/ ENLi Teated 273

15. veebruar 2011
ENLi Teated nr 273

\"\"

UUDISED

# ENLis alustab tööd uus tegevjuht Mari Valgepea

Eilsest alustas Eesti Noorteühenduste Liidus tööd uus teotahteline inimene – Mari Valgepea. Mari töötab kuni 14. märtsini koos Anniga paralleelselt, viies end kurssi ning abistades paljuski nii ENLi liikmevaldkonna edasiarendamisega kui ka varivalimiste projektiga. Alates 15. märtsist on täieõiguslikuks ENLi tegevjuhiks Mari. Anni jätkab ENLis 0,5 kohaga, aidates kaasa noorte osaluskogude käimalükkamisega ja motiveerimisega, et noorte osalus oleks väärtustatud ka väikelinnades, valdades ja mujal. 

Loe lühiintervjuud Mari ja Anni plaanidest ning mõtetest ENLi blogist!    


# Riikliku aastatoetuse pälvis 15 noorteühendust

Üleriigilised noorteühingud saavad tänavu kokku 488 541 eurot riiklikku aastatoetust, otsust langetades lähtus haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas hindajate kogu ettepanekust. Eesti Noorteühenduste Liit sai tänavu suurima toetussumma. 

Loe lisa: http://bit.ly/dVztAJ  

 

# Üleskutse: täidame Tartu ja Tallinna küüditatute mälestuseks küünaldega!

MTÜ Tulipisar, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Eesti Noorteühenduste Liit kutsuvad kõiki 25. märtsil kell 18:00 Tallinnasse Vabaduse väljakule ja Tartusse Raekoja platsile süütama küünlaid, et meenutada küünalde asetamisega üht Eesti ajaloo traagilisemat sündmust, kui mõne päeva jooksul viidi Eestist vägivaldselt Siberisse üle 20 000 süütu inimese.

Inimesi ootame küünlaid süütama Tallinna Vabaduse väljakule ja Tartu Raekoja platsile. Samal ajal süütavad Eesti seltside ühendused välisriikides küünlad. Kõigil tulijatel palume küünlad kaasa võtta. Kes ei saa osaleda, saavad aidata muul moel tehes annetuse MTÜ Tulipisarale (arvelduskonto: 221051376083).

Lisainfo ja eelmise aasta küünlaaktsiooni fotogalerii: http://bit.ly/e86pAE

 

# Varivalimised toob haridusministrite kandidaadid väitlustulle

18. veebruaril kell 14:00 toimub Tartu Ülikooli aulas suur debatt Riigikogu erakondade haridusministrite kandidaatide vahel. 

Debatil astuvad üles Helmer Jõgi (Eesti Reformierakond), Vladimir Shokman (Eesti Keskerakond), Tõnis Lukas (Erakond Isamaa ja Res Publica Liit), Peeter Kreitzberg (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Enn Liba (Eestimaa Rahvaliit), Kaarel Tarand (Erakond Eestimaa Rohelised).

Debatil uuritakse, mis saab haridusest ja kuidas plaanivad erakonnad paremini kaasata noori ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas. Juttu tuleb algharidusest kõrghariduse ja elukestva õppeni. Debatti modereerivad TÜ Euroopa Kolledži esindaja Marleen Pedjasaar ning Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik ning väitleja Kajar Kase. 

Lisainfo: Marleen Pedjasaar, 5515011, marleen.pedjasaar@gmail.com.

Debatt saab teoks Eesti Noorteühenduste Liidu ja Tartu Noortevolikogu koostöös ning varivalimiste projekti tegevusi rahastavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital, SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, Avatud Eesti Fond, Hasartmängumaksu Nõukogu ja Siseministeerium.

