/ ENLi Teated 284

\"ENL\"

23. mai 2011
ENLi Teated nr 284

\"\"

UUDISED

Eesti Õpilasesinduste Liit otsib tegevjuhti

EÕEL otsib oma meeskonda tegevjuhti, kelle ülesannete hulgas on EÕELi igapäevatöö korraldamine, rahavoogude kontroll ja järelvalve, kommunikatsiooni korraldamine, dokumendihaldus ja muu. Kui tunned, et see töö võiks sulle sobida, saada oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 27. maiks 2011 aadressil opilasliit@opilasliit.ee.

Lisainfot saab ENL kodulehelt

 

# ENLi 18. üldkoosolek toimub 28. mail 2011 Tallinnas

Head Eesti Noorteühenduste Liidu liikmed!

ENLi juhatuse nimel kutsub juhatuse esimehe kt Pille-Riin Raudsepp kokku ENLi kevadise korralise 18. ENLi üldkoosoleku. Üldkoosolek toimub laupäeval, 28. mail 2011 Tallinna Ülikooli Tallinna saalis (Uus-Sadama 5, Tallinn). Päev saab alguse kell 11:00. Registreerimine ja hommikukohvi pakkumine algab kell 10.30 ja lõunapaus 12.30-13.00.

 

Üldkoosolekule ootame igast organisatsioonist kuni kahte inimestEELREGISTREERIMINE toimub siin. Üldkoosolekul hääletamiseks peab üks liikmesorganisatsiooni esindaja kaasa tooma oma organisatsiooni juhatuse poolt väljastatud vastavasisulise volikirja. Liikmesorganisatsioonid, kes ise üldkoosolekust osa võtta ei saa, saavad volitada mõne teise ENLi liikmesorganisatsiooni end esindama.

Lisainfo ENL kodulehelt

 

# Uuring teemal kas ja millisel määral arvestavad tööandjad noore tööle kandideerimisel tema mitteformaalset õpet ja noorsootöö kogemusi

Eesti Noorsootöö Keskus viib läbi uuringut teemal kas ja millisel määral arvestavad tööandjad noore tööle kandideerimisel tema mitteformaalset õpet ja noorsootöö kogemusi. Uuringu eesmärk on ülesse leida parimad praktikad ja edulood nii organisatsioonide näol, kes neid kogemusi arvestavad, kui ka ülesse otsida noored, kes oleksid just tänu mitteformaalse õppe ja noorsootöö kogemustele leidnud huvitava ja meelepärase töö. Kui oled ise sel viisil töö saanud või tead kedagi, siis saada oma lühike vabas vormis edulugu ingrid.varavas@entk.ee

Lisainfot saab ENTK kodulehelt

 

# ENL otsib kandidaate osalema Euroopa Liidu (EL)-Hiina noorteaasta noorte foorumitele

Foorumeid on kaks: esimene toimub 4.-11. juunil Xi\’anis ja käsitleb jätkusuutlikku arengut. Kandideerimistähtaeg sellele on 25. mail. Teine foorum toimub 9.-15. augustil Shenzhen\’is ja käsitleb EL-Hiina osalust. Selle foorumi kandideerimise tähtaeg on 1. juuni 2011. Kandidaat peaks olema 18-35-aastane, aktiivne noorteliider, suhtlema vabalt inglise keeles, huvitatud koostöö arendamisest Hiinaga ja olema võimeline algatama tegevusi/projekte, mis on seotud EL-Hiina noorteaastaga.

Lisainfot saab ENL kodulehelt

 

 

\"\"

HUVITAVAT ja mõndagi muud

# OSALE: Infoseminar lastevanematele: \”Maailma uksed valla?\” 2. juunil Seminari eesmärgiks on tuua kokku lapsevanemad (ja peresid ühendavad organisatsioonid) ning arutleda ühe päeva jooksul rahvusvahelise koostöö võimaluste ja väärtuste üle. Tutvustamisele tulevad laste, noorte ja täiskasvanute õpirändes osalemise senised head kogemused; vahetame mõtteid väliskoostöö ja „avatud maailma\” mõjust perele, koolile ja kogukonnale laiemalt.
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: Eesti Pagulasabi MTÜ pakub põnevat praktikakohta sotsiaalteaduste üliõpilasele Eesti Pagulasabi MTÜ pakub praktikakohta sotsiaalteaduseid – ajakirjandust ja suhtekorraldust, sotsiaaltööd, avalikku haldust või riigiteadusi – õppivale üliõpilasele. Praktikandi ülesanneteks on meeskonnaga Eesti Palugasabi MTÜ sotsiaalmeedia-alase kommunikatsiooni loomine ja haldamine (Facebookis ja mujal). Kandideerimine kuni 3. juunini!
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: Konkurss noortelt noortele koolitajate leidmiseks Haridus- ja Teadusministeerium korraldab konkursi HIV ennetuslike noortelt noortele meetodil põhinevate koolitajate koolituste ja ennetusalase teavitamise korraldajate leidmiseks perioodil august 2011 kuni juuni 2012. Toetuse eraldamise eesmärgiks on kaasata ennetustegevusse noori ning suurendada noorte teadlikkust sugulisel teel levivatest haigustest. 
Konkursil osalenud pakkujate hulgast valib Haridus- ja Teadusministeerium partnerühingud noortelt noortele koolitajate ettevalmistamiseks ja noorte teavitamiseks ning sõlmib nendega vastavad lepingud. 
Taotlusvoorus osalemise eelduseks on koolituse läbiviija tõendatav pädevus HIV ennetusliku teabe alaste ja seksuaalkasvatuslike koolituste läbiviimiseks.  
Lisainfot leiab siit

