/ Pressiteade: ENL: ootame Jaak Aaviksoolt noortepoliitikale keskendumist

Eesti Noorteühenduste Liit
PRESSITEADE
04. aprill 2011

Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) hinnangul on tulevane haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo kahtlemata suurte kogemustega inimene, eriti kõrgharidusmaastikul, ent noored ootavad uuelt ministrilt tähelepanu pööramist ka mitteformaalsele haridusele.

ENL peab oluliseks tulevasele ministrile südamele panna, et Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas on haridus-, teadus-, keele- ja noortepoliitika arendamine. “Kahtlemata neist valdkondadest kõige mahukam on formaalharidus, ent minister ei tohi unustada, et lisaks haridusele ja teadusele on ta ka keele- ja  noorteminister,” sõnas ENLi juhatuse esimehe kohusetäitja Pille-Riin Raudsepp.

ENL peab oluliseks, et riik jätkaks noorsootöö rolli tunnustamist noorte toimetuleku toetamisel ning seeläbi ka  noorsootööle ja noorteühingute tegevuseks mõeldud vahendite suurendamiseks võimaluste otsimist. “Ühiskonnale on oluline teadvustada, et noorte oskused ja teadmised elus edukalt toimetulemiseks ei pärine kaugeltki mitte üksnes koolipingist. Noorsootöös osalevad noored on enamasti suurema kogemustepagasiga ning ka tööturul konkurentsivõimelisemad,” ütles Raudsepp.

Uuelt valitsuselt ja ministrilt ootab ENL ka noortepoliitika nelja-aastase tegevuskava ning uue noorsootöö ja noortepoliitika strateegia koostamist, valimisea langetamist 16. eluaastani, koalitsioonileppes sisalduvat karjääriteenuste kättesaadavuste tagamist igas koolis ning noorte osaluskogude loomise toetamist riigieelarvest.

ENL avaldab tunnustust lahkuvale haridus- ja teadusministrile Tõnis Lukasele ning Riigikogu kultuurikomisjoni esimehele Peeter Kreitzbergile, kes noorte kaasamist erinevatesse aruteludesse olulisteks pidasid ning kes teadvustasid noortepoliitika olemasolu.

Eesti Noorteühenduste Liit on katusorganisatsioon, mis ühendab 57 Eestis tegutsevat noorteühendust ja noorte osaluskogu. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Lisainfo:
Martti Martinson
Eesti Noorteühenduste Liit
Noortepoliitika spetsialist
Tel: +372 56 151 626
e-post: martti@enl.ee

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status