/ Lapse Huvikaitse Koda: Riik peab tagama laste ombudsmani institutsiooni loomiseks vajalikud ressursid

Riigikogu rahanduskomisjoni 6. detsembril toimunud istungil, kus arutati 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõule kolmandaks lugemiseks esitatud muudatusettepanekuid, leidis toetust ettepanek eraldada Õiguskantsleri büroole 6 miljonit krooni, eesmärgiga katta sealhulgas laste ombudsmani institutsiooni loomisega seotud kulud.

Lapse Huvikaitse Koda rõhutab veelkord laste õiguste paremaks tagamiseks sõltumatu laste ombudsmani institutsiooni loomise vajalikkust. Riigikogu peab tagama laste ombudsmani institutsiooni loomise, täiendades vastavalt õiguskantsleri seadust ning hääletama 8. detsembril Riigieelarve eelnõu kolmandal lugemisel muudatuseettepaneku poolt, tagamaks institutsiooni loomiseks vajalikud ressursid.

Lapse Huvikaitse Koda osales koostööpartnerina Õiguskantsleri seaduse täiendamise ettevalmistamise protsessis. Ettepanek täiendada Eesti Vabariigi õiguskantsleri seadust, laiendades õiguskantsleri volitusi laste põhiõiguste tagamises ja järelevalves, esitati Riigikogule Lastekaitse Liidu poolt käesoleva aasta juunis.

Lisaks Lapse Huvikaitse Kojale ja Lastekaitse Liidule toetavad laste ombudsmani loomist Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit ning Vaesuse Vastu Võitlemise Euroopa Võrgustiku Eesti Esindus.

Lapse Huvikaitse Koda koosseisus: Perede ja Laste Nõuandekeskus, UNICEF Eesti, MTÜ Hea Algus, Pelgulinna Lastekaitse Keskus, Eesti Kasuperede Liit, Eesti Laste ja Noorte Hoolekandeasutuste Ühendus, Eesti Lastevanemate Liit, Rakvere Lastekaitse Ühing, Viljandi Lastekaitse Klubi, Nõmme Lastekaitse Liit, Ühendus Isade Eest, Eesti Lasterikaste Perede Liit, Caritas Eesti, Eesti Lastefond ja SOS Lasteküla Eesti Ühing.

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status