/ ENLi Teated 260

20. oktoober 2010
ENLi Teated nr 260

\"\"

UUDISED

# Noorte tööpuudus fookuses: ENLi tegevused ning värske meediakajastus

Sotsiaalministeeriumi andmetel oli selle aasta esimeses kvartalis Eestis noorte töötus 40,6 protsenti, näitaja oli Euroopa Liidu riikidest kõrgem ainult Hispaanias. Viimase kahe aastaga on noorte töötus kasvanud üle viie korra, 2008. aasta esimese kvartalis oli see 7,5 protsenti, selle aasta esimeseks kvartaliks oli noorte töötusmäär aga tõusnud 40,6 protsendini. 

ENLi esindajad rääkisid eile hommikul noorte kõrgest tööpuudusest ja võimalikest lahendustest probleemidele nii Eesti Televisiooni hommikuprogrammis \”Terevisioon\” kui ka Vikerraadio hommikuses saates \”Vikerhommik\”. Meediakajastusega saab tutvuda: www.enl.ee/meediamonitooring . Juba täna ilmus Harjumaal leviva Postimehe vahel ka noorte erileht \”Noor Tegija\”, millega saab samuti eelnimetatud veebiaadressil tutvust teha – ENLi teemad on seekord: nipid meediakonverentsilt, arvamuslugu noorte tööpuudusest, juttu on ka varivalimiste õpilastööde konkursist jpm!

25. oktoobril on võimalus otse internetist jälgida ka Riigikogus toimuvat arutelu, kus ENL teeb ettepanekuid noorte suure tööpuudusega võitlemiseks. Istung algab kell 11:00. Päevakorra ja teemade kohta saab lisainfot: http://bit.ly/aKbYXl

Eile algas Tallinnas ka SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo eestvedamisel noortevaldkonna tööhõiveseminar, mis kestab kuni tänaseni ning kus peaettekannetega esinevad sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Egle Käärats ning Eesti Noorteühenduste Liidu esimees Ott Heidmets. Seminaril osaleb ligi 100 noortega töötavat spetsialisti üle Eesti. Seminari peakorraldaja Ülly Enni sõnul loob noortevaldkonna tööhõiveseminar võimalusi uute, noortele tööotsijatele suunatud algatuste ellukutsumiseks.

# ENLi liikmeskonda astus neli uut noorteühendust 

Eesti Noorteühenduste Liidu juhatus kinnitas 14. oktoobril toimunud juhatuse koosolekul nelja uue liikmesorganisatsiooni vastuvõtmise otsuse, kinnitades kandidaatliikmena Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi ning vaatlejaliikmetena Pärnumaa Noorte Liidu, Tartumaa Noortekogu ning Viimsi Noortevolikogu .Tegemist on väga aktiivsete noorteühendustega, mis on läbi viinud mitmeid tunnustust leidnud üritusi alates konverentsidest lõpetades teabeprojektidega. ENLis on kolm erinevat liikmestaatust: kandidaatliige, täisliige, vaatlejaliige. Uued staatused otsustas määrata 21. novembril 2009 kogunenud üldkoosolek, mille käigus muudeti ka ENLi põhikirja. Kandidaatliikmel ja vaatlejaliikmel puudub hääleõigus ENLi üldkoosolekul ning muudel juhtudel, kus on nõutav hääletamine. Julgustame uute liikmetega aktiivselt tutvust tegema ja koostööd otsima!

# ENL: Õpetajate noorteühingu juhendamise kogemust tuleks ka edaspidi arvestada

Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) juhatus otsustas oma liikmesorganisatsiooni Noorteühendus ELO initsiatiivil koostada pöördumise Haridus- ja Teadusministeeriumile (HTM) seoses pedagoogide atesteerimise määruse planeeritava muutmisega.

Praegu kehtiva määruse kohaselt on üheks nõudeks, mille täitmist arvestatakse pedagoogidele ametijärkude omistamisel, noorteühingu juhendamise kogemus.