 

# OSALE: Konkursid noorsootöö käsiraamatute koostamiseks SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo otsib käsiraamatute \”Noorsootöö kooli kontekstis\” ja \”Kaasav noorsootöö\” koostajaid ja vastavasisuliste tõlkematerjalide kohandajaid eesti keelde. Konkurssidel osalemiseks tuleb esitada omapoolne visioon käsiraamatust vastavalt 15. juuniks ja 13. juuniks.  
Lisainfot leiab siit ja siit

 

RAHASTAMINE: Tartumaa noortefond jagab raha Tartumaa Noortekogu koostöös Tartumaa Arendusseltsiga kuulutavad välja projektitaotlemise konkursi Tartumaa Noortefond \”Noortelt Noortele\”. Eesmärgiks on toetada Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonna noorte isiklikku arengut ja rikastada nende elukeskkonda.

Tegevussuundadeks on ühiskondlike väärtuste kujundamine, elukeskkonna parandamine ning avatuse ja tolerantsuse suurendamine. Noortefondi sihtgrupiks on noored vanuses 12-26. Projektitaotlusi saavad esitada noored, kes on sisse kirjutatud Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonda ehk noored Tartumaalt va. Tartu linnast, Elvast, Rõngust ja Rannust.
Täpsemad tingimused ja lisainfo: http://noortekogu.tartumaa.ee/noortefond/

 

RAHASTAMINE: Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi järgmise vooru tähtajaks on 15. august 2011 Uues voorus toimub taotlemine läbi elektroonilise taotlusprogrammi KIKAS. Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalikel omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-del ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel.
Alamprogrammideks on veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, keskkonnateadlikkus, maakondlik programm. 
Lisainfo: http://blog.projektid.ee/kik-keskkonnaprogramm-2/

 

RAHASTAMINE: Kodanikuühiskonna Sihtkapital avas taotlusvooru Šveitsi Vabaühendusfondi projektidele. Oodatud on projektid, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele.
Taotlusvoor on jaotatud kahte etappi, väikeprojektid ja suurprojektid. Väikeprojektide raames saab taotleda toetust, koostamaks sotsiaalse suunitlusega äriplaan teenuse pakkumiseks. Suurprojektide programmi raames saab esitada taotlusi plaani elluviimiseks. Taotlused äriplaani koostamiseks tuleb esitada hiljemalt 1. august 2011.a. Äriplaani koostamiseks on maksimaalselt võimalik taotleda 6 500 eurot.
Lisainfo: http://blog.projektid.ee/sveitsi-vyf/

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
24.05 osaleb noorte osaluskogude koordinaator Anni Metstak ENTK\’s noorsootöötaja kutsekomisjonis
24.-25.05 osalevad avalike suhete spetsialist Karl Hallik ja struktureeritud dialoogi konsultatsioonide koordinaator Kristo Peterson Soomes Nordic Networking Seminaril 
26.05 toimub ENLi kontoris juhatuse koosolek. Liikmetel on võimalik teha ettepanekuid koosoleku päevakorda, saates vastavasisulise e-kirja aadressile mari@enl.ee 
27.05 Vabaühenduste liidu EMSL üldkoosolekul Tallinnas osalevad ENLi tegevjuht Mari Valgepea ja ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson 
28.05 toimub Tallinna Ülikooli Tallinna saalis ENLi 18. üldkoosolek, millele järgneb kohvikus Saffron ENLi 9. sünnipäevapidu 
29.05 osalevad noorte osaluskogude koordinaatorid Anni Metstak ja Kristo Notton ning Noortepoliitika spetsialist Martti Martinson ENLi kontoris osaluskogude esinduskoja II kohtumisel

Eelmisel nädalal:
14.-18.05 Brüsselis, Belgias Euroopa Noortenädala raames toimuval struktureeritud dialoogi teemalisel üritusel osalesid ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson, juhatuse liige Aleksandra Kamilova ning struktureeritud dialoogi sisreiikliku töörühma liige Marian Vares
20.05 Arutasid ENLi tegevjuht Mari Valgepea ja ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson Töötukassas Töötukassa poolt pakutavate teenuste noortepäraseks muutmist ning spetsiaalselt noortele mõeldud teenuste pakkumist koostöös noorteühingute ja osaluskogudega
20.05 Osales ENLi noorepoliitika spetsialist Martti Martinson Justiitsministeeriumis seksuaalse enesemääratluse ea arutelul 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status