/ ENLi juhatuse esimees Ott Heidmets kohtus sotsiaalminister Hanno Pevkuriga

Eile, 13. detsembril kohtus Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) esimees Ott Heidmets sotsiaalminister Hanno Pevkuriga. Kohtumisel keskenduti noorte suurele tööpuuduse määrale ja ENLi ettepanektele selle vähendamiseks.

Minister toetas ENLi ettepanekut erinevate osapooltevahelise dialoogi süvendamiseks. Noorte tööhõive probleemiga tegelemiseks eraldi tegevuskava koostamise osas lepiti kokku uus kohtumine 2011. aasta jaanuari II poolde kui on selgunud 2010. aasta viimase kvartali tööturu näitajad ning avalikustatud Töötukassa tuleva aasta tegevuskava, mille järel otsustakase edasised sammud. Minister soovitas ENLil jätkata koostööd Töötukassaga ja tõi välja ka noorteühenduste ning partnerite suure rolli noortele Töötukassa pakutavate toetusvõimaluste kohta info edastamisel.

ENLi esimees Ott Heidmets hindas kohtumise kulgu positiivseks ning konstruktiivseks. “ENLi jätkab kindlasti oma ettepanekutele toetuse otsimist ning kohtub selles osas konkreetsemate tegevuste osas kokkuleppimiseks ka Sotsiaalministriga,” täiendas Heidmets.

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status