/ ENL ja poliitilised noortekogud allkirjastasid varivalimiste hea tava

Täna, 27. oktoobril allkirjastasid Eesti Noorteühenduste Liit (ENL), Eesti Reformierakonna Noortekogu, Keskerakonna Noortekogu, Noored Sotsiaaldemokraadid, IRLi Noored, Rahvaliidu Noored ja Noored Rohelised Riigikogu teabekeskuses Noorte varivalimised 2011 hea tava koostööleppe. 

Hea tava allkirjastati tagamaks projekti objektiivsust ning välistamaks projekti eesmärkide kandumist ühe või teise poliitilise erakonna kampaania osaks. 

Varivalimised on Eesti Noorteühenduste Liidu korraldatav kodanikuhariduse projekt, mis toob 14-20 aastased üle Eesti valima ning arvamust avaldama. Varivalimiste abil soovib korraldaja muuta poliitika ja ühiskondlikud teemad noortele atraktiivseks ja mõistetavaks, pakkudes lisaks valimissimulatsioonile ka noortele suunatud debatte, konkursse ja erinevaid simulatsioonimänge.

Projekti eesmärgiks on süvendada noorte huvi ühiskonnaelus kaasarääkimise vastu ning motiveerida läbimõeldumaid otsuseid langetama. Projekti abil viime noorte arvamuse avalikkuse ja otsustajateni, et Eesti poliitika arvestaks rohkem noorte vajadustega.

Hea tava allakirjutanud lepivad kokku järgmistes punktides:

• Kõik projektis osalejad järgivad oma tegevustes ning plaanides esmajärjekorras ENLi varivalimiste projekti eesmärke.
• Kõikidel Varivalimiste hea tavaga liitunud poliitilistel noorteorganisatsioonidel on õigus tutvustada enda organisatsiooni ning platvormi, kuid uute liikmete värbamine varivalimistega seotud üritustel ei ole lubatud.
• Allakirjutanud lepivad kokku, et ENLi poolt koostatud projekti tutvustusmaterjalides antakse kõikidele partneritele võrdselt visuaalset pinda ning kajastust.
• Iga organisatsioon vastutab enda esindajate tegevuse eest koolides, varivalimiste e-hääletuse punktides ja noortekeskustes, garanteerides, et liikmed ei tee aktiivset kampaaniat ühegi poliitilise erakonna/orientatsiooni suhtes.
• Iga projektis osaleja võib tutvustada enda platvormi ja tegevusi, sekkumata teiste osalejate tegevustesse.
• Osalejatel ei ole lubatud varivalimiste tegevuste raames jagada oma organisatsiooni ega ühegi erakonna sümboolikat (õhupallid, pastakad, plakatid jm) – jagada võib varivalimiste sümboolikat.
• Hea tavaga liitunud poliitilised noorteorganisatsioonid kooskõlastavad avaliku ja sisulise kommunikatsiooni seoses varivalimiste projektiga (pressiteated, avalikud esinemised, intervjuud jm) teavitades sellest varivalimiste projektijuhti.
• Osalejad jagavad projekti partnerite vahel infot läbipaistvalt, ausalt ning võimalikult kiiresti, et mitte takistada projekti eesmärkide täitmist.
• Avalikkusega suheldes rõhutatakse koostööd ning välistatakse kallutatud info jagamist.
• Projektis osalejad tohivad omavahel konkureerida vaid intelligentsi, hea selgitustöö ja projektis ettenähtud tegevuste kaudu. Teiste partnerite osaluse varjamine ja konkurentsist ajendatud kritiseerimine ei ole käesoleva hea tavaga kooskõlas. Allakirjutanud peavad oluliseks informeerida ja kasvatada huvi ühiskonnaelu ja poliitika vastu.
• Varivalimistulemuste kindlakstegemine on avalik.
• Juhul kui mõni osapool rikub mõnd hea tava punkti, siis otsustavad hea tava edasise kehtivuse üle allakirjutanud ühiselt.

Koostöö kokkulepe kehtib 30. aprillini 2011 aastal ning on kohustuslik järgimiseks kõikidele hea Tavaga liitunutele.

Varivalimiste projekti läbiviimist toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital, SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, Avatud Eesti Fond ja Hasartmängumaksu Nõukogu

Lisainfo:
Meelika Jürisaar
Eesti Noorteühenduste Liit
Avalike suhete spetsialist
E-mail: meelika@enl.ee  
GSM: 50 41 258 

 

 

 

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status