/ ENLi Teated 271

1. veebruar 2011
ENLi Teated nr 271

UUDISED

# ENLi liikmeskonda astus vaatlejaliikmeks MTÜ Hiiumaa Ankur

20. jaanuari juhatuse koosoleku otsusega võeti Eesti Noorteühenduste Liitu vaatlejaliikmeks vastu MTÜ Hiiumaa Ankur.

Nüüd on meil kõigil rohkem asja ilusale Hiiumaale ja oma koostööprojekte saartel suurendada. Ankru eesmärgiks on ühendatud ja aktiivsed Hiiumaa noored, noorteinfo kogumine ja vahendamine maakondlikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Ankur toimetab nii noortelehte Glasuur kui korraldab noortefoorumit Hiiumaa Ankur. Ankur esindab ja kaitseb noorte hiidlaste huvisid ja teeb meeleldi koostööd teiste noorteorganisatsioonidega.Tutvu Ankruga: http://www.noored.hiiumaa.ee.

ENLi liikmeskonnast arvati 6. jaanuari juhatuse koosoleku otsusega välja Tallinna Õpilasesindus (TÕE) seoses pikaajalise passiivsusega ENLis. Vastavalt ENLi põhikirjale on juhatusel õigus liikmeskonnast välja arvata organisatsioonid, mis ei ole kolmel järjestikusel korral osalenud ENLi üldkoosolekul ning kellega ei ole korduvatest katestest sõltumata võimalik kohtuda.

 

# Allar Jõks: julgustage noori varivalimistest osa võtma!

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) korraldab Riigikogu valimiste eel 25. veebruarist 3. märtsini taas noortele suunatud kodanikuharidusprojekti, mis toob tuhanded alaealised Riigikogu koosseisu valima.

Varivalimiste projekti patroon Allar Jõks saatis täna koolidele üleskutse toetada varivalimisi ning julgustada noori üle Eesti aktiivselt varivalimiste e-hääletusest osa võtma.

“Usun, et teiegi soovite, et teie õpilastest ja noortest kasvaksid ühiskondlikus elus aktiivsed osalejad ning inimesed, kes tulevikus tahavad riigi ja kohalikes asjades sõna sekka öelda. Varivalimiste patroonina kutsun teid üles julgustama noori võtma osa noorte varivalimistest ning valimisealisi noori ametlikel valimistel osalema. Kes valimistel ei osale, loobub järgmiseks neljaks aastaks võimalusest Eestit paremaks muuta,” rõhutas Jõks pedagoogidele. 

Loe lisa: http://bit.ly/h5LXZy

 

# ENL ja Eesti Rahvusringhääling avasid valimised.err.ee lehel varivalimiste rubriigi

Eesti Noorteühenduste Liit ja Eesti Rahvusringhääling (ERR) avasid ERRi portaalis valimiste lehel ka alalehe varivalimiste projektist.

Lehele koondub noori puudutav info, videod, arvamused, intervjuud ja uudised varivalimistest jpm. Eesti Rahvusringhääling on varivalimiste meediapartner. Projekti toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Avatud Eesti Fond, SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, Siseministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, Solaris, Ordi ja teater Vanemuine. 

Portaali saab uudistada: http://valimised.err.ee!

 

# Avalda arvamust Tallinna noorsootöö arenguplaanide kohta!

ENL ootab noorteühenduste seisukohti Tallinna noorsootöö arengukava 2011-2016 eelnõu osas. Tegemist on eelnõu tööversiooniga, mitte lõpliku versiooniga ning dokument on avatud täiendusteks.

Tallinna noorsootöö arengukava määratleb ära noorsootöö ja noortepoliitika strateegilised alused, eesmärgid ning tegevused aastani 2016 Tallinna linnas. Kutsume üles eelkõige Tallinnas tegutsevaid noorteühendusi, aga ka kõiki teisi tegema ettepanekuid tegevuste ja arengusuundade osa, aga ka välja tooma probleeme, mis vajaksid lahendamist. Noorteühenduste tagasisidet ootame hiljemalt 17. veebruariks 2011 veebivormi kaudu. 

Palume eelnõu mitte levitada, kuna tegemist on tööversiooniga. 

Eelnõu ja veebivormi leiab siit: http://www.enl.ee/et/Noortepoliitika/avalda-arvamust

 

HUVITAVAT

# OSALE: MTÜ Hiiumaa Ankur korraldab Kärdla Kultuurikeskuses 10. veebruaril Hiiumaa Noortefoorumi Ankur 2011: “Noored ja riik”. Foorumil räägitakse sellest, kas olla noor Eestis on puudus või voorus, kas poliitika on parem kui seks ning mis sõltub ühiskonnas õpilastest. Kuulajate ette astuvad Eesti Noorteühenduste Liidu noortepoliitika spetsialitst Martti Martinson, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, Riigikogu liikmed jt. Lõunasöögi eest hoolitseb korraldaja. Lisaks on kogu päeva avatud ka noortekohvik. ?Esineb ansambel Nuumen.? Õhtul kell 18 astuvad üles Hiiumaa hõbekõrid – isamaaliste laulude kontsert. Lisainfo: http://bit.ly/gLfnyX

# OSALE: Projekti Inimene Pole Karjaloom teevused algavad! Inimene pole karjaloom – sellise nime all alustab Avatud Eesti Fonfi Noortefondi uus projekt, mille eesmärgiks on panna noori senisest rohkem iseseisvalt mõtlema. Mis ja kuidas, lugege siit: http://pole.karjaloom.ee. Projekti raames korraldatakse kokku 5 õpetlikku üritust, millega suunatakse noorte mõttemaailma laiema silmaringi, aktiivsuse ning ettevõtlikkuse suunas. Üritused on ühiskonnatemaatilised.

