/ Osaluskogud valisid noorte osaluskogude esinduskoja esimese koosseisu

26.-27. märtsil toimus Talllina Ülikoolis noorte osaluskogude kevadseminar, kus noorte osaluskogud üle Eesti vahetasid kogemusi ning valisid endi seast esmalordselt ka noorte osaluskogude esinduskoja liikmed.

Noorte osaluskogude esinduskoja eesmärk on nõustada ENLi juhatust ning meeskonda osaluskogude spetsiifikast lähtuvalt. Esinduskoja valimistel osales 31 noorte osaluskogu, mille otsusega valiti esimese esinduskoja koosseisu seitse liiget: Anni Tedremaa (Lääne-Viru Noortekogu), Elo Lättemägi (Tartu Valla noortekogu), Jana Bendel (Läänemaa Noortekogu), Külli Park (Tartumaa Noortekogu), Liisa Otsak (Hiiumaa Noortekogu), Marian Vares (Pärnumaa Noortekogu) ja Siim Liiskmann (Põlvamaa Noortekogu).

“Kuna koordineeritavaid osaluskogusid on tänaseks juba väga palju, siis kõikide partneritega on side pidamine ning kohtumiste korraldamine väga töömahukas, mistõttu näeme, et igapäevase sisulise töö tegemiseks on esinduskoja tegevuse aktiiviseerimine heaks ning järjepidevaks lahenduseks,” selgitab ENLi noorte osaluskogude koordinaator Anni Metstak.

Esinduskoda aitab ENLi juhatusel ning meeskonnal võtta vastu otsuseid, mis võimaldavad osaluskogusid puudutavates küsimustes operatiivsemalt sisendit saada. Osaluskogude koda aitab planeerida ning ette valmistada nii sisuliselt kui tehniliselt osaluskogude ühiseid ettevõtmisi.

Äsja noorte osaluskogude esinduskoja liikmeks valitud Marian Vares Pärnumaa Noortekogust ootab esinduskojalt eelkõige värskeid mõtteid ja uuendusi erinevate maakondade noortelt: “Loodan, et uue aasta otsused ja teod arendavad veelgi osaluskogude maastikku ning kogu projektist näeb nii Eesti ühiskond kui ka iga väiksemgi vallavalitsus, et noortel on ideid ja väga palju teotahet ning et me oleme aktiivsed kodanikud. Samuti loodan, et idee aktiivsest kodanikust süveneb ka meie, noorte, endi hulgas.”

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on noorte osaluskogude koostööd Eestis koordineerinud juba 2008. aastast. Alates 2009. aasta sügisest saavad noorte osaluskogusid ka ametlikult vaatlejaliikmetena ENLiga liituda.

Esinduskoja liikme mandaat kehtib 1 aasta. Iga osaluskogu liige saab olla valitud esinduskoja liikmeks kuni 3 korda. Esinduskoja liikmed valivad enda seast kojavanema 6ks kuuks, kojavanema positsioon roteerub koja liikmete vahel. Osaluskogude esinduskoja kohtumised toimuvad 5 korda aastas ning tihedam töö toimub nii e-maili kui Skype teel. Osaluskogude esinduskoja tööd koordineerivad ENLi osaluskogude koordinaatorid. Koja esimesel kohtumisel pannakse paika põhimäärus, erinevad töö- ning vastutusvaldkonnad (nt. avalikud suhted, üritused, portaal, noortekogud, noortevolikogud jne).

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status