Haridusministeerium on hetkel ette valmistamas määruse muutmist, mille kohaselt kaotatakse vastav nõue.

Sellega kaoks ära aga põhitööna õpetajaametit pidavad noorteklubide ja -organisatsioonide tegevust juhendavate inimeste võimaluse kasutada seda juhendamise kogemust ametiredelil tõusmiseks. Samuti on ENLi arvates tähtis pedagoogide kokkupuude ja kogemus noorteühingutega loomaks rohkem seoseid formaalhariduse ja mitteformaalse hariduse vahel, mis on ka noorteühenduste liidu üks laiemaid huve.

\"\"

HUVITAVAT

# OSALE: Seminar \”Vabatahtlik tegevus noorsootöös\” 25. oktoobril Tartus. Seminaril arutatakse, kuidas tulemuslikult ja jätkusuutlikult kaasata vabatahtlikke noorsootöösse ja seeläbi oma organisatsiooni tegevusi edendada, kuidas vabatahtlikke toetada ja nende õpikogemust analüüsida. Registreerumistähtaeg 20. oktoober. Seminar on osalejatele tasuta ning on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi \”Noorsootöö kvaliteedi arendamine\” 1.1.0201.08-0001 ressurssidest. Lisainfo ja registreerimine: http://euroopa.noored.ee/node/40444

# OSALE: Üliõpilaste keskkonnaorganisatsioon \”SOREX\” kutsub taas rappa! 30. oktoobril teeb Aleksander Tukk koos Eestis õppivate välistudengitega rabaretke marsruudil Jaanika – Riisipere. Teekond kulgeb mingites osades mööda teid, osaliselt mööda sood. Nautida saab rabavaadet, soojärve ja mõnusat seltskonda. Balti jaamast Jaanikale väljub rong 10:05 (tagasi 16:31, 17:58 või 19:16). Kaasa tasub võtta natuke söögi- ja joogipoolist ning jalga panna kummikud. Osalemissoovist anna teada: Aleksander Tukk, sass@evm.eevõi 55615623 

# OSALE: Toidupanga kroonimüntide annetuskampaania. Sadades kauplustes ja annetuspaikades üle Eesti saab alates 18. oktoobrist annetada kroonmündid Toidupanga tegevuse laienemise heaks. Kampaania raames annetatud müntide toel tahetakse Toidupanga regulaarse toiduabi süsteemi laiendada kiirelt Tallinnast ja Tartust ka teistesse Eesti piirkondadesse. Lisainfo: www.toidupank.ee

# OSALE: Seminar \”Iseseisvaks läbi noorsootöö\” 26. oktoobril Tartus. Seminar selgitab, mis on iseseisvus, millest see oleneb ning mis on selle eelduseks. Seminaril saavad osalejad teada, kuidas toetada oma töös noorte iseseisvumise kujunemist. Seminaril esinevad: Prof. David Vseviov, Prof. Tõnu Lehtsaar ja Ivar Tröner. Registreerumistähtaeg 20. oktoober. Seminar on osalejatele tasuta ning on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi \”Noorsootöö kvaliteedi arendamine\” 1.1.0201.08-0001 ressurssidest. Lisainfo ja registreerimine: http://euroopa.noored.ee/node/4045

# OSALE: AS Coca-Cola ja SA Heategu inspireerivate lugude konkurss. Konkursi eesmärk on propageerida ühiskonnas laiemalt läbimõeldud heategevuse mõtteviisi ning leida lugusid, mis inspireeriksid ka teisi selle valdkonnaga tegelema. Esiteks on oodatud lood, mis on inspireeritud iseenda, oma perekonna, lähedaste või sõprade elu põhjalikult muutnud algatusest. Teiseks on oodatud heategevuslike algatuste või sotsiaalse ettevõtluse projektide kirjeldused, mis suunatud laiemalt oma külale, linnale või miks mitte ka tervele Eestile. Korraldajad ei sea loo autoritele vanusepiiranguid, väga oodatud on lood üle kogu Eesti. Osalema on oodatud kõik ning esitada võib ka rohkem kui ühe loo. Konkursi võitjat ootab 10 000 krooni suurune preemia, millega Coca-Cola toetab vabatahtlikuks minekut välisriiki võitja enda poolt valitud projekti juurde või võitja heategevuslikku projekti. Lood on oodatud 8. novembrini. Lisainfo: http://www.ngo.ee/34953

