/ Pressiteade: Noorte tööpuuduse teemal algas kogu riiki hõlmav konsultatsioon

Eesti Noorteühenduste Liit
10. jaanuar 2011
PRESSITEADE

Noorte tööpuuduse teemal algas kogu riiki hõlmav konsultatsioon

Täna algas Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) eestvedamisel teine üleriigiline noortekonsultatsioonide voor noorte tööhõive teemadel, mille raames on kõikidel 15-30aastastel noortel online-küsimustiku ja ümarlaudade vahendusel võimalik avaldada oma arvamust parandamaks tööhõivepoliitikat.

Taolised konsultatsioonid toimuvad noorteühenduste eestvedamisel enamikus Euroopa Liidu liikmesriikides. Konsultatsioonide eesmärgiks on Euroopa Liidus elavate noortega konsulteerimine noorte vajadustega paremini arvestamiseks ning noorte tegeliku olukorra teadasaamiseks, et paremini planeerida tööhõive- ja noortepoliitikat.

\”Eesti on noorte käest arvamuse küsimises Euroopas üsna eesrindlik riik ja selline positiivne silmapaistmine on väga meeldiv. Käimasoleva konsultatsiooni käigus tahame välja valida Euroopa noorte inimeste poolt välja käidud ettepanekute seast Eesti jaoks parimad, et siis tööturgu noorte jaoks paindlikumaks muuta nii Euroopa Liidus kui ka Eestis,\” kommenteerib ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.

\”Kuigi 2010. aasta III kvartalis oli Eestis töötuse määr 15,5 protsenti ja 15-24aastaste töötuse määr 28 protsenti, mis on võrreldes II kvartaliga ligi 10 protsendiline langus, on noorte töötus endiselt pea kaks korda suurem kui üldine tööpuudus. Seetõttu on noorte kõrge tööpuuduse teemaga kindlasti vaja edasi tegeleda,\” lisab Martinson.

Online küsitlus on avatud veebiaadressil http://www.enl.ee/konsultatsioonid kogu jaanuarikuu vältel. Lisaks toimuvad 22. jaanuaril Tallinnas, Tartus ja Narvas ka ümarlauad, kuhu kõik 15-30aastased huvilised noored on oodatud tööpuuduse lahenduste üle arutlema.

Esimesele suvisele konsultatsioonivoorule vastas online küsimustiku vahendusel üle 1300 noore ning ümarlaudades osales üle 200 noore. Esimese konsultatsioonivooru tulemusena selgus, et paljud noored toovad tööle kandideerimisel esile oma vabatahtliku töö kogemust, sh ka noorteühendustesse kuulumise kogemust. Probleemseteks kohtadeks peeti praktikavõimaluste nappust, praktikate liiga lühikest kestvust ning karjääriinfo- ja tööinfo vähest kättesaadavust.

Lühikokkuvõttega ja täpsema statistikaga esimese konsultatsioonivooru tulemustest saab tutvuda Riigikogu Toimetistes ilmunud artiklis: http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=14290

Noorte tööhõive konsultatsioonide läbiviimist toetab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.

Eesti Noorteühenduste Liit on katusorganisatsioon, mis ühendab 54 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Lisainfo:
Martt Martinson
Eesti Noorteühenduste Liit
Noortepoliitika spetsialist
martti@enl.ee
Telefon: +372 56 151 626 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status