/ Mentorlusprogramm toetab omavalitsusi noortevolikogude loomisel

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) jätkab 2010. aastal algatatud noortevolikogude loomise mentorlusprogrammiga, mille raames luuakse mullu 26 uuele noortevolikogule lisaks juurde 2011. aasta vältel veel 20. ENL toetab kohalikke omavalitsusi ka rahaliselt ning mentorlusprogrammiks osalemiseks ootab liit avaldusi 21. märtsini.

\”ENL koordineerib Eestis nii maakondlike noortekogude kui linna- ning valla noortevolikogude tööd. 2010. aastal edukalt alustatud noortevolikogude mentorlusprogrammiga jätkatakse ka 2011. aastal,\” selgitab ENLi noorte osaluskogude koordinaator Kristo Notton

\”2010. aastal loodi antud programmi raames 26 uut noortevolikogu, kellega jätkatakse sisulist koostööd. Lisaks koostöö jätkamisele juba loodud osaluskogudega on 2011. aastal eesmärgiks luua 20 uut noortevolikogu, keda igaühte toetame sisulise tööga läbi oma mentorite võrgustiku ning lisaks ka rahalise stardiabi ehk 190 euroga,\” lisas Notton.

Uute omavalitsuste leidmiseks, kes on huvitatud noortevolikogu loomisest oma linna või valda, kuulutas ENL 22. veebruaril välja konkursi, mille raames pakutakse 20 omavalitsusele sisulist mentorlust ning toetatakse uute noortevolikogude loomist kokku 3 800 euroga (ligi 60 000 krooni).

\”Aktiivsete noorte kaasamisest võidab kogu kohalik kogukond, sest kui noored räägivad kaasa oma tuleviku kujundamises ja nende mõtteid peetakse oluliseks, jäävad nad oma kodukohaga seotuks, mitte ei põgene tingimata suurematesse tõmbekeskustesse. Lisaks annab see vanemale generatsioonile kindlust, et kodukoha tulevik läheb kindlatesse kätesse ning et noortest kasvavad aktiivsed kodanikud,\” arvab Notton.

Eestis tegutseb praegu umbes 40 noortevolikogu. Noortevolikogude ülesandeks on osaleda aktiivselt kodukoha töö ja elu arendamisel, volikogu istungitel, komisjonide töödes ning esindada oma piirkonna noorte huve.

ENLi omavalitsustele ja noortevolikogudele mõeldud mentorlusprogrammi on kaasatud üle 20 noore aktiivse vabatahtlikkuse alusel töötava inimese, kes tänu varasemale noortevolikogu kogemusele ja spetsiaalsele väljaõppele on noortevolikogu loomise ning arendamise juures abiks. Mentori ülesandeks on teha koostööd nii kohalike noortega kui ka kohaliku tasandi otsustajatega. 

Kohalikel omavalitsustel on võimalik esitada taotlus kuni 21. märtsini 2011. Jagatavast 3 800 eurost saab iga projektis osalev omavalitsus noortevolikogu käivitamiseks 190 eurot stardikapitali. Projekti läbiviimist finantseerib Hasartmängumaksu Nõukogu.

Lisainfo ning taotlusvormid: http://www.noortekogud.ee/?page=96

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status