# OSALE: Koolitus \”Eestkoste oskuste arendamine\” sotsiaalühendustele. Koolitusele oodatakse osalema haavatavate kogukondade aktiivseid esindajaid, kes osalevad Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku ning teiste valitsusväliste organisatsioonide eestkoste üritustel – HIV-positiivseid inimesi, uimastisõltuvuse probleemiga inimesi, LGBT liikmeskonda (lesbid, geid, bid, transseksuaalid), kes on kaasatud sekstööstusesse või valitsusväliseid organisatsioone, kes esindavad nende rühmade huve ja osutavad neile teenuseid. Koolitus toimub5.-6. novembril Tallinnas. Koolitusel osalemine on tasuta. Osalejate arv: 20. Väljaspool Tallinna elanikele pakutakse ööbimisvõimalust ja kompenseeritakse ühistranspordi kulud. Rohkem infot koolituse ajast ja toimumiskohast saadetakse osalejatele hiljem. Koolitus toimub Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku projekti raames AIDS Foundation East-West toel. Lisainfo: http://www.ngo.ee/34947

# OSALEMaakondlikud kodanikuühenduste konverentsid. Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetas 360 000 krooniga maakondlike kodanikuühiskonna konverentside toimumist. Iga konverents on omanäoline, kuid üldisteks eesmärkideks on tõsta ühiskonna teadlikkust ühendustest ja kodanikualgatusest, süvendada koostööd ning tõsta motivatsiooni kodanikuühiskonna arengutes kaasarääkimisel. Konverentside korraldajateks on maakondlikud arenduskeskused koos erinevate partneritega, huvi korral pöörduge oma maakonna arenduskeskusesse. Vaata lisainfot ja ajakava ning leia oma maakonnas toimuva kohta infot: http://www.ngo.ee/34948

# RAHASTAMINE: Programm Euroopa Noored toetas noorteprojekte üle 2,4 miljoni krooniga – uus taotlustähtaeg 1. november! Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogrammist sai neljandas taotlusvoorus toetust 16 Eesti noorteprojekti. Programm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte mitteformaalset õppimist. Projektitaotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused ja noortegrupid.Programmil on kokku 5 taotlustähtaega: 1. veebruar, 1. aprill, 1. juuni, 1. september ja 1. november.Järgmise, 1. novembri taotlustähtaeg, seab prioriteediks noorte tööhõive läbi vabatahtliku tegevuse. Eriti on oodatud projektid, mis käsitlevad, kuidas vabatahtlikuna tegutsemine aitab noortel omandada tööturul vajalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/4041

# RAHASTAMINE: Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis kuulutas välja konkursi Domus Dorpatensise stipendiumile. Stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada ning tunnustada kodanikualgatust ning kohaliku elu edendamist. Stipendium on mõeldud isikule, kes läbi oma tegevuse on oluliselt kaasa aidanud kogukonna üldisele arengule ja/või on silma paistnud kogukonna jaoks olulise saavutusega. Stipendiumi suurus on 15 000 krooni. Stipendiumile saavad kandideerida kõik Eesti Vabariigi alalised elanikud. Stipendiumile võib esitada nii iseennast kui ka teisi sobilikke kandidaate. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2010. Hilinenud taotlusi ei arvestata! Lisainfo: www.dorpatensis.ee

