/ ENLi Teated 270

25. jaanuar 2011
ENLi Teated nr 270

UUDISED

# Riigikogu lihtsustas alaealiste liitumist MTÜ-dega

Riigikogu muutis eelmisel nädalal 72 poolthäälega jälle Mittetulundusühingute seadust. Vastavasisulise ettepaneku tegi Justiitsministeeriumile ja Riigikogule Eesti Noorteühenduste Liit. 

Mõne nädala jooksul jõustub MTÜde seaduse muudatus, mille kohaselt ei kehti Perekonnaseaduse nõue kohtult nõusoleku küsimiseks juhul, kui alaealine soovib olla MTÜ asutaja või liige. Seadus täpsustab teise uue punktiga, et vähemalt 15-aastane ei vaja ka eestkostja nõusolekut, kui ühinetakse Noorsootöö seadusele vastava noorteühinguga (mittetulundusühing, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on noored ja mille eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja läbiviimine). Nõusolek tuleb siiski hankida, kui see on tingimuseks MTÜ põhikirjas.

Kuigi ENLil õnnestus mõjutada seaduseloomet ning seadust lihtsustati, on seaduses endiselt aspekte, millega päris rahule ei saa jääda. Justiitsministeeriumiga suhtles ning teemale elas kaasa ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson, kes kajastas kogu ühinemisvabaduse alast võitlust ka ENLi blogis – blogipostitust loe siit!


# Endiselt aktuaalne: vasta töö-elu küsitlusele ja võida Samsung Galaxy Tab, iPode jpm!

Eesti Noorteühenduste Liidu eestvedamisel algas teine üleriigiline noortekonsultatsioonide voor noorte tööhõive teemadel, mille raames on kõikidel 15-30aastastel noortel online-küsimustiku vahendusel võimalik avaldada oma arvamust parandamaks tööhõivepoliitikat. Eesmärgiks on saada teada noorte arvamus ja mõtted selleks, et reaalselt olukorda parandada. ENL edastab kogutud ideed Euroopa Liidu institutsioonidele ja ka Eesti otsustajatele.

Online küsimustiku, mille vastajate vahel loositakse ka mitmeid atraktiivseid auhindu, leiab siit: http://www.enl.ee/konsultatsioonid.ee

HUVITAVAT

# OSALEKinobuss kutsub noori ja noorteorganisatsioone filmitalgutele! Filmiproffide juhendamisel ja eestvedamisel ning rahva kaasalöömisel valmib talgute vormis suuremahuline täispikk mänguline “ulme-dokumentaalfilm”, mis tugineb Eesti legendidele ja võtab kokku eestluse elujõu ja mille ettevalmistuses ja elluviimisel lööb kaasa kokku üle 10 000 inimese Eestis. Kodanikuühiskonna aktiviseerimiseks viivad Eesti oma filmiprofid Filmitalgute raames kõigis Eesti maakondades jaanuarist aprillini läbi talguid ettevalmistavad spetsiaalsed filmikoolitused. Koolitustel ning veebikeskkonna http://www.filmitalgud.ee vahendusel saavad kõik soovijad kaasa rääkida filmi aluseks oleva stsenaariumi kirjutamisel, hiljem ka sobivate näitlejate valikul, võtteplatside ettevalmistamisel ning filmimisel. Filmitalgutel on lisaks koolitustele plaanis korraldada suvised Filmitalgute malevad – kus enim oodatakse kaasa lööma noortega tegelevaid organisatsioone.

# OSALE: Hakka valimiste vaatlejaks! Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub 2011. aasta Riigikogu valimiste raames üles vabatahtlikke vaatlema valimistoiminguid valimisjaoskondades üle kogu Eesti, et anda kodanikuühiskonna poolt panus valimiste õiguspärase läbiviimise tagamisse. Tutvu täpse info ning vajalike linkidega KVE koduleheküljel: http://www.transparency.ee/cm/valimised

# OSALE: ENLi õpilastööde konkurss valimisreklaami teemal – peaauhinnaks sülearvuti! Eeti Noorteühenduste Liit kuulutas välja valimisreklaami teemalise õpilastööde konkursi ning ootab 14-20aastasteltnoortelt nii esseesid, plakateid kui ka vidoklippe ideaalsest valimisreklaamist või hoopis kriitilisi tähelepanekuid Eesti politikategijate valimiskampaaniatest. Õpilastööde konkursiga soovib ENL teada saada noorte suhtumist valimisreklaami, mille eetilisuse ja hea maitse üle vaieldakse pidevalt. Noorteühenduste liit plaanib kevadel korraldada ka näituse, kus parimad tööd on kõigile uudistamiseks avatud. Tööde saatmise tähtaeg on 25. veebruar 2011. Lisainfo reeglite ja teemade kohta: http://varivalimised.ee/valimised2010/?div=33-0

