/ ENLi Teated 266

30. november 2010
ENLi Teated nr 266

\"\"

UUDISED

# Eesti Skautide Ühingu uueks peaskaudiks valiti Jüri Ehandi

Viimsis toimunud Eesti Skautide Ühingu üldkogu koosolekul peaskaudiks valitud Jüri Ehandi on sündinud 23. aprillil 1979. aastal, lõpetanud Mereakadeemia ja töötab igapäevaselt Veeteedeametis, laevaliikluse korraldamise osakonna vanemoperaatorina. Skautlusega liitus Jüri Ehandi 1996. aastal ja viimased neli aastat on ta kuulunud Eesti Skautide Ühingu juhatusse.

Ehandi tõi oma kõnes esile, et 2011. aasta on Euroopa vabatahtlike aasta. Seoses sellega tahab ka Eesti Skautide Ühing anda oma panuse, et vabatahtlikud – nii noored kui täiskasvanud – oleksid rohkem märgatud ja tunnustatud. Lisaks sellele näevad skaudid vajadust veelgi enam pöörata tähelepanu noorte kaasamisele, et pakkuda neile vabatahtlikkusel põhinevas organisatsioonis mitmekülgset ning arendavat tegevust.

Eesti Skautide Ühing on rahvusvaheline noorteorganisatsioon, mille liikmeskonda kuuluvad nii poisid kui tüdrukud alates 6. eluaastast. Skautluse üks põhieesmärke on harida noori läbi mängulise tegevuse, et neist kasvaksid ühiskonna aktiivsed ja täisväärtuslikud liikmed. Eesti Skautide Ühingusse kuulub üle 1400 noore, maailmas on skaute kokku ligi 32 miljonit.

 

# Noorteühendused: Eesti vajab laste ombudsmani

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) pöördus Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse poole, avaldades muret seoses laste õiguste tagamise ja järelvalve olukorraga Eestis ning tegi ühtlasi ettepaneku õiguskantsleri ülesannete hulka lisada laste ombudsmani funktsioon. 

27. novembril ENLi üldkoosolekul ühiselt vastu võetud noorteühenduste pöördumisega saab tutvuda siin: http://bit.ly/eMtSzz

 

# 8. detsembril kohvikus Wabadus – ENLi jõulupidu ja Parima Noorteprojekti 2010 auhindamine

Eesti Noorteühenduste Liit kutsub 8. detsembril algusega kell 19:00 kohvik Wabaduse 1. korrusel (Vabaduse väljak 10, Tallinn) toimuvale jõulupeole ja Parim Noorteprojekt 2010 auhinnaüritusele.

Parim Noorteprojekt 2010 võitjaid aitab tunnustada Eesti Rahvusringhääling, Forum Cinemas, Kuutsemäe Puhkekeskus, Sushi Cat ja Eesti Jalgpalli Liit. Ühtlasi tunnustab ENL sarnaselt eelmisele aastale aktiivseid vabatahtlikke, häid partnereid ja tublimaid tegijaid ENLis. Programmis on elavmuusika, piparkoogid, hea seltskond ja palju muudki. Alusta pühademeeleolu loomist ENLi jõulupeoga! 

Anna oma tulekust märku Facebookis!


# ENL osaleb Teeviidal!

2.-4. detsembrini toimub Eesti Näituste Messikeskuses infomess Teeviit. Eesti Noorteühenduste Liit osaleb Teeviidal tutvustades noorteühendustesse kuulumise kasulikkust ning kodanikuharidusprojekti varivalimised.

Tänavuaastane Teeviit on eriline ka selle poolest, et lisaks noortele pööratakse tähelepanu ka kõigile teistele, kes vajaksid infot edaspidiste otsuste langetamisel, olgu selleks edasiõppimise või enesetäiendamise soov. Tulge kindlasti messile ja öelge meile tere! 