\"\"

HUVITAVAT

# OSALE: Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 (EVTA) raames toimuvad igas maakonnas vabatahtliku tegevuse koolituspäevad, mida viib läbi Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus koostööd maakondlike arenduskeskustega. EVTA kutsub noorteühenduste esindajaid koolituspäevadele! Koolituspäevade ajakava ja rohkem infot leiab siit: http://bit.ly/g1kutY

# OSALE: Kuni 4. märtsini on võimalik kandideerida Noored Kooli liidriprogrammi 5. lendu. Programmi eesmärk on edendada Eesti hariduseandmist pakkudes iga-aastaselt 15-20 võimekale ülikoolilõpetajale väljakutse õpetada kaks aastast mõnes Eestimaa koolis. Paralleelselt tööga koolis toimuvad regulaarsed koolitused, kus lisaks õpetamismeisterlikkusele pööratakse suurt tähelepanu ka juhioskuste arendamisele. Osale ka Noored Kooli infoõhtul 21. veebruaril kell 18:15 ruumis Tartu Ülikooli peahoones ruumis 128. Noored Kooli kogemusest räägib pikemalt programmi vilistlane. Infoõhtule saab registreerida Facebookis. Kandideerimiseks tutvu tingimustega ja täida avaldus siin: http://www.nooredkooli.ee/?mid=3. Avalduste esitamise lõplik tähtaeg on 4. märts 2011.

# OSALE: Noorteühendused, kasutage vabavara! Avatud Eesti Fondi toel viiakse eeloleval kevadel Tallinnas, Tartus ja Rakveres läbi kolm vabaühendustele mõeldud vabavaraliste rakenduste koolitustsüklit. Kontoritarkvara, kodulehekülje haldus, pildihoidlad – see kõik on tegelikult tasuta olemas. Vastused oma küsimustele ja osalemise kohta leiab: http://www.oef.org.ee/vabavara.

# OSALE: Varivalimiste debatid üle Eesti ootavad noori kuulama-vaatama! Mis on noorte roll ühiskonnas? Kas noortel üldse on mingit rolli? Kas noored peaks kaasa rääkima selles, missugune on meie keskkond, haridus või mis saab edasi meie riigist? Eesti Noorteühenduste Liit viib varivalimiste projekti rames läbi kümneid debatte üle kogu Eesti. Paljud neist toimuvad koolides, mitmed neist avatud kõigile huvilistele! Juba 18. veebruaril kell 14:00 viime koostöös Tartu Noortevolikoguga läbi haridusministrite debati Tartu Ülikooli aulasja küsime, mis saab haridusest ning noorte aktiivist? 22. veebruaril kell 15:00 toimub Riigikogu teabekeskuses Tallinna avalik varivalimiste debatt, mis toob kokku Riigikogu noored kandidaadid vaidlema selle üle, kas esimesse klassi astujad peaks tegema sisseastumiskatseid või mitte. Vii end kurssi projekti ajakavaga siin: http://www.varivalimised.ee/valimised2010/?div=18-0 ja kui sulle läheb korda, mis ühiskonnas toimub, võid varivalimisi toetada ka fännates projekti Facebooki lehel!

# OSALE: Programmi Euroopa Noored projektikliinik 28. veebruaril. Programmi Euroopa Noored doktorid Kaja Ainsalu, Nele Mets, Anna Kuzina, Deniss Jeršov ja Eeva-Kirke Aarma ootavad vastuvõtule kõiki neid, kes soovivad nõustamist Euroopa Noored alaprogrammides. Vastuvõtt toimub eesti ja vene keeles 28. veebruaril kell 10:00-17:30 SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroos. Neil, kes soovivad rohkem teada saada noortealgatuste kohta, on võimalik osaleda lühikesel infoseminaril. Lisainfo ja registreerumine: http://euroopa.noored.ee/node/4244

# RAHASTAMINE: Avatud Ühiskonna Instituudi Noortefond võtab vastu taotlusi. Noortefond on loodud selleks, et pakkuda innustust ja toetust noortele inimestele, kes tahavad edendada avatud ühiskonna põhimõtteid ja suudavad ärgitada oma eakaaslasi üheskoos tegutsema. Noortefond julgustab 15-29aastaseid noori haarama initsiatiivi sotsiaalse sidususe, kultuurilise mitmekesisuse ja kodanikuaktiivsuse väärtuste edendamisel. Selleks pakub fond väiketoetusi ja abi noorte algatusel käima lükatud edumeelsetele ettevõtmistele. Eriti hinnatud on projektid, mis on uuenduslikud nii sisult, kui vormilt. Lisainfo: http://www.oef.org.ee/noortefond