# OSALE: Avatud on avalik konsultatsioon mitteformaalse ja informaalse õppimise tunnustamise ja edendamise teemal. Küsimustik on kättesaadav 9. veebruarini siit: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/learning_en.html

# RAHASTAMINE: Tallinna Noorsootöö Keskus toetab noorte omaalgatust! Alates 2010 aasta oktoobrist on Tallinna noortel võimalus saada oma idee rakendamiseks toetust noorte omaalgatuste fondist (NAF).Kuni 13. augustini 2011 saavad 12-16aastased noored võimaluse neljas pealinna piirkonnas oma ideid ellu viia noortekeskuste kaasabil. Tallinna Noorsootöö Keskus annab toetust Kristiine, Lasnamäe, Nõmme või Põhja-Tallinna kogukonna arengut soodustavatele projektidele, mida võtab vastu ja hindab vastava piirkonna noortekeskus. Lisainfo: http://aken.enl.ee/9539

# RAHASTAMINE: Programmi Euroopa Noored taotlustähtaeg 1. veebruaril! Programm Euroopa Noored toetab 13-30aastaste noorte omaalgatust ja rahvusvahelist koostööd. Programm pakub rahvusvahelisi enesetäiendamisvõimalusi ka noorsootöötajatele. Taotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused, kohalikud omavalitsused ja noortegrupid. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/4246

# RAHASTAMINE: Avatud Ühiskonna Instituudi Noortefond võtab vastu taotlusi. Noortefond on loodud selleks, et pakkuda innustust ja toetust noortele inimestele, kes tahavad edendada avatud ühiskonna põhimõtteid ja suudavad ärgitada oma eakaaslasi üheskoos tegutsema. Noortefond julgustab 15-29aastaseid noori haarama initsiatiivi sotsiaalse sidususe, kultuurilise mitmekesisuse ja kodanikuaktiivsuse väärtuste edendamisel. Selleks pakub fond väiketoetusi ja abi noorte algatusel käima lükatud edumeelsetele ettevõtmistele. Eriti hinnatud on projektid, mis on uuenduslikud nii sisult, kui vormilt. Lisainfo: http://www.oef.org.ee/noortefond

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
27. jaanuar – Tallinna linna noorsootöö arengukava koostamise koosolekul Tallinna Rahvusraamatukogus osalevad ENLi tegevjuht Anni Kuller ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
28. jaanuar – Noorteühendus ELO Noorteparlamendi istungil Riigikogus esineb sõnavõtuga ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
28.-30. jaanuar – Harjumaal Kallaste Turismitalus toimub ENLi talvelaager “Kaasaja talvekool”. 

Eelmisel nädalal:
18. jaanuar – Tartu Ülikooli Narva Kolledzi noorsootöö programminõukogu kohtumisel osales ENLi tegevjuht ja nõukogu liige Anni Kuller.
19. jaanuar – Euroopa Noored Eesti büroo Euroopa Noortenädala koosolekul Tallinna Ülikoolis osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
19. jaanuar – Noored Liidrid ümarlaual osales ENLi avalike suhete juht Aleksandra Kamilova.
20. jaanuar – Poliitikauuringute Keskuse Praxis poolt korraldatud mõttehommikul “Noorteseire – mis, kellele, milleks?” Tartus, Dorpati konverentsikeskuses osalesid ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson ja tegevjuht Anni Kuller.
20. jaanuar – ENLi juhatuse koosolek ENLi kontoris.
22. jaanuar – Tallinnas Tallink City Hotelis, Narvas Tartu Ülikooli Narva Kolledžis ning Tartus Tartu Ülikooli Euroopa Kolledžis toimusid ENLi noorte tööhõive ümarlauad. 
23. jaanuar – Tartumaal Haaslaavas toimunud noortepäeval rääkisid noorte osaluse tähtsusest ja noortevolikogude loomisest ENLi noortevolikogude mentorid Siiri Liiva ja Kadi Kerner. 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status