Lisainfo: www.teeviit.ee

\"\"

HUVITAVAT

# OSALE: Kandideeri GLEN vabatahtlikuks arengumaadesse. GLEN tähendab kolme-kuulist vabatahtlikuna töötamist ühes Aafrika või Aasia riigis. Sellele eelnevad ettevalmistavad seminarid kahes Euroopa riigis ning järgneb teavitustöö tegemine kodumaal. GLEN projektidesse oodatakse kandideerima 21-30-aastaseid aktiivseid Eesti kodanikke, kes valdavad vabalt inglise keelt ning tunnevad huvi maailmahariduse vastu. GLEN Eesti programmi eesmärgiks on kasutada osalejate isiklikku töökogemust inspiratsiooniallikana arengukoostöö ja maailmahariduse edendamiseks Eestis. Kandideerimise tähtaeg on 7. jaanuar 2011. Lisainfo: www.terveilm.net/glen

# OSALE: Noorte infomess Teeviit. Seitsmeteistkümnes Teeviit on interaktiivne ja selle eesmärk on pakkuda mitmekülgset teavet õppimisvõimaluste, koolituse, täiend- ja ümberõppe võimaluste, karjääriplaneerimise, vaba aja veetmise, metoodiliste materjalide, tööhõive ja kõige muu kohta, mis puudutab tulevase elu planeerimist. Lisaks noortele pööratakse tähelepanu ka teistele üle 26aastastele, kes vajaksid infot edaspidiste otsuste langetamisel, olgu selleks edasiõppimise või enesetäiendamise soov. Mess on avatud: 2.-3. detsembril kell 10:00-18:00, 4. detsembril 10:00-16:00. Piletite hinnad eelmüügist/kohapeal: õpilane 30.-/35.- krooni, täiskasvanu 40.-/45.- krooni. Lisainfo: www.teeviit.ee

# RAHASTAMINE: Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja noorteühingu aastatoetuse taotlemise 2011. aastaks. Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja noorteühingu aastatoetuse taotlemise 2011. aastaks. Toetuse eraldamise eesmärk on noorteühingute võimekuse tõstmine ja noorsootöö ning noortepoliitika riiklike eesmärkide saavutamine. 2011. aasta prioriteediks on sotsiaalse tõrjutuse riskis olevate noorte tõrjutuse ennetamine mitmekesise ja kvaliteetse noorsootöö kaudu. Noorteühingute aastatoetust eraldatakse riigieelarves ettenähtud vahenditest, 2011. aastal kokku 7 644 000 krooni ulatuses. Taotluste esitamise tähtaeg: 15. detsember. Lisainfo ja dokumendid leiab siit!

# RAHASTAMINE: Tallinna Noorsootöö Keskus toetab noorte ideede teostamist 120 000 krooniga.Tallinna Noorsootöö Keskus kuulutas välja noorte omaalgatuste fondi (NAF) tegevuse. Perioodil 15. oktoober – 13. august 2011 saavad 12-16aastased noored võimaluse neljas pealinna piirkonnas oma ideid tutvustada ning noortekeskuste kaasabil ellu viia. Kokku toetatakse projekte 120 000 krooniga. Toetust antakse Kristiine, Lasnamäe, Nõmme või Põhja-Tallinna kogukonna arengut soodustavatele projektidele, mida võtab vastu ja hindab vastava piirkonna noortekeskus. Lisainfot leiab siit!

# RAHASTAMINE: Anne Noortekeskus kuulutab välja konkursi noorteprojektide toetuseks. Noortel on sageli suurepäraseid ideid, kuid pole raha selle ellu viimiseks. Alates 10. novembrist kuni 10. detsembrini on võimalik taotleda Anne Noortekeskuse kaudu toetust oma unistuste ellu viimiseks. Ootame 12-16aastaste noorte poolt algatatud, kirja pandud ja läbiviidavad projekte, mis sisaldaksid uuenduslikke tegevusi, kaasaksid noori ning mõjutaksid oma tegevusega laiemat üldsust. Projekti tegevus peab jääma ajavahemikku 20. detsember 2010-20. veebruar 2011 ning maksimaalne taotlussumma ühe projekti kohta on kuni 5000 krooni. Lisainfo: http://www.annenk.tartu.ee

# RAHASTAMINE: Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) heade ideede ja reisitoetuste konkursid.KÜSK ootab jätkuvalt taotlusi kahele jooksvalt avatud konkursile: Head ideed ning Reisitoetused. Järgmine KÜSK nõukogu koosolek toimub 17. detsembril 2010 aastal. Kes soovib, et tema taotlust arutatakse antud koosolekul, siis palume see esitada hiljemalt novembri lõpuks. Head ideede konkursi kaudu toetatakse avalikkusele suunatud Eesti kodanikuühiskonna arengut edendavaid sotsiaalseid muutusi taotlevaid uudseid ja uuenduslikke lähenemisi ja lahendusi pakkuvaid kodanikualgatusi. Reisitoetuste konkursi kaudu toetatakse mittetulundusühenduste esindajate ning kodanikuühiskonna uurijate osalemist rahvusvahelistel üritustel, tutvustamaks Eesti kodanikuühiskonna tegemisi. Lisainfo: Heade ideede konkurss: http://kysk.ee/?s=168 ja reisitoetuste konkurss:http://kysk.ee/?s=216.

