/ ENLi Teated 280

 

26. aprill 2011
ENLi Teated nr 280

UUDISED

# ENLi meeskonnaga liitus kaks uut tegijat

ENLi tegusa meeskonnaga liitusid uus avalike suhete spetsialist Karl Hallik ning Kristo Peterson, kes juhib Noortepäev 2011 projekti ja aitab koordineerida struktureeritud dialoogi konsultatsioone. Ühendust saate nendega võtta vastavalt karl@enl.ee ning kristo.peterson@enl.ee.

ENL kuulutas välja juhatuse liikmete valimised

Eesti Noorteühenduste Liidul (ENL) on hea meel välja kuulutada ENLi juhatuse liikmete valimised, mis toimuvad ENLi üldkoosolekul 28. mail 2011 Tallinna Ülikoolis (Uus-Sadama 5, Tallinn).

Juhatus teeb ettepaneku kinnitada juhatuse koosseisu liikmete arvuks viis liiget. Üldkoosolekul valitakse juhatuse esimees ja kolm juhatuse liiget. Ühe juhatuse liikme mandaat kehtib veel ühe aasta. Juhatuse liikmete vastutusvaldkonnad jagatakse juhatuse liikmete vahel juhatuse koosolekul uue juhatuse siseselt.

Lisainfot saab ENL kodulehelt

# ENLi 18. üldkoosolek toimub 28. mail 2011 Tallinnas

Head Eesti Noorteühenduste Liidu liikmed!

ENLi juhatuse nimel kutsub juhatuse esimehe kt Pille-Riin Raudsepp kokku ENLi kevadise korralise 18. ENLi üldkoosoleku. Üldkoosolek toimub laupäeval, 28. mail 2011 Tallinna Ülikooli Tallinna saalis (Uus-Sadama 5, Tallinn). Päev saab alguse kell 11:00. Registreerimine ja hommikukohvi pakkumine algab kell 10.30 ja lõunapaus 12.30-13.00.

Üldkoosolekule ootame igast organisatsioonist kuni kahte inimest. REGISTREERIMINE toimub kuni 23.05.2011 siinÜldkoosolekul hääletamiseks peab üks liikmesorganisatsiooni esindaja kaasa tooma oma organisatsiooni juhatuse poolt väljastatud vastavasisulise volikirja. Liikmesorganisatsioonid, kes ise üldkoosolekust osa võtta ei saa, saavad volitada mõne teise ENLi liikmesorganisatsiooni end esindama.

Lisainfo ENL kodulehelt

# ENL edastas minister Aaviksoole oma nägemuse väljakutsetest noortepoliitikas

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo pöördus ENLi poole palvega osutada väljakutsetele ja kitsaskohtadele Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas. 25. aprillil edastas ENL vastuse ministri pöördumisele, millega on võimalik tutvuda siin

# ENL võtab tööle assistendi!

ENL otsib oma meeskonda tegusat ja tublit assistenti alates 1. juunist. Kandideerimistähtaeg on 10. mail ning töökuulutus ise asub siin

HUVITAVAT ja mõndagi muud

# OSALE: Euroopa Noored ideekonkurss Parem maailm – see on Sinu teha! Noortealgatuste ideekonkursile oodatakse 15-30aastaste noorte ideid, mis muudavad maailma paremaks. Parimate ideede omanikele pakub SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo konsultatsiooni, kuidas arendada need noortealgatusprojektiks, mille teostamiseks on võimalik rahastust taotleda programmist Euroopa Noored. Auhindadeks on ka võimalus osaleda koolitusel, Liis Kängsepa raamat “Hüppasin ellu tundmatus kohas. 10 lugu Euroopa vabatahtlikust teenistusest” jm. Ideede esitamise tähtaeg on 5. mai. Lisainfo ja konkursi vorm: 
Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/ideekonkurss

# OSALE: Noorte osaluse koolitus “Tule ütle sõna sekka!” 14. mail Tallinnas Koolitusel tutvustatakse noorte osaluse ideed, aidatakse välja töötada häid projektiideid ja räägitakse programmi Euroopa Noored demokraatiaprojektide ja noorteseminaride võimalustest. Koolitusele on oodatud kõik, kes tegelevad noorte osalusega – noortekogude, noortevolikogude, õpilasesinduste, üliõpilasesinduste ning noorteühingute liikmed ja ka kohaliku omavalitsuse töötajad, kes noori kaasavad (sh noorsootöötajad). Kandideerimistähtaeg 4. mai. Lisainfo ja kandideerimisvorm: http://euroopa.noored.ee/node/4684

