/ Osale Euroopa Liidu noorteprogrammi teemalises avalikus konsultatsioonis

ENLil on hea meel teatada, et Euroopa Komisjon on läbi viimas avalikku konsultatsiooni 3 kavandatava uue programmi osas, mis peaksid asendama olemasolevaid alates 2014. aastast:

  • Hariduse ja koolituste programm, mis hakkab asendama praegust Elukestva õppe programmi
  • Noorteprogramm, mis hakkab asendama praegust programmi Euroopa Noored
  • Rahvusvaheline kõrgharidusporgramm, mis hakkab asendama praegust Erasmus Mundus programmi.

Kõik programmid peavad panustama Euroopa 2020 strateegia elluviimisse, sellest tulenevalt ka planeeritavad muudatused.

Noorteühenduste jaoks kahtlemata kõige tuttavam ja olulisem on noorteprogramm (praegune Euroopa Noored programm). Avaliku konsultatsiooni käigus saavad arvamust avaldada kõik soovijad – nii üksikisikud kui organisatsioonid. ENL julgustab kõiki noorteühendusi konsultatsioonis osalema ning oma sisendit andma. Kes aga ei soovi ise küsimustikule vastata, kuid soovib arvamust avaldada näiteks mõne konkreetse teema osas, mis puudutab eelkõige noorteprogrammi, siis on liikmesorganiastasioonid teretulnud edastama oma arvamuse ka ENLile, kuna ENL osaleb ise kindlasti nimetatud konsultatsioonis.

Konsultatsioon avatud 30. novembrini 2010. Lisainfot Euroopa Komisjoni plaanide kohta ning konsultatsioonis osaleda saab siin (inglise keeles): http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status