# RAHASTAMINE: Avatud Ühiskonna Instituudi Noortefond võtab vastu taotlusi. Noortefond on loodud selleks, et pakkuda innustust ja toetust noortele inimestele, kes tahavad edendada avatud ühiskonna põhimõtteid ja suudavad ärgitada oma eakaaslasi üheskoos tegutsema. Noortefond julgustab 15-29aastaseid noori haarama initsiatiivi sotsiaalse sidususe, kultuurilise mitmekesisuse ja kodanikuaktiivsuse väärtuste edendamisel. Selleks pakub fond väiketoetusi ja abi noorte algatusel käima lükatud edumeelsetele ettevõtmistele. Eriti hinnatud on projektid, mis on uuenduslikud nii sisult, kui vormilt. Lisainfo: http://www.oef.org.ee/noortefond

# TÖÖPAKKUMINE: SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo otsib koolitustegevuse koordinaatorit. Koolitustegevuse koordinaatori tegevusalaks on noortevaldkonna arengut toetavate Eesti siseste ja rahvusvaheliste koolitustegevuste elluviimise ja arendamise koordineerimine büroos. CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga saata hiljemalt 15. detsembriks. Lisainfo:http://euroopa.noored.ee/node/4164

# TÖÖPAKKUMINE: SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo otsib raamatupidajat. Töötaja lapsehoolduspuhkuse ajaks võetakse tööle raamatupidaja, kelle ülesandeks on ESF programmi \”Noorsootöö kvaliteedi arendamine\” raamatupidamise ja finantsaruandluse korraldamine, palgaarvestus ja maksete teostamine. Konkursist osavõtuks saata lühike motivatsioonikiri koos elulookirjelduse ja palgasooviga märgusõnaga „eneb raamatupidaja\” hiljemalt 11. detsembriks. Lisainfo:http://euroopa.noored.ee/node/4163

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:

30. november – Eesti Puuetega Inimeste Kojas toimunud karjääriteenuste koostöökogu kohtumisel osales ENLi avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar.
30. november – Sotsiaalministri vastuvõtul Kadrioru lossis osales ENLi tegevjuht Anni Kuller. 
30. november – Noortepoliitika Nõukogu kohtumisel Haridus- ja Teadusministeeriumis osalesid ENLi välissuhete juht Pille-Riin Raudsepp ja avalike suhete juht Aleksandra Kamilova.
1. detsember – Tallinna Linnavalitsuses kohtuvad abilinnapea Yana Toomiga varivalimiste projekti arutamise eesmärgil ENLi varivalimiste projektijuht Mailis Ostra ja tegevjuht Anni Kuller.
1. detsember – Tallinna Laste ja Noortesõbraliku Linna komisjoni kohtumisel osaleb ENLi tegevjuht Anni Kuller.
3. detsember – Narvas toimuval Noortefoorumil osaleb ja tutvustab ENLi võimalusi ENLi avalike suhete juht Aleksandra Kamilova.
3. detsember – Liikmekohtumisel TÕEga osaleb ENLi esimees Ott Heidmets.
2.-4. detsember – ENL osaleb infomessil Teeviit

Eelmisel nädalal:

22. november – Eesti Rahusraamatukogus ühiskonnateaduste teabepäeva raames toimunud osaluskohvikus osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson. Eesti Noorteühenduste Liidu projekte ning noorteühendustesse kuulumise võimalusi tutvustas teabepäeval ENLi avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar.
23. november – Noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi koosolek ENLi kontoris.
25. november – ENLi noortepoliitika spetsialistil oli seoses EMSLi projektiga \”Pooltevahetus\” töövarjuks regionaalministri nõunik Siim Männik.
25. november – ENLi juhatuse koosolek (ENLi kontoris). 
26. november – ENLi kontoris toimus struktureeritud dialoogi siseriikliku töörühma koosolek.
17. november – ENLi üldkoosolek Tartus.

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status