# RAHASTAMINEProgrammi Euroopa Noored eeltähtaeg 10. märtsil. Programm Euroopa Noored toetab 13-30aastaste noorte omaalgatust ja rahvusvahelist koostööd. Programm pakub rahvusvahelisi enesetäiendamisvõimalusi ka noorsootöötajatele. Taotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused, kohalikud omavalitsused ja noortegrupid. Järgmine taotlustähtaeg on 1. aprillil. Kui soovite oma projektile individuaalset nõustamist, saatke täidetud projektitaotlus 10. märtsiks e-postiga vastava alaprogrammi konsultandile. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/voimalused

# TEADMISEKS: Avati rahvusvaheline noorsootöö projektide partnerotsingute andmebaas OTLAS! OTLAS on uus rahvusvaheline andmebaas kõigile, kes otsivad partnereid noorsootöö valdkonnas ja programmi Euroopa Noored projektide tegemiseks. Andmebaas võimaldab registreerida oma organisatsiooni, kirjeldada oma projektiideid ja otsida projektipartnereid. Vaata lähemalt: www.salto-youth.net/otlas

# VABATAHTLIK TÖÖ: \”Euroopa Noorte Kohtumine 2011: Jätkusuutlik Areng\” otsib vabatahtlikke!Korraldusmeeskond otsib vabatahtlikke Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni poolt toetatud Euroopa Noorte Kohtumine läbiviimiseks Tallinnas 19. juulist-24. juulini, teemal noorte osalus ja roll jätkusuutlikku arengu tagamisel. Kõik, kes on valmis panustama oma aega, oskusi, kogemusi ja head tahet on oodatud osalema vabatahtlikuna. Kohtumise töökeeled on inglise-, vene- ja prantsuse keel. Osalemiseks on hädavajalik inglise keele oskus rahuldaval tasemel. Vabatahtlikuks võivad olla noored (alates 16. eluaastast) kui vanemad inimesed, erinevatest rahvustest inimesed ja erivajadustega inimesed. Kui soovid osaleda vabatahtlikuna, täida avaldus aadressil: http://sscw.ee/pages/en/eym-2011/volunteers/application-form-of-volunteer.php (inglise keeles). Esimene töökohtumine vabatahtlikega toimub 28. veebruaril Tallinnas. Rohkem infot kohtumise kohta leiad siit!

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:

15. veebruar – Arutelul 2011. aasta meediakonverentsi korraldamise teemadel Tallinna Spordi- ja Noorsooametis osales ENLi avalike suhete spetsialist ja \”tegevjuhi mantlipärija ehk ENLi uus tegevjuht\” Mari Valgepea.
17. veebruar – Riigikogu Teabekeskuses toimuvas demokraatia töötoas osaleb ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
18. veebruar – Tartu Ülikooli aulas kell 14:00 varivalimiste projekti raames toimuval haridusministrite debatil osalevad ENLi tegevjuht Anni Kuller, \”tegevjuhi mantlipärija ehk ENLi uus tegevjuht\” Mari Valgepea, avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar, varivalimiste projektijuht Mailis Ostra ja varivalimiste projekti assistent Maia Eskla.

Eelmisel nädalal:

7. veebruar – Foorumi \”Ütlen ja osalen\” ettevalmistuskoosolekul Eesti Lastekaitse Liidus osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
7. veebruar – Noorsootöötaja kutsekomisjoni liikmena Kutsekojas koolitusel \”Kompetentsipõhine hindamine\” osales ENLi tegevjuht Anni Kuller.
10. veebruar – Kärdla Ühisgümnaasiumi 10ndate klasside õpilastega noorte kaasamine ja varivalimiste teemal kohtus ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
10. veebruar – Kärdlas toimuval Hiiumaa Noortefoorumil Ankur 2011: \”Noored ja riik\” osalesid ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson ja noorte osaluskogude koordinaator Kristo Notton.
11. veebruar – Eesti Rahvusraamatukogus toimunud arutelul \”Pensionireformi perspektiivid Eestis lähiaastatel\” osales ENLi avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar.
12. veebruar – Eesti Lastekaitse Liidu foorumil \”Ütlen ja osalen\” Tallinnas Clarion Hotell Euroopas modereeris üritust ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson ja tutvustas varivalimisi varivalimiste projektijuht Mailis Ostra.

\"ENL\" 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status