# RAHASTAMINE: Avatud Ühiskonna Instituudi Noortefond võtab vastu taotlusi. Noortefond on loodud selleks, et pakkuda innustust ja toetust noortele inimestele, kes tahavad edendada avatud ühiskonna põhimõtteid ja suudavad ärgitada oma eakaaslasi üheskoos tegutsema. Noortefond julgustab 15-29aastaseid noori haarama initsiatiivi sotsiaalse sidususe, kultuurilise mitmekesisuse ja kodanikuaktiivsuse väärtuste edendamisel. Selleks pakub fond väiketoetusi ja abi noorte algatusel käima lükatud edumeelsetele ettevõtmistele. Eriti hinnatud on projektid, mis on uuenduslikud nii sisult, kui vormilt. Lisainfo: http://www.oef.org.ee/noortefond

# TÖÖPAKKUMINE: Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 projektijuht. Siseministeerium pakub perioodil 1. detsember 2010-31. detsember 2011 tööd Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta projektijuhile.Kandideerimise tähtaeg: 27. oktoober. Euroopa vabatahtliku tegevuse aastast loe siit: http://www.siseministeerium.ee/evta2011/. Lisainfot tööpakkumise kohta leiab siit

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:

18. oktoober – Tapa ja Jõhvi kohalike omavalitsuste ning noorsootöötajate kohtusid pilootprojekti \”Süsteemne alus kogukonnapõhiseks varajasele märkamisele ja sekkumisele suunatud tegevuseks: ühistegevuse mudeli väljatöötamine ja katsetamine\” raames ENLi tegevjuht Anni Kuller ja ENLi noorte osaluskogude koordinaator Kristo Notton.
19. oktoober – Tallinnas Clarion Euroopa hotellis toimunud rahvusvahelisel \”Noortevaldkonna tööhõiveseminaril\” esines ettekandega ENLi juhatuse esimees Ott Heidmets ja osales noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
19. oktoober – Koostöökohtumisel noorteühendus Avatud Vabariigi esindaja Sergei Metleviga vene keelt emakeelena kõnelevate noorte kaasamise teemal varivalimiste projekti osales ENLi varivalimiste projektijuht Mailis Ostra.
20. oktoober – Pärnu Noortevolikoguga kohtub ENLi tegevjuht Anni Kuller.
20. oktoober – ENLi kontoris toimub poliitiliste noorteühenduste koja koosolek. 
20. oktoober – Avalike suhete töögrupi kohtumine.
20. oktoober – Tartu Noortevolikogu esindaja Oliver Matt\’iga kohtub koostööleppe arutamise eesmärgil ENLi varivalimiste projektijuht Mailis Ostra.
22. oktoober – Lihula ja Rapla kohalike omavalitsuste ning noorsootöötajatega kohtuvad pilootprojekti \”Süsteemne alus kogukonnapõhiseks varajasele märkamisele ja sekkumisele suunatud tegevuseks: ühistegevuse mudeli väljatöötamine ja katsetamine\” raames ENLi tegevjuht Anni Kuller ja ENLi noorte osaluskogude koordinaator Kristo Notton.
22. oktoober – Varivalimiste projektimeeskonna ja partnerite (Tegusad Eesti Noored, Eesti Õpilasesinduste Liit) kohtumine.

Eelmisel nädalal:

11. oktoober – Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukasega kohtusid Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumis ENLi välissuhete juht Pille-Riin Raudsepp ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
13. oktoober – Isamaa ja Res Publica Liidu Noorteühenduse esimees Maria Kasepaluga kohtumisel tutvustas ENLi Riigikogu valimiste platvormi ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson. 
13. oktoober – Noored Liidrid Ümarlaua kohtumisel Tartus osales ENLi esindajana ENLi avalike suhete juht Aleksandra Kamilova.
14. oktoober – UNESCO Eesti Rahvuskomitee esindaja Triin Terasmaaga kohtusid ENLi tegevjuht Anni Kuller, noortepoliitika spetsialist Martti Martinson ning noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi liige Jaan Urb.
14. oktoober – ENLi juhatuse koosolek.
15.-17. oktoober – Lissabonis toimunud Alcohol Policy Youth Network Annual Coordination Meeting kohtumisel osales ENLi välissuhete juht Pille-Riin Raudsepp.

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status