaht”. Heateo Sihtasutus paneb taas noorte äriplaanide konkursil Ajujaht välja sotsiaalse ettevõtluse eriauhinna. Eriauhinna saamiseks peab nutikas äriplaan lisaks tulu teenimisele aitama kaasa ka mõne ühiskondliku probleemi leevendamisele. Auhind parimale sotsiaalse ettevõtluse äriplaanile on 50 000 krooni. Lisaks on Heategu valmis tugevamaid finaliste Ajujahi konkursi väliselt toetama nõustamise ja kontaktide vahendamisega. Kõigi Ajujahil osalevate ideede hulgast valib žürii välja 20 parimat. Ideede autorid läbivad koolitusprogrammi, mille käigus koostavad nad mentori toetusel oma äriplaanid. Võitjate vahel jaotatakse ühe miljoni krooni suurune auhinnafond, s.h sotsiaalse ettevõtluse 50 000 krooni suurune eriauhind. Ideede registreerimine konkursile algas 1. novembrini kl 17:00. Konkursile saab registreeruda aadressil www.ajujaht.ee.

# OSALE: Noorte subkultuuride seminar 24.-25. septembril Tartus Genialistide Klubis. Tartu Lille Maja eestvedamisel leiab aset järjekordne Noorte Subkultuuride Seminar, mis rõhutab noorte üksteisemõistmist ning koostöö olulisust erinevate subkultuursete noortegruppide vahel. Sel aastal juba seitsmendat korda aset leidva seminari programm toimub kahel päeval Tartu subkultuurimajana tuntud Genialistide Klubis. Kogu programm ontasuta ning osalema on oodatud kõik huvilised! Lisainfo ja registreerimine: heidimaarja@lille.tartu.ee

# RAHASTAMINE: Programmi Euroopa Noored eeltähtaeg 10. oktoobril. Järgmise taotlustähtaja prioriteediks on noorte tööhõive läbi vabatahtliku tegevuse. Kui soovid oma projektile individuaalset nõustamist, saada täidetud projektitaotlus 10. oktoobriks e-postiga vastava alaprogrammi konsultandile. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/3456

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:

20. september – Kodanikuühiskonna Arengukava arutelul Eesti Üliõpilaskondade Liidu kontoris osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
20. september – Ida-Virumaad külastasid noortevolikogude loomise mentorlusprogrammi raames ENLi noorte osaluskogude koordinaator Kristo Notton, tegevjuht Anni Kuller ning noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi liige Jaan Urb. 
21. september – Põlvamaad külastasid noortevolikogude loomise mentorlusprogrammi raames ENLi noorte osaluskogude koordinaator Kristo Notton, tegevjuht Anni Kuller ning noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi liige Jaan Urb. 
21. september – ENLi kontoris toimus üleriigiliste noorteühenduste koja koosolek. 
21. september – Programmi Euroopa Noored rahvuslike büroode koolitusseminaril Meriton Hotell Tallinnas esines ettekandega noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
22. september – Rahvusraamatukogus toimuval konverentsil “Rahvusvähemused Eestis läbi noorte silmade – eile, täna, homme” esineb ettekandega noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
24. september – “Eesti Lõimumiskava 2008-2013” rakendusplaani koostamisega seonduval aruteluseminaril “Noored ja töö noortega” osaleb ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
24.-25. september – Pärnumaa Noortekogu (PMNL) koolitusüritusel koolitab õpilasesindusi ENLi tegevjuht Anni Kuller.
26. september – Noortevolikogude mentorite koosolek ENLi kontoris.

Eelmisel nädalal:

13. september – Hea Eeskuju koostööleppe allkirjastamisel hotell Olümpias osales ENLi esimees Ott Heidmets.
13. september – Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liidu esimeeste kohtumine Tallinnas. 
14. september – ENLi poliitiliste noorteühenduste koja kohtumine ENLi kontoris.
16. september – Eesti Noorteühenduste Liidu noortejuhtide meediakonverents “Kas ühiskonna valvekoer hammustab?” ja noortesõbralike ajakirjandustegijate tunnustamine Tallinnas Õpetajate Majas.
16. september – ENLi juhatuse koosolek.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status