/ Avalda arvamust Euroopa Liidu uue noortekaardi kohta

Euroopa Komisjoni Hariduse ja Kultuuri Peadirektoraat on välja kuulutanud avaliku konsultatsiooni teemal \”Towards the Youth on the Move card: What is needed to increase the mobility and participation of young people in Europe\”. Konsultatsiooni eesmärgiks on koguda noorte ja organisatsioonide tagasisidet noorte mobiilsuse ning osaluse suurendamiseks planeeritava noortekaardi kohta. Konsultatsioon on avatud 04. juunini 2011 ning selle kohta on võimalik lähemalt lugeda ning selles osaleda siin: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/yom_en.html