# OSALE: Euroopa Noored koolitus “Unistusest teostuseni” 28. mail Tallinnas Koolitus aitab oma unistused teoks teha 18-25aastastel noortegruppidel, kel on huvi programmi Euroopa Noored võimaluste vastu ja plaan lähiajal ellu viia noortealgatuse või -vahetuse projekt. Kandideerimistähtaeg 11. mai. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/4700

# OSALE: Euroopa Komisjoni konkursikutse: koostöö teiste maailma riikidega Euroopa Komisjon kuulutas välja konkursi koostööks teiste maailma riikidega (alaprogramm 3.2) eesmärgiga toetada projekte, millega edendatakse noortevaldkonna koostööd Euroopa Noored programmiriikide ja teiste maailma riikide vahel. Konkursi prioriteediks on koostöö Hiina noortevaldkonnaga. Tähtaeg 6. mai. Lisainfo: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/call_action_3_2_en.php

# OSALE: Rajaleidja ning Valemivihik kutsuvad noori koomikseid joonistama! Konkursil osalemine on lihtne: joonista haridusliku ja/või tööalase sisuga koomiks ning saada see meile!! Näiteks võib koomiksi sisuks olla lõpu- või sisseastumiseksamite, CV kirjutamise, erialavaliku, ettevõtte loomise vms teema. Koomiksi tegevus ning tegelased on osaleja enda otsustada ning tööl võib olla kuni 4 pilti, kuid ühel pildil peab kuidagi kajastuma Rajaleidja. Täpsemad konkursi tingimused ning võistlustööde üleslaadimise võimaluse leiad aadressilt www.rajaleidja.ee/koomiks.

RAHASTAMINE: Programmi Euroopa Noored eeltähtaeg 10. mail Programm toetab 13-30-aastaste noorte omaalgatust ja rahvusvahelist koostööd. Taotlusi võivad esitada mittetulundusühingud, noortegrupid jt. Järgmine taotlustähtaeg on 1. juunil 2011. Selleks, et saada oma projektitaotlusele individuaalset nõustamist, tuleb eeltäidetud taotlusvorm saata elektroonselt hiljemalt 10. mail vastava alaprogrammi konsultandile. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/4204

RAHASTAMINE: Tartumaa noortefond jagab raha Tartumaa Noortekogu koostöös Tartumaa Arendusseltsiga kuulutavad välja projektitaotlemise konkursi Tartumaa Noortefond “Noortelt Noortele”. Eesmärgiks on toetada Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonna noorte isiklikku arengut ja rikastada nende elukeskkonda.

Tegevussuundadeks on ühiskondlike väärtuste kujundamine, elukeskkonna parandamine ning avatuse ja tolerantsuse suurendamine. Noortefondi sihtgrupiks on noored vanuses 12-26. Projektitaotlusi saavad esitada noored, kes on sisse kirjutatud Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonda ehk noored Tartumaalt va. Tartu linnast, Elvast, Rõngust ja Rannust. Täpsemad tingimused ja lisainfo: http://noortekogu.tartumaa.ee/noortefond/

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
26. aprill – Osaluskogude Esinduskoja kojavanem Jana Bendel on Paikuse vallas, kus inspireerib noori ja tutvustab vallaametnikele noortevolikogu olemust ja elu
27. aprill – Anni külastab Viljandimaa Noortekogu 
28. aprill – ENLi külastavad karjäärispetsialistid Hispaaniast, Prantsusmaalt, Iirimaalt, Suurbritanniast, Luksemburgist, Lätist, Sloveeniast. Ettekandega esineb ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson
28. aprill – kell 16.30 toimub ENLi kontoris liikmete ümarlaud, mille teemaks on struktuurimuudatused ENLis 
30. aprill – Osaluskogude arengukavandamise päev
30. aprill – algusega kell 19:00 Linnateatris Varivalimiste tänuüritus

Eelmisel nädalal:
20. aprill – Poliitikauuringute Keskuse Praxis poolt korraldatud konverentsil “Noored ja tööturg” Nordic Hotel Forumis Tallinnas osalesid ENLi tegevjuht Mari Valgepea ja avalike suhete spetsialist Karl Hallik ning paneeldiskussioonis osales noortepoliitika spetsialist Martti Martinson 
22.-23. aprill – toimus Tartus Osaluskogude Esinduskoja kohtumine 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status