# OSALE: Eesti Lastekaitse Liit kutsub kõiki 13-17aastaseid noori 12. veebruaril kell 11:00-16:30 hotelli Clarion Hotell Euroopa (Paadi 5, Tallinn) interaktiivsele seminarile “Ütlen ja osalen”. Ürituse eesmärgiks on saada teada laste ja noorte arvamusi, kogemusi ja ootusi nende kaasamisest otsuste tegemise protsessi Euroopa Liidu ja muul rahvusvahelisel tasandil. Ürituse tulemusena koostatakse ja esitatakse Euroopa Komisjonile noorte seisukohti sisaldav raport! Üritus on kõigile tasuta ning osalejatele pakutakse suupisteid ja lõunat! Vajadusel hüvitatakse transpordikulud. Päeva jooksul toimuvad töötoad: foorumteater, kunst ja joonistamine, videote tegemine, ÜRO töötuba ja väitlemine. Registreerimine: www.lastekaitseliit.ee. Seminari kutse leiab siit: http://lastekaitseliit.ee/public/_tlen_ja_osalen.pdf

# OSALE: Rahvusvaheline koolitus “Making waves” projekti mõju suurendamisest 4.-8. aprillil Hollandis. Koolituse eesmärgiks on suurendada programmi Euroopa Noored projektitegijate teadmisi ja oskusi projekti mõju suurendamise, tulemuste levitamise ja nende rakendamise osas. Koolitusel osalejatel on võimalus jagada häid kogemusi ja näiteid ning teha praktiline kava oma projekti läbiviimise tarvis. Koolituse töökeeleks on inglise keel. Kandideerimise tähtaeg 13. veebruar. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/4311

# VABATAHTLIK TÖÖ: EuroBasket 2011 otsib vabatahtlikke Euroopa korvpalli meistrivõistlusteks 31. august kuni 18. september 2011 Leedus. Lisainfot leiab siit: http://www.enl.ee/et/valissuhted/konkursid&nID=279. Täpsustavad küsimused võib saata Leedu noorteühenduste liidule: international@lijot.lt

# RAHASTAMINE: Avatud Ühiskonna Instituudi Noortefond võtab vastu taotlusi. Noortefond on loodud selleks, et pakkuda innustust ja toetust noortele inimestele, kes tahavad edendada avatud ühiskonna põhimõtteid ja suudavad ärgitada oma eakaaslasi üheskoos tegutsema. Noortefond julgustab 15-29aastaseid noori haarama initsiatiivi sotsiaalse sidususe, kultuurilise mitmekesisuse ja kodanikuaktiivsuse väärtuste edendamisel. Selleks pakub fond väiketoetusi ja abi noorte algatusel käima lükatud edumeelsetele ettevõtmistele. Eriti hinnatud on projektid, mis on uuenduslikud nii sisult, kui vormilt. Lisainfo: http://www.oef.org.ee/noortefond

# RAHASTAMINE: Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi raames avab Kodanikuühiskonna Sihtkapital kaks taotlusvooru! Vabaühenduste piirkondlike kodanikuhariduse koostööprojektide toetamiseks rahalise mahuga kuni 220 000 eurot. Projektide esitamisetähtaeg on 15. märts 2011.a. Vabaühenduste kaasava planeerimise projektide toetamiseks rahalise mahuga 127 823,30 eurot. Projektide esitamise tähtaeg on 10. märts 2011.a. Lisainfo: http://kysk.ee/?s=514

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:

2. veebruar – Eesti Kurtide Noorte Organisatsiooni esindajatega kohtub ENLi tegevjuht Anni Kuller.
3. veebruar – ENLi juhatuse koosolek. ENLi liikmesorganisatsioonidel on võimalus lisada juhatuse koosoleku päevakorda punkte ja teha ettepanekuid. Selleks tuleb need edastada ENLi tegevjuht Anni Kullerile sama päeva lõunaks (anni@enl.ee).
4. veebruar – Euroopa Sotsiaalfondi vahehindamise aasta loeng-lõunal Tööandjate Keskliidu majas osaleb ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson. 

Eelmisel nädalal:

24. jaanuar – Kohtumisel MTÜ Hiiumaa Ankru esindajatega osalesid noorte osaluskogude koordinaator Kristo Notton ja ENLi tegevjuht Anni Kuller.
27. jaanuar – Tallinna linna noorsootöö arengukava koostamise koosolekul Eesti Rahvusraamatukogus osales noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
28. jaanuar – Noorteühendus ELO Noorteparlamendi istungil Riigikogus esines sõnavõtuga ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
28.-30. jaanuar – Harjumaal Kallaste Turismitalus toimus ENLi talvelaager “Kaasaja